Diogelwch ap TikTok - Yr hyn y mae angen i rieni ei wybod

Crynodeb o ap TikTok gan Josh Ochs o Smart Social

Daw'r ap rhwydwaith cymdeithasol hwn gan grewyr Musical.ly. Wrth i Musical.ly fynd yn all-lein yn swyddogol yn gynharach eleni, mae TikTok (a elwir yn Douyin yn Tsieina) wedi cymryd ei le gan gynnig y gallu i'r defnyddiwr wylio clipiau cerdd, creu clipiau byr hyd at 60 eiliad ac ychwanegu effeithiau arbennig atynt. Mae'r holl gynnwys a gynhaliwyd ar Musical.ly bellach ar TikTok. Felly os oedd gan eich plentyn gyfrif Musical.ly byddant nawr yn gallu cyrchu'r cynnwys hwn ar TikTok.

Ynglŷn â'r Ap

Beth yw TikTok?

Mae'n ap cyfryngau cymdeithasol sy'n rhoi cyfle i ddefnyddwyr rannu ail fideos byr 60 gyda ffrindiau, teulu neu'r byd i gyd. Fel Vine a Musical.ly sy'n eiddo i Twitter o'i flaen, roedd fideos a rennir yn amrywio o frasluniau doniol i fideos cydamseru gwefusau sy'n cynnwys effeithiau arbennig. Ar hyn o bryd, mae'r ap ar gael mewn ieithoedd 34 gyda 150 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol. Fel Musical.ly o'i blaen, mae'n fwyaf poblogaidd gyda dan 16s.

Beth allwch chi ddod o hyd iddo ar yr app?

Fideos yn cynnwys brasluniau comedi neu synau gwefusau yn cynnwys y caneuon neu'r lleisiau diweddaraf dros ddarnau o ffilmiau.

Beth yw'r oedran lleiaf ar gyfer app TikTok?

13 yw'r oedran lleiaf yn ôl telerau ac amodau TikTok.

Sut mae TikTok yn gweithio?

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r ap, gallwch weld y fideos y mae eraill wedi'u postio ar y sianel ar unwaith ond na allant rannu na phostio unrhyw beth nes eich bod wedi sefydlu'ch cyfrif eich hun.

Sut i greu cyfrif

Cliciwch ar yr eicon 'person' a gallwch ddewis ymuno ag e-bost, ffôn neu gyfrif Google, Facebook, Twitter neu Instagram sy'n bodoli eisoes.

Ar ôl i chi ddewis opsiwn, yna gofynnir i chi nodi'ch dyddiad geni os yw o dan oedran 13, mae'r ap yn dangos y neges ganlynol: “Mae'n ddrwg gennym, mae'n edrych fel nad ydych chi'n gymwys i gael TikTok. Ond diolch am ein gwirio ni! ”

Mae eich porthiant yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd yn eich cymuned ac mae porthiant ar wahân 'I chi' yn dangos argymhelliad wedi'i deilwra ar eich cyfer chi.

Mae yna hefyd elfen lles digidol sy'n rhybuddio defnyddwyr sydd wedi bod ar yr ap am fwy nag oriau 2

Pam mae pobl ifanc yn caru'r TikTok?

Mae'n ffordd i fynegi eu hunain a chreu clipiau fideo ffurf fer i ennill dilyniant ac adeiladu cymuned o amgylch eu nwydau. Mae hefyd yn cynnwys rhai effeithiau arbennig gwych y gall defnyddwyr eu cymhwyso i'w fideos i'w gwneud yn fwy unigryw. Gallwch hefyd groes-bostio'r cynnwys ar lwyfannau eraill i'w rannu gyda mwy o bobl.

Beth mae rhieni eraill yn ei ddweud am yr ap?

Gweld cynnwys amhriodol

Mae rhieni wedi mynegi pryder ynghylch iaith amhriodol peth o'r fideo a bostiwyd a allai wneud hyn yn llai addas i blant iau.

Cyswllt gan ddieithriaid

Mae ysglyfaethwyr sy'n ceisio cysylltu â phlant yn risg arall y mae rhieni wedi dweud wrth eu plant.
I gael mwy o fewnwelediad ar adolygiad rhieni, ewch i Common Sense Cyfryngau.

Am beth ddylai rhieni boeni?

Pan fyddwch yn lawrlwytho'r app gall defnyddwyr weld yr holl gynnwys heb greu cyfrif er nad ydyn nhw'n gallu postio, hoffi na rhannu unrhyw beth nes eu bod nhw wedi sefydlu cyfrif ar yr ap.

Gallwch sefydlu'ch cyfrif trwy ddefnyddio'ch cyfrif Google, Facebook, Instagram presennol, trwy e-bost neu ffôn.

Yn ddiofyn mae'r holl gyfrifon yn gyhoeddus felly gall unrhyw un ar yr ap weld beth mae'ch plentyn yn ei rannu. Fodd bynnag, dim ond dilynwyr cymeradwy sy'n gallu anfon negeseuon atynt.

