BWYDLEN
Pwyswch ar y cychwyn am ddiogelwch Playstation

Dechrau'r Wasg
ar gyfer PlayStation
Diogelwch

Faint ydych chi'n ei wybod am gadw'n ddiogel ar PlayStation?

Mae Press Start for PlayStation Safety yn gwis rhyngweithiol sy'n ymwneud â chadw plant yn ddiogel wrth chwarae gemau.

Chwarae yn erbyn eich plentyn i weld pwy sy'n gwybod mwy am osodiadau diogelwch PlayStation i ennill y lle gorau fel Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein!

Dadlwythwch y canllaw cydymaith

Cyngor cyn i chi wasgu Start

Sut mae'n gweithio

Oeddech chi'n gwybod bod gan PlayStation ystod o nodweddion diogelwch i gadw plant yn ddiogel wrth chwarae gemau? Bydd y cwis rhyngweithiol hwn yn dangos faint rydych chi a'ch plentyn yn ei wybod fel y gallant aros yn ddiogel wrth iddynt chwarae gêm.

I ddechrau, cymerwch eich tro i ddewis avatar. Pan fyddwch chi'n barod, cliciwch ar 'DECHRAU' i fynd i Gwestiwn 1. At ei gilydd, mae 10 cwestiwn i chwarae drwyddynt.

Gyda'ch gilydd, darllenwch y cwestiynau a'r atebion posibl yn ofalus. Yna, cymerwch eich tro i gloi eich ateb.

P'un a ydych chi a'ch plentyn yn ei gael yn iawn neu'n anghywir, cymerwch eiliad i ddysgu ychydig mwy am y pwnc gyda chyngor ar y dudalen cyn symud ymlaen. Dyma'r go iawn ffordd i ddod yn Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein.

Faint o amser sydd ei angen arnaf?

Gallwch chi gwblhau'r cwis mewn cyn lleied â 10 munud.

Fodd bynnag, os oes gennych fwy o amser, cymerwch amser i siarad. Mae adnoddau a chwestiynau trafod ar gael i'w harchwilio ar ôl i chi ateb pob cwestiwn. Gall hyn helpu i gefnogi dealltwriaeth eich plentyn o pam mae gosodiadau diogelwch mor bwysig i'w profiad hapchwarae fideo.

Cefnogaeth i rieni

Angen ychydig mwy o gefnogaeth? Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho'r canllaw cydymaith cyn i chi ddechrau. Mae'r canllaw cydymaith yn llawn gwybodaeth gefndir ac arweiniad i'ch helpu i siarad am nodweddion diogelwch PlayStation. Bydd y sgyrsiau hyn yn helpu'ch plentyn i chwarae'n ddiogel ar-lein.

Mae'r canlyniadau

Ar ôl i chi orffen y cwis Press Start for PlayStation Safety, gallwch lawrlwytho a rhannu eich tystysgrif i ddathlu llwyddiant eich plentyn!

Nid yn unig hynny, ond gallwch chi fel rhiant orffwys yn hawdd gan wybod eu bod yn deall nodweddion diogelwch Rhwydwaith PlayStation. Wedi’r cyfan, nid yn unig y byddan nhw’n gwybod sut i chwarae’n ddiogel ond pryd mae’n amser gofyn am help hefyd!

Mae'r cwis hwn a'r wybodaeth sydd ynddo wedi'u bwriadu at ddibenion addysgol yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am PlayStation Safety, ewch i https://www.playstation.com/support/safety/.

gwenu 1 cwis (wedi'i ddewis yn awtomatig)

Pwyswch Start ar gyfer cwestiynau cwis Diogelwch PlayStation

Cam 1. Dewiswch nifer y chwaraewyr

Chwaraewr 1
Chwaraewyr 2
Ydych chi'n chwarae gyda'ch plentyn?

Cam 2. Dewiswch avatar

Enw chwaraewr 0 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 1 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 2 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Dewiswch gwis.