BWYDLEN

Mae tadau yn hyrwyddo'r pŵer cadarnhaol sydd gan dechnoleg ar fywydau eu plant

Gan ddefnyddio technoleg i wella sgiliau eu plant a'u cysylltiad â'r byd, mae Tadau'n rhannu sut maen nhw'n annog eu bechgyn i ddefnyddio ystod o dechnoleg glyfar i ddatblygu sgiliau newydd a chyfoethogi eu hamser teuluol.

Gyda dau Dad yn gweithio ym maes technoleg, does fawr o syndod bod y teulu hwn yn caru eu teclynnau!

Ochr yn ochr â ffonau a gliniaduron, mae gan fechgyn Jamie fynediad at oleuadau a cherddoriaeth a reolir gan Google Home, dau gonsol gemau, a sawl cit electroneg STEM, sy'n caniatáu i'r bechgyn adeiladu eu teclynnau eu hunain. “Ein hoff un yw cit car a reolir gan ap o’r enw Sam's Curious Cars!” Meddai Jamie.

Mwynhau technoleg sy'n briodol i'w hoedran

Addysgir y ddau fachgen bod technoleg yn fraint y gellir ei dileu os yw eu hymddygiad yn wael. “Mae gennym ni amodau o amgylch eu ffonau a PS4, sydd wedi'u cloi i lawr gyda lleoliadau teuluol a dim ond llond llaw o gysylltiadau ar Whatsapp neu Hangouts,” meddai Jamie. “Yn gyffredinol, mae'r PS4 wedi'i gyfyngu i ddefnydd penwythnos gyda gemau sy'n addas ar gyfer blynyddoedd 12 ac iau. Er y gallai fod gennym y gêm achlysurol fwy oedolyn y gallant ei chwarae gyda diffodd a goruchwyliaeth oedolion. ”

Y Nadolig hwn bydd y bechgyn yn cael teganau gwyddoniaeth cylched electronig. “Mae'n rhywbeth rydyn ni wedi bod yn aros yn eiddgar i gyflwyno'r bechgyn iddo ers blynyddoedd lawer,” meddai Jamie. “Maen nhw hefyd yn derbyn gemau newydd ar gyfer y PS4, ac rydw i'n gobeithio am siaradwr Bluetooth pen uchel newydd.”

Cyfoethogi amser teulu gyda thechnoleg

Mae technoleg yn ffordd wych o gyfoethogi amser y teulu gyda'i gilydd. “Ein hoff gêm deuluol yw chwarae 'dyfalwch y gân' lle rydyn ni'n defnyddio clustffonau canslo sŵn Spotify a Tom,” esboniodd Jamie. “Mae'r bechgyn yn cymryd eu tro i ganu gyda cherddoriaeth nad ydyn nhw erioed wedi'i chlywed o'r blaen, a rhaid i hanner arall y teulu ddyfalu'r gân. Mae'n ddoniol iawn ac rwy'n siŵr efallai ein bod ni wedi dyfeisio prif werthwr! ”

Mae'r teulu cyfan hefyd wrth eu bodd yn chwarae gemau Playlink ar y PS4. Ffefryn y teulu yw Knowledge is Power Decades, sy'n gadael i'r Tