BWYDLEN

Tocynnau am ddim i berfformiad 'Plays on the Internet' a grëwyd mewn cydweithrediad â Konnie Huq a Plusnet

Mewn partneriaeth â Plusnet, Konnie Huq - cyn-gyflwynydd Blue Peter a chwmni theatr ieuenctid Chickenshed, rydym wedi creu tair drama i helpu i ddod â rhai o'r heriau digidol sy'n wynebu pobl ifanc heddiw yn fyw.

Dyma gyfle unigryw i weld pobl ifanc yn perfformio dramâu wedi'u hysgrifennu gyda'u mewnbwn i gynnig mewnwelediad i dri phrif fater: meithrin perthynas amhriodol ar-lein, enw da ar-lein a seiberfwlio.

Chwarae ar y Rhyngrwyd Rhoddion

Am un noson yn unig, bydd y dramâu yn cael eu perfformio gan actorion o'r cwmni theatr Chickenshed ac mae gennym ni dri phâr o docynnau am ddim i'w rhoi.

Os ydych chi'n rhiant ac yr hoffech ddod gyda gwestai i gael eich symud, eich difyrru a gadael gyda mwy o fewnwelediad i'r materion ar-lein y mae plant yn eu hwynebu, anfonwch e-bost atom [e-bost wedi'i warchod] i fod â siawns o ennill.

Rhoddir y tocynnau ar sail y cyntaf i'r felin, felly mae'n rhaid i chi fynd i mewn yn gyflym. Byddwn yn cysylltu â'r enillwyr lwcus cyn gynted ag y bydd pob un ohonynt wedi mynd.

Bydd y perfformiad yn cael ei gynnal ddydd Llun 30th Ebrill yn 6.30pm yn Chickenshed Theatre, 290 Chase Side, Llundain, N14 4PE.

Amlinelliad o'r dramâu

Peidiwch byth ag ymddiried yn Estron - Drama am Wastrodi Ar-lein

Dyma'r flwyddyn 2090 ac mae teithio i'r gofod yn ffordd newydd o fyw, gyda llawer o genadaethau ar y gweill i ddarganfod bywyd i ffwrdd o'r Ddaear. Er y gallai meddyliau'r boblogaeth fod ar blanedau eraill, gall y risgiau o siarad â dieithriaid ar-lein fod yn llawer agosach at adref nag y mae'n ymddangos.

Ghost y Rhyngrwyd - Drama am Seiberfwlio

Yn 2029, mae'r defnydd o dechnoleg yn uwch nag erioed a Ond nid yw'r bobl fwyaf dylanwadol ar gyfryngau cymdeithasol yn unrhyw fwriadau, ac mae un disgybl yn y risgiau E-cademy yn cael ei ddefnyddio i newid yn dilyn ymweliad gan dri ysbryd…

Dywedwch beth rydych chi'n ei olygu, a golygu'r hyn rydych chi'n ei ddweud - Drama am Enw Da Ar-lein

Mae pâr o ffrindiau gydol oes ill dau yn derbyn eu ffonau symudol cyntaf gyda'i gilydd ar eu pen-blwydd 14th. Gyda'u bywydau wedi'u dogfennu'n llawn ar-lein, sut y bydd eu penderfyniadau digidol yn effeithio ar eu dyfodol, ac a fyddant yn defnyddio'r rhyngrwyd am byth?

Adnoddau

Dysgu mwy am sut mae BT Group yn gweithio gyda ni i gynnig cefnogaeth i rieni yn y DU i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein.

ymweld â'r safle

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o adnoddau ac erthyglau i gefnogi plant ar-lein:

swyddi diweddar