BWYDLEN

Materion Rhyngrwyd Pen-blwydd Hapus 3rd!

Fe wnaethon ni droi tri yr wythnos hon ac i ddathlu rydyn ni wedi creu fideo i dynnu sylw at rywfaint o'r gwaith gwych rydyn ni wedi'i wneud gyda nifer o bobl i helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein - cymerwch gip.

Ychydig bach amdanom ni

Fe'n sefydlwyd yn 2014 gan chwaraewyr diwydiant Rhyngrwyd amlycaf y DU, BT, Sky, TalkTalk a Virgin Media, ac fe'n cefnogir gan arbenigwyr diogelwch plant ar-lein blaenllaw, i gynnig y cyngor a'r wybodaeth orau sydd ar gael ar mynd i'r afael â materion e-ddiogelwch.

Rydym yn angerddol am gadw plant yn ddiogel ar-lein ac rydym yma i helpu rhieni i wneud y penderfyniadau cywir drostynt eu hunain a'u teuluoedd. P'un a ydych chi'n chwilio am wybodaeth am y tro cyntaf neu'n hen law, byddwn yn parhau i adeiladu ar y gwaith rydyn ni wedi'i gyflawni dros y tair blynedd diwethaf i helpu i wneud bywyd ar-lein eich plant yn foddhaus, yn hwyl ac yn anad dim yn ddiogel.

swyddi diweddar