BWYDLEN

Yn berchen arno - gwefan newydd y BBC i helpu plant i lywio pwysau bywyd ar-lein

Mae heddiw yn nodi lansiad gwefan newydd y BBC ar gyfer plant sy'n cynnwys nifer o fideos gan gyflwynwyr a vlogwyr y BBC yn rhoi awgrymiadau ar sut i ddelio â nifer o faterion ar-lein fel pwysau ar-lein, seiberfwlio a rheoli bywyd ar gyfryngau cymdeithasol.

Ei nod yw rhoi hyder i bobl ifanc lywio diogelwch y byd ar-lein a dod yn fwy digidol frwd ynghylch y pethau y gallent eu profi ar-lein.

Mae pedwar maes allweddol y mae'n eu cynnwys, 'Y pethau sylfaenol', 'Cymerwch reolaeth', 'Mae'n Bersonol' a 'Peidiwch â chynhyrfu'. O dan bob un o'r penawdau hyn bydd plant yn dod o hyd i gasgliad o fideos sy'n cyffwrdd â phethau ymarferol fel 'Beth yw telerau ac amodau?' i sut i ddelio â sefyllfa heriol ar-lein fel 'A gaf i gymryd rhywbeth rydw i wedi'i bostio yn ôl?'.

Os ydych chi'n rhiant neu'n ofalwr, mae'r ymchwil hon yn adnodd gwych i helpu plant i ddarganfod a meithrin eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth o'r ar-lein mewn ffordd y gallant dreulio a gobeithio cymryd ymlaen i ddod yn fwy gwydn ar-lein.

Adnoddau

Anogwch eich plentyn i ymweld â gwefan TG EICH HUN i gael cyngor ar sut i ddelio â phwysau a chyfyng-gyngor bywyd o ddydd i ddydd ar-lein

Ymweld â'r safle

swyddi diweddar