BWYDLEN
Pwyswch ar y cychwyn am ddiogelwch Playstation

Dechrau'r Wasg
ar gyfer PlayStation
Diogelwch

Dysgwch gyda'ch gilydd i rymuso pobl ifanc i aros yn ddiogel wrth chwarae gemau

Mae cwis rhyngweithiol Press Start for PlayStation Safety wedi'i gynllunio i rieni a gwarcheidwaid ei gwblhau gyda'u plant i ddysgu sut i wneud y gorau o osodiadau diogelwch PlayStation ar gyfer hapchwarae mwy diogel. Anogwch gystadleuaeth iach i weld pwy fydd yn dod i’r brig fel Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein!

Dadlwythwch y canllaw cydymaith

Cyngor cyn i chi wasgu Start

Mae'r cwis rhyngweithiol wedi'i gynllunio i brofi eich gwybodaeth chi a'ch plentyn am y nodweddion diogelwch sydd ar gael gyda PlayStation fel y gallant aros yn ddiogel wrth chwarae.

Gyda'ch plentyn, dewiswch avatar i'ch cynrychioli chi. Pan fyddwch chi'n barod, cliciwch ar 'DECHRAU', a fydd yn arwain at Gwestiwn 1. At ei gilydd, mae 10 cwestiwn i chwarae drwyddynt.

Gyda'ch gilydd, darllenwch y cwestiynau a'r atebion posibl yn ofalus. Yna, cymerwch eich tro yn cloi i mewn a gwirio'ch ateb. P'un a ydych chi a'ch plentyn yn ei gael yn iawn neu'n anghywir, cymerwch funud i ddysgu ychydig mwy am y pwnc cyn symud ymlaen. Dyma'r ffordd wirioneddol i ddod yn Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein.

Faint o amser sydd ei angen arnaf?

Gallwch chi gwblhau'r cwis mewn 10 munud. Fodd bynnag, os oes gennych fwy o amser, edrychwch ar yr adnoddau a'r cwestiynau trafod ar ôl i chi ateb pob cwestiwn. Bydd yn caniatáu ichi ymchwilio i'r manylion a sbarduno sgwrs gyda phrofiad eich plentyn.

Cefnogaeth i rieni

Angen ychydig mwy o gefnogaeth? Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho'r canllaw cydymaith i baratoi cyn ymgysylltu â'ch plentyn. Mae'r canllaw cydymaith yn ffynhonnell wych o wybodaeth gefndir i helpu i arwain y sgyrsiau am nodweddion diogelwch PlayStation i sicrhau bod eich plentyn yn chwarae'n ddiogel.

Mae'r canlyniadau

Ar ôl i chi orffen y cwis Press Start for PlayStation Safety, gallwch chi lawrlwytho a rhannu'ch tystysgrif i ddathlu'ch llwyddiant. Nid yn unig hynny, ond gallwch chi fel rhiant orffwys yn hawdd gan wybod eu bod yn deall nodweddion diogelwch Rhwydwaith PlayStation. Ac mae hynny'n golygu eu bod yn gwybod sut i chwarae ar-lein yn ddiogel a phryd i ofyn am help.

Mae'r cwis hwn a'r wybodaeth sydd ynddo wedi'u bwriadu at ddibenion addysgol yn unig. I gael rhagor o wybodaeth am PlayStation Safety, ewch i https://www.playstation.com/support/safety/.

gwenu 1 cwis (wedi'i ddewis yn awtomatig)

Pwyswch Start ar gyfer cwestiynau cwis Diogelwch PlayStation

Cam 1. Dewiswch nifer y chwaraewyr

Chwaraewr 1
Chwaraewyr 2
Ydych chi'n chwarae gyda'ch plentyn?

Cam 2. Dewiswch avatar

Enw chwaraewr 0 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 1 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 2 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Dewiswch gwis.