BWYDLEN

Lansiwyd ap Spotify Kids i ddarparu caneuon wedi'u curadu i blant 3 oed a hŷn

Gwyliwch fideo hyrwyddo ap plant Spotify

Mae'r ap newydd hwn yn unigryw i danysgrifwyr Spotify Premium Family ac wedi'i fwriadu ar gyfer plant, 3 oed a hŷn. Mae'r fersiwn beta wedi lansio heddiw yn y DU a bydd yn cael ei gyflwyno ledled y byd mewn ardaloedd sydd â Premiwm Family.

Beth sy'n gwneud Spotify Kids yn wych i blant ifanc?

Mae'n cynnig rhestr wedi'i churadu i blant ifanc o ganeuon sengl, traciau sain a straeon y gall plant eu harchwilio, ar eu pennau eu hunain neu gyda'u teulu. Mae hefyd yn cynnwys y nodweddion canlynol:

  • Nid oes unrhyw hysbysebion gyda nhw fel y daw fel rhan o 'Spotify Premium Family'
  • Mae'r cynnwys yn cael ei ddewis â llaw gan olygyddion profiadol sy'n canolbwyntio ar sicrhau bod y cynnwys yn briodol i'w hoedran
  • Mae'n caniatáu i blant greu eu lle eu hunain i wrando ar y gerddoriaeth maen nhw'n ei hoffi mewn gofod sy'n addas i blant
  • Mae'r rhestri chwarae yn ei gwneud hi'n hawdd i blant ifanc ddod o hyd i gerddoriaeth a straeon o'u hoff ffilmiau a sioeau teledu neu daro dramâu ar restr chwarae i ganu yn ystod eu hoff weithgaredd

Pa fathau o ganeuon sy'n ymddangos ar yr ap?

Mae'r ap yn cynnwys rhestr chwarae wedi'i chanoli o amgylch y gân firaol 'Dinosaurs in Love' gan un o'r awduron caneuon ieuengaf Fenn Rosenthal i dynnu sylw at restr chwarae i apelio at blant ifanc.

Yn ogystal, mae lansiad Spotify for Kids yn y DU hefyd yn cynnwys artistiaid newydd a ddewiswyd yn arbennig am eu cyseiniant â phobl ifanc yn y DU, gan gynnwys CBeebies, Little Mix, Rastamouse, George Ezra, Hey Duggee, McFly, Adele, Craig David, Calvin Harris, Spice Girls, Take That a Busted.

Beth sy'n gwneud Spotify Kids yn wahanol i'r app arferol?

O edrych a theimlo i guradu cynnwys a llywio, mae'r ap yn adeiladol ar gyfer plant. Mae hefyd yn amrywio yn ôl grŵp oedran i ddiwallu anghenion penodol - er enghraifft, mae'r gwaith celf ar gyfer plant iau yn feddalach ac yn seiliedig ar gymeriad, tra bod y cynnwys ar gyfer plant hŷn yn fwy realistig a manwl.

Pa reolaethau a lleoliadau diogelwch rhieni sydd gan Spotify Kids?

Gan fod y lansiad yn ei gam beta bydd y rhain yn cael eu gwella wrth i'r broses gyflwyno gael ei chyflwyno ac wrth ddysgu o adborth rhieni ac arbenigwyr ar yr ap.

Adnoddau bwlb golau

Dysgu mwy am yr App Spotify a sut y gallwch ei lawrlwytho a rhoi cynnig arni.

Tudalen ymweld

swyddi diweddar