Ein Partneriaid

Mae ein Partneriaid wedi ymrwymo i'r weledigaeth o greu clymblaid ar draws y diwydiant sy'n ymroddedig i wneud rhieni a phlant y DU y mwyaf gwybodus ac ymgysylltiol yn y byd ym maes diogelwch ar-lein.

Pwysigrwydd gweithio gyda'n gilydd

Mae ein Partneriaid yn cydnabod bod gan ddiwydiant gyfrifoldeb i helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein. Mae eu cefnogaeth a'u buddsoddiad sylweddol yn hanfodol i sicrhau bod Internet Matters yn gallu darparu gwybodaeth ddiogelwch ar-lein am ddim a chysylltu rhieni â'r adnoddau gorau gan sefydliadau arbenigol eraill.

Adnoddau dogfen

Gweler yr adroddiad effaith diweddaraf i ddysgu mwy am y gwaith rydyn ni wedi'i wneud yn ystod 2018-19 gyda chefnogaeth gan ein partneriaid.

Ynglŷn â'n partneriaid

Darganfyddwch fwy am sut rydyn ni'n gweithio gyda'n gilydd

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

NAWR logo newydd

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

Darllen mwy

logo barclays ar gefndir gwyn

Darllen mwy
Sgroliwch i Fyny