Gall defnyddwyr hoffi neu ymateb i fideo, dilyn cyfrif neu anfon negeseuon at ei gilydd. Mae risg bod bydd dieithriaid yn gallu cysylltu'n uniongyrchol â phlant ar yr app.

Gall plant fod yn cael eu temtio i fentro i gael mwy o ddilyniant neu'n hoffi ar fideo felly mae'n bwysig siarad am yr hyn maen nhw'n ei rannu a gyda phwy.

I ddileu cyfrif mae'n rhaid i chi ofyn am god o'r app gan ddefnyddio rhif ffôn.

A oes gan Tik Tok unrhyw nodweddion diogelwch?

Fel Facebook ac Instagram, mae ganddo a elfen lles digidol (sydd wedi'i warchod gan gyfrinair) sy'n rhybuddio defnyddwyr sydd wedi bod ar yr ap am fwy nag oriau 2. Gallwch hefyd droi 'modd cyfyngedig' ymlaen i hidlo cynnwys amhriodol ar yr app.

Hefyd, gallwch gosod cyfrif i fod yn breifat fel mai dim ond y crëwr a neb arall ar y platfform y gellir gweld pob fideo. Gyda chyfrif preifat, gallwch gymeradwyo neu wadu defnyddwyr a chyfyngu negeseuon sy'n dod i mewn i ddilynwyr yn unig.

Sylwch, hyd yn oed gyda chyfrif preifat, mae llun proffil, enw defnyddiwr a bio eich plentyn yn dal i fod yn weladwy i'r holl ddefnyddwyr ar y platfform.

gallwch rheoli pwy all wneud sylwadau, deuawd a neges uniongyrchol eich plentyn ar yr ap

Sut i riportio cynnwys amhriodol ar ap TikTok?

gallwch adrodd ar gynnwys nid yw hynny'n dilyn TikTok's canllawiau cymunedol o fewn yr ap, cliciwch yma i ddarganfod sut i'w wneud ar yr app.

gallwch dileu dilynwyr neu 'Fans'trwy ddewis y ffan yr hoffech ei dynnu a dewis' Bloc 'o'r ddewislen opsiynau.

Rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i osod gosodiadau preifatrwydd a diogelwch ar blatfform cymdeithasol TikTok i helpu'ch plentyn i gael profiad mwy diogel.

Gweler y canllaw

Pethau 7 y gallwch eu gwneud i'w cadw'n ddiogel ar yr app

1. Siaradwch â nhw am Seiberfwlio

Gall defnyddwyr adael sylwadau ar fideos a bostiwyd felly, gallai hyn adael eich plentyn yn agored i dderbyn negeseuon negyddol. Bydd rhoi arweiniad iddynt ynglŷn â beth i'w wneud os cânt eu seiberfwlio neu weld eraill yn cael eu seiberfwlio yn eu helpu i gadw eu hunain yn ddiogel.

2. Gosodwch eu cyfrif cerddorol yn breifat preifat

Ewch i'w tudalen proffil cyfrif a thapio ar y gornel dde uchaf tri dot. Yna dewiswch “Preifatrwydd a Gosodiadau”. O'r opsiynau, dewiswch opsiynau "Preifatrwydd a Diogelwch" a thynnu "Cyfrif Preifat”Ymlaen / i ffwrdd.

3. Sicrhewch eu bod yn Share Aware

Helpwch nhw i feddwl yn fwy gofalus am yr hyn maen nhw'n ei bostio a phwy y gall gael ei weld fel eu bod nhw'n amddiffyn eu hunain.

4. Ymgyfarwyddo â'r canllawiau cymunedol

Er mwyn sicrhau eich bod chi'n gwybod beth sy'n cael ei dderbyn ac nad yw'n cael ei dderbyn ar yr ap, gallwch chi a'ch plentyn ddarllen trwy'r canllawiau i'w helpu i gael gwybod am yr hyn y gallant ac na allant ei wneud ar yr ap.

5. Byddwch yn ymwybodol o ganeuon penodol ar yr ap

Efallai y bydd gan rai o'r caneuon sydd i'w gweld ar ap TikTok gynnwys iaith a rhywiol penodol nad ydyn nhw'n addas i'ch plentyn o bosib. Y peth gorau yw adolygu'r ap ynghyd â'ch plentyn ymlaen llaw.

6. Trowch y gosodiadau Lles Digidol ymlaen

Er mwyn galluogi “Lles DigidolDewiswch y tri dot o'r gornel dde. O'r opsiynau, dewiswch "Lles Digidol" o dan osodiadau'r ap. Tap “Turn on” a gosod côd post a thynnu “Rheoli Amser Sgrin”.

Gallwch hefyd osod y “Modd Cyfyngedig’ yn yr un modd i gyfyngu ar gynnwys amhriodol ar yr app.

Mwy i'w Archwilio

Os hoffech chi ddysgu mwy am yr app TikTok ac apiau tebyg eraill, dyma rai lleoedd y gallwch chi ymweld â nhw:

Sgroliwch i Fyny