Ymbincio ar-lein
ffeithiau a chyngor

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Meithrin perthynas amhriodol ar-lein - lleihau risgiau

Wrth i blant barhau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â'i gilydd ar ystod o ddyfeisiau a llwyfannau mae'n gynyddol bwysig eu helpu i wneud dewisiadau doethach a mwy diogel ynglŷn â phwy maen nhw'n siarad â nhw a beth maen nhw'n ei rannu ar-lein, yn enwedig gyda chynnydd o ymbincwyr ar-lein.

Er mwyn eich helpu i roi'r offer iddyn nhw i fod yn fwy beirniadol ynglŷn â sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill ar-lein, rydyn ni wedi creu canolbwynt o gyngor arbenigol i'ch cefnogi chi ar y mater hwn.

Gwyliwch i weld sut y gall ddigwydd

Fideo byr yn dangos enghraifft o sut y gall priodfab ar-lein geisio siarad â phlant ar-lein.

ADRODDIAD TIROEDD AR-LEIN

Ein Adrannau

Dysgu amdano

Darganfyddwch am y risgiau a'r pryderon posibl

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Awgrymiadau ac offer i amddiffyn plant rhag meithrin perthynas amhriodol ar-lein

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn wedi cael ei baratoi ar-lein

Darllen mwy

Adnoddau

Ble i fynd i gael cymorth pellach

Darllen mwy

Angen mwy o gefnogaeth? Ewch i wefan ThinkuKnow a grëwyd gan CEOP sy'n cynnwys erthyglau a fideos ar baratoi perthynas amhriodol, rhyw a pherthynas a llawer mwy.

dysgu mwy
Sgroliwch i Fyny