BWYDLEN

Mae dysgu'n mynd yn fyw i gefnogi addysg gartref i deuluoedd

Merch fach gyda chlustffonau ar eistedd ar ddesg ar liniadur

Er mwyn diddanu plant tra'u bod gartref, mae yna lawer o adnoddau byw am ddim sy'n dod â rhywfaint o hwyl i ddysgu, creadigrwydd ac aros yn egnïol. Bydd y plant yn meddwl mai dim ond gwylio'r teledu ydyn nhw!

Yn ogystal ag AG gyda Joe Wicks a Dance gydag Oti Mabuse, dyma rai ffrydiau byw eraill a chynnwys wedi'i recordio y gall eich plant ei fwynhau.

Syniadau gwych i blant iau:

 • Gadewch i ni fynd yn fyw
  Bob bore yn ystod yr wythnos am 11am, cyflwynwyr CBeebies Maddie a Greg yn fyw ar YouTube yn edrych ar bwnc gwahanol bob wythnos, gyda ffeithiau, gemau a gweithgareddau hwyliog. Ymhlith y pynciau a drafodwyd hyd yma mae Natur, Gofod, Y Corff a Deinosoriaid. Mae archif lawn i'w harchwilio.
 • Tynnwch lun gyda Rob
  Ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Iau ysgrifennwr a darlunydd plant Rob Biddulph yn lansio fideo newydd i ddangos i blant sut i dynnu llun rhai o'u hoff gymeriadau.
 • Cartref cartref bywyd gwyllt
  Bob dydd Mercher am 9.30am ar YouTube, cyflwynydd Steve Backshall yn fyw yn dod â'r awyr agored gwych i'ch cartref. Mae'n edrych ar wahanol fywyd gwyllt bob wythnos gyda gwybodaeth am y planhigion a'r anifeiliaid y gallwn eu gweld o'n cwmpas.
 • Cerddoriaeth gyda Myleene
  Gwersi cerddoriaeth hwyliog ar sail cwricwlwm ar gyfer unrhyw oedran a gallu a dim offerynnau eu hangen. Fideos newydd bob wythnos yn cynnwys Myleene a'i theulu.
 • Darllen creigiau
  Yma mae'n rhaid i'ch plant fod yn y hotseat. Adolygiadau Darllen Creigiau yn rhoi mynediad i chi i brosiectau Saesneg am ddim ar gyfer CA1 a CA2 lle mae plant yn ysgrifennu, fideo a rhannu eu hadolygiadau llyfrau ar ffurf vlog eu hunain gyda chymorth rhai awduron adnabyddus gan gynnwys Michael Rosen.

Ar gyfer plant hŷn:

 • Theatr o'r soffa
  Mae llawer o theatrau yn cynnig recordiadau o ddramâu a sioeau cerdd am gyfnodau cyfyngedig. Edrychwch ar yr hyn sydd ar gael o'r Theatr Cenedlaethol, Globe Shakespeare ac Rhaid i'r Sioeau Fynd Ymlaen! yn cynnwys sioeau cerdd gan Andrew Lloyd Webber.
 • TED sgyrsiau
  Plant a phobl ifanc ysbrydoledig siarad am syniadau, anturiaethau a'u nwydau bywyd i helpu i ysgogi plant hŷn. Mae llwythi i archwilio beth bynnag yw eu diddordebau.
 • Mae cerddoriaeth yn bwysig
  Mae llawer o artistiaid yn ffrydio'n fyw yn rheolaidd o Radiohead i Christine a'r Queens. Mae yna hefyd Gyda'n Gartref Gartref gan Global Citizen sy'n codi arian at elusen ac yn cynnwys artistiaid fel Lady Gaga, John Legend a Coldplay.

Yn ogystal â'r adnoddau gwych hyn, lansiodd BBC Bitesize lu o wersi dyddiol yn ddiweddar ar BBC iPlayer a gwefan BBC Bitesize i helpu plant a phobl ifanc i ddysgu ystod o bynciau. Ymweld bbc.co.uk/Bitesize i ddysgu mwy.

Adnoddau dogfen

Ewch i'n Hwb cyngor #StaySafeStayHome i gael mwy o awgrymiadau ar sut i wneud y defnydd gorau o dechnoleg.

Ewch i Canllaw Gêm Ddiogel i rymuso pobl ifanc i gêmio'n ddiogel ar-lein

swyddi diweddar