BWYDLEN

Sut i ddefnyddio llwyfannau sgwrsio fideo i sgwrsio mewn grŵp gyda theulu a ffrindiau

Dros wyliau'r Pasg gall fod yn eithaf heriol bod i ffwrdd o deulu ond dewis arall gwych yw defnyddio llwyfannau sgwrsio fideo am ddim i'ch helpu chi a'ch rhai cariad i aros yn gysylltiedig.

Mae yna ystod o lwyfannau sgwrsio fideo ar gael ond fel mae llawer wedi darganfod mae rhai yn anoddach i'w defnyddio nag eraill. Felly mae'r hyn rydyn ni wedi'i wneud yn rhoi canllaw cyflym sut i arwain ar sut y gellir defnyddio'r rhain i sgwrsio mewn grwpiau.

WhatsApp

1. Dechreuwch alwad fideo un i un gyda chyswllt
2. Tapiwch yr eicon 'Ychwanegu cyfranogwr' ar y sgrin
3. Yn y sgrin nesaf dewiswch eich cyswllt (au)

Gallwch chi wneud galwad grŵp gyda hyd at 4 o bobl.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud galwadau fideo WhatsApp ymweld â thudalen Cwestiynau Cyffredin ar alwadau fideo Grŵp.

Facebook Messenger

  • Gallwch weld hyd at chwech o bobl ar y tro ond gall hyd at 50 o bobl ymuno ar lais neu gamera
  • Unwaith y bydd mwy na chwech o bobl ar yr alwad, dim ond y prif siaradwr sy'n cael ei ddangos i bawb ar yr alwad.

1. O sgyrsiau, creu sgwrs grŵp neu fynd i un sy'n bodoli eisoes
2. Yna tap ar yr eicon fideo ar ochr dde uchaf y sgrin i fynd i mewn i'r sgwrs fideo
3. Bydd pawb yn y grŵp yn cael eu hysbysu i ofyn iddynt a ydyn nhw am ymuno

I gael mwy o gefnogaeth ar sut i ddefnyddio'r opsiwn hwn ewch i Canolfan Gymorth Facebook

Skype

Sut i grwpio sgwrs fideo ar iPhone

Sut i grwpio galwad fideo ar ddyfeisiau Android

1. Ar ôl i chi fewngofnodi, dechreuwch sgwrs trwy dapio enw'r ffrindiau rydych chi am gael galwad grŵp gyda nhw gan y panel cysylltiadau
2. Tapiwch eicon y camera i ddechrau'r alwad fideo
3. Gallwch ychwanegu mwy o bobl at yr alwad ar ôl iddo ddechrau trwy dapio 'Ychwanegu eicon cyfranogwr'

Gallwch gael hyd at 50 o bobl ar yr alwad fideo.

I gael mwy o gyngor ar sut i ddefnyddio Skype ar gyfer galwadau grŵp ewch i Gwefan Skype.

FaceTime

https://youtube.com/watch?v=4s1vNywzw-Q

1. Tap Negeseuon, yna agorwch neu dechreuwch neges Grŵp FaceTime newydd gyda phobl yr hoffech eu galw
2. Tap ar enw'r grŵp neu gysylltu ar frig y negeseuon yna dewiswch Facetime o'r ddewislen. Bydd hyn yn cychwyn Amser Wyneb gyda phawb ar y neges
3. I ychwanegu rhywun sy'n swipe i fyny o'ch handlen ar waelod y sgrin, tapiwch ychwanegu person a theipiwch enw. Tap ychwanegu person i Facetime i'w wahodd i ymuno.

  • Mae'n rhaid i chi gael iOS 12.1 neu'n hwyrach i ddefnyddio'r swyddogaeth hon
  • Gallwch chi wynebu amser gyda hyd at 32 o bobl

I gael mwy o gefnogaeth ar sut i Grwpio Sgwrsio ar amser wyneb, ewch i Tudalen gefnogaeth Apple

Hangouts Google

1. Ewch i hangouts.google.com neu agor Hangouts yn Gmail.
2. Cliciwch Sgwrs newydd ac yna grŵp Newydd.
3. Rhowch neu ddewis enwau, rhifau ffôn, neu gyfeiriadau e-bost y bobl rydych chi am eu hychwanegu.
4. I ddechrau sgwrs grŵp neu alwad fideo, cliciwch Neges neu alwad Fideo.

Gallwch chi sgwrsio fideo gyda hyd at 10 o bobl.

I gael mwy o gefnogaeth ar sut i ddefnyddio Google Hangouts ar gyfer sgwrs grŵp, ewch i Tudalen Gymorth Hangouts

Zoom

https://www.youtube.com/watch?v=qsy2Ph6kSf8&list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe

Ar ôl i chi gofrestru am ddim gallwch ddilyn y camau hyn i sefydlu galwad fideo gyda ffrindiau a theulu.

1. I gynnal mewngofnodi cyfarfod i'r wefan neu'r ap ac yna cliciwch 'Cyfarfod newydd a Dechreuwch Gyda Vido ,.

2. Yna gallwch chi rannu'r ddolen i wahodd pobl i ymuno â'r alwad. Does ond angen iddynt glicio ar y ddolen i ymuno â'r alwad ond mae angen iddynt hefyd gael Zoom wedi'i osod ar eu ffôn neu borwr gwe.

Gweler Chwyddo Awgrymiadau diogelwch ar alw fideo

Awgrymiadau diogelwch gorau ar gyfer galw fideo:

Os yw'ch plentyn yn ei ddefnyddio yn galw fideo dyma rai awgrymiadau syml i'w helpu i gadw'n ddiogel.

1. Eu cynghori i sgwrs fideo gyda phobl maen nhw wir yn eu hadnabod - gall rhai ffrindiau ffrindiau fod yn ddieithriaid o hyd. Mae hefyd yn bwysig peidio â derbyn cais sgwrsio fideo gan bobl nad ydyn nhw'n eu hadnabod.

2. Anogwch nhw i gadael manylion personol allan o sgyrsiau fideo i sicrhau eu bod yn cadw rheolaeth ar yr hyn y gellir ei wneud yn gyhoeddus gan y gellir cofnodi a rhannu popeth.

3. Gosodwch a cyfrinair cryf er mwyn osgoi hacio eu cyfrif.

4. Sicrhewch eu bod yn ymwybodol ohonynt sut i riportio neu rwystro unrhyw un gall hynny fod yn dweud neu'n gwneud rhywbeth amhriodol.

5. Cerddwch trwy'r gosodiadau preifatrwydd ar y platfform i sicrhau bod y rhain wedi'u gosod i'r lefel gywir.

6. Anogwch nhw i sgwrs fideo mewn ardal draffig uchel o'r tŷ a gwisgo'n briodol.

7. Hyd yn oed gyda phobl maen nhw'n gyfarwydd â nhw, mae'n bwysig gosod rhai ffiniau ar ble a phryd y gallant sgwrsio oherwydd gall plant fod yn rhy ymddiriedol os ydynt yn siarad ag oedolyn neu rywun y maent yn ei ystyried yn ffrind agos.

Adnoddau bwlb golau

Ewch i'n Hwb cyngor #StaySafeStayHome i gael mwy o awgrymiadau ar sut i wneud y defnydd gorau o dechnoleg.

swyddi diweddar