Lansiwyd ap Spotify Kids i ddarparu caneuon wedi'u curadu i blant 3 oed a hŷn

Gwyliwch fideo hyrwyddo ap plant Spotify

Mae'r ap newydd hwn yn unigryw i danysgrifwyr Spotify Premium Family ac wedi'i fwriadu ar gyfer plant, 3 oed a hŷn. Mae'r fersiwn beta wedi lansio heddiw yn y DU a bydd yn cael ei gyflwyno ledled y byd mewn ardaloedd sydd â Premium Family.

Beth sy'n gwneud Spotify Kids yn wych i blant ifanc?

Mae'n cynnig rhestr wedi'i churadu i blant ifanc o ganeuon sengl, traciau sain a straeon y gall plant eu harchwilio, ar eu pennau eu hunain neu gyda'u teulu. Mae hefyd yn cynnwys y nodweddion canlynol:

  • Nid oes unrhyw hysbysebion gyda nhw fel y daw fel rhan o 'Spotify Premium Family'
  • Mae'r cynnwys yn cael ei ddewis â llaw gan olygyddion profiadol sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod y cynnwys yn briodol i'w hoedran
  • Mae'n caniatáu i blant greu eu lle eu hunain i wrando ar y gerddoriaeth maen nhw'n ei hoffi mewn gofod sy'n addas i blant
  • Mae'r rhestri chwarae yn ei gwneud hi'n hawdd i blant ifanc ddod o hyd i gerddoriaeth a straeon o'u hoff ffilmiau a sioeau teledu neu daro dramâu ar restr chwarae i ganu yn ystod eu hoff weithgaredd

Pa fathau o ganeuon sy'n ymddangos ar yr ap?

Mae'r ap yn cynnwys rhestr chwarae wedi'i chanoli o amgylch y gân firaol 'Dinosaurs in Love' gan un o'r awduron caneuon ieuengaf Fenn Rosenthal i dynnu sylw at restr chwarae i apelio at blant ifanc.

Yn ogystal, mae lansiad Spotify for Kids yn y DU hefyd yn cynnwys artistiaid newydd a ddewiswyd yn arbennig am eu cyseiniant â phobl ifanc yn y DU, gan gynnwys CBeebies, Little Mix, Rastamouse, George Ezra, Hey Duggee, McFly, Adele, Craig David, Calvin Harris, Spice Girls, Take That a Busted.

Beth sy'n gwneud Spotify Kids yn wahanol i'r app arferol?

O edrych a theimlo i guradu cynnwys a llywio, mae'r ap yn adeiladol ar gyfer plant. Mae hefyd yn amrywio yn ôl grŵp oedran i ddiwallu anghenion penodol - er enghraifft, mae'r gwaith celf ar gyfer plant iau yn feddalach ac yn seiliedig ar gymeriad, tra bod y cynnwys ar gyfer plant hŷn yn fwy realistig a manwl.

Pa reolaethau a lleoliadau diogelwch rhieni sydd gan Spotify Kids?

Gan fod y lansiad yn ei gam beta bydd y rhain yn cael eu gwella wrth i'r broses gyflwyno gael ei chyflwyno ac wrth ddysgu adborth gan adborth rhieni ac arbenigwyr ar yr ap.

Adnoddau bwlb golau

Dysgu mwy am yr App Spotify a sut y gallwch ei lawrlwytho a rhoi cynnig arni.

Tudalen ymweld
Sgroliwch i Fyny