Ein partneriaid a'n cefnogwyr

Ni ellir cyflawni'r gwaith a wnawn heb ein partneriaid a'n cefnogwyr sydd wedi rhoi eu hymrwymiad cyson ers dechrau Internet Matters. Mae eu cefnogaeth a'u gweledigaeth o greu clymblaid ar draws y diwydiant wedi caniatáu inni gael effaith ym mywydau teuluoedd ac ysgolion ar ddiogelwch ar-lein.

Carolyn Bunting, Prif Swyddog Gweithredol IM

Carolyn Bunting

Prif Swyddog Gweithredol, Internet Matters

Neges gan y Prif Swyddog Gweithredol

“Ar ran Internet Matters, hoffwn ddiolch i bawb rydyn ni'n gweithio gyda nhw am eu cefnogaeth a'u hymrwymiad parhaus i fynd i'r afael â'r mater cymdeithasol heriol hwn. Ni fu erioed yn bwysicach ein bod, gyda'n gilydd, yn creu dyfodol lle rydym yn sicrhau y gall plant a phobl ifanc elwa o'r cyfan sydd gan dechnoleg gysylltiedig i'w gynnig heb ddod i niwed. ”

Pwysigrwydd gweithio gyda'n gilydd

Mae ein partneriaid a'n cefnogwyr yn cydnabod bod gan y diwydiant gyfrifoldeb i helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Mae eu cefnogaeth a'u buddsoddiad sylweddol yn hanfodol i sicrhau bod Internet Matters yn gallu darparu gwybodaeth ddiogelwch ar-lein am ddim a chysylltu rhieni â'r adnoddau gorau gan sefydliadau arbenigol eraill.

Ynglŷn â'n partneriaid

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

NAWR logo newydd

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

logo barclays ar gefndir gwyn

Darllen mwy

Darllen mwy

Am ein cefnogwyr

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd

Twitter

“Mae Twitter wedi bod yn gefnogwr o Internet Matters ers sawl blwyddyn ac maen nhw'n parhau i'n helpu i ddefnyddio eu platfform i gynyddu ein cyrhaeddiad a'n heffaith trwy gyfraniad ariannol mewn nwyddau.”

Ciciau'r Uwch Gynghrair

“Mae diogelwch ar-lein yn bwysicach nawr nag y bu erioed. Rydym yn falch o weithio gyda Internet Matters, sy’n arbenigwyr yn y gofod hwn, i gefnogi’r miloedd o bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn rhaglen Premier League Kicks gyda’u lles digidol. ”

KCOM

“Rydym yn falch o gefnogi gwaith Internet Matters fel cyrchfan gweladwy iawn i gael cyngor a chefnogaeth ynghylch sut y gall pobl reoli eu profiad ar-lein a delio ag unrhyw faterion a allai godi.”

Ein gweledigaeth

Rydym yn ysbrydoli sefydliadau blaenllaw i greu dyfodol lle mae plant a phobl ifanc yn barod i elwa'n ddiogel o effaith technoleg gysylltiedig.

Rydym yn bodoli i:

  • Rhowch y canllawiau ar sail tystiolaeth sydd eu hangen ar rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol i helpu plant i gofleidio'r rhyngrwyd yn hyderus a'u hamddiffyn rhag niwed ar-lein.
  • Codi ymwybyddiaeth trwy ymgyrchoedd a phartneriaethau diwydiant fel y gall plant a phobl ifanc fod yn hapus ac yn iach ar-lein.
  • Sicrhau bod diwydiant, llunwyr polisi a'r llywodraeth yn clywed barn rhieni a phlant yn gyson ac yn systematig.

Adroddiad Effaith 2019-2020

Sgroliwch i Fyny