Straeon Rhieni

Gweler y straeon rhieni diweddaraf i gael cyngor ac awgrymiadau o brofiadau rhieni go iawn
Rhannu caniatâd a delweddau ar-lein - Mae Mam yn rhannu heriau dysgu pobl ifanc yn eu harddegau i rannu'n ddiogel
Mae Mam yn rhannu ei her o amddiffyn ei harddegau rhag gweld cynnwys oedolion
Rheoli amser sgrin gyda phlant o wahanol oedrannau - mae mam yn rhannu ei phrofiad
Mae'r rhiant yn rhannu ei stori am sut y cafodd ei mab ei fwlio ar-lein
Gwneud ffrindiau a rheoli cyfeillgarwch go iawn ar-lein - awgrymiadau gan riant
Casineb a throlio ar-lein - stori rhiant
Sut i ddefnyddio llwyfannau sgwrsio fideo i sgwrsio mewn grŵp gyda theulu a ffrindiau
10 awgrym sicr i leihau straen wrth gloi gan rieni eraill
Mae Mam yn rhannu effaith seicolegol bwlio a gafodd ar ei merch
Rheoli perygl dieithriaid ar-lein a pherthnasoedd digidol â phlant - stori rhiant
Ymateb rhiant i'r cau ysgol diweddaraf
Mae Mam yn rhannu ei phrofiad gyda gweithio gartref
Mae Mam yn rhannu'r effaith a gafodd newyddion ffug ar ei mab
Mae rhieni'n rhannu eu profiadau o dechnoleg a lles yn ystod y broses gloi
Tech a diogelwch ar-lein yn ystod y cyfnod cloi i lawr gan Adele Jennings
Mae'r rhiant yn rhannu sut mae defnydd technoleg yn helpu plant i ffynnu

Cyfarfod â'n Panel Arbenigol

Mae ein harbenigwyr yn cynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

Atebwch y bleidlais

Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
48
Rheoli amser sgrin plant
77
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
86

Cymerwch arolwg

Helpwch ni, helpwch chi, rhowch eich adborth i ni er mwyn sicrhau ein bod ni'n cynnig y cyngor gorau ar y wefan.

Ewch i'n hybiau cyngor materion ar-lein i gael cefnogaeth

Sgroliwch i Fyny