BWYDLEN

Datgelwyd: Bywyd cyfrinachol plant chwech oed ar-lein

Merch a bachgen yn edrych ar ffôn clyfar

I farcio Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel, gwnaethom ymchwil a ddatgelodd fod arferion ar-lein plentyn chwech oed mor ddatblygedig yn ddigidol ag yr oedd plant 10 yn ddim ond tair oed.

Isod rydym wedi creu infographic i ddangos sut mae arferion ar-lein plant chwech oed yn cymharu ag arferion plant 10 oed a sut maen nhw wedi newid er 2013. Os hoffech chi gael cyngor ymarferol ar eu cadw'n ddiogel, edrychwch ar ein cyngor ac canllawiau.

Delwedd infograffig

Adnoddau dogfen

Mae croeso i chi rannu'r ffeithlun gyda rhieni a chydweithwyr eraill.

Download PDF

Mwy i'w Archwilio

Gweler adnoddau ac erthyglau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein:

swyddi diweddar