BWYDLEN

Ymbincio ar-lein
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Beth welwch chi yn yr adran hon

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - lleihau risgiau

Wrth i blant barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'i gilydd ar ystod o ddyfeisiau a llwyfannau, mae'n gynyddol bwysig eu helpu i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad a beth maen nhw'n ei rannu ar-lein, yn enwedig gyda chynnydd o ymbincwyr ar-lein .

Er mwyn eich helpu i roi'r offer iddyn nhw i fod yn fwy beirniadol ynglŷn â sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar-lein, rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor arbenigol i'ch cefnogi chi ar y mater hwn.

Gwyliwch fideo cyngor i ddysgu mwy

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

ADRODDIAD CAM-DRIN RHYWIOL AR-LEIN

Pôl Diweddaraf
Beth yw eich prif bryderon?
Beth yw eich prif bryderon?
Fy mhlentyn yn siarad â dieithriaid ar-lein
0%
Fy mhlentyn yn anfon / derbyn cynnwys rhywiol eglur
72%
Ystafelloedd sgwrsio ffrydio byw
28%
Erthyglau perthnasol
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Beth yw OnlyFans? Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod
Darllenwch mwy
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Sgyrsiau i'w cael gyda phobl ifanc am secstio a noethni
Darllenwch mwy
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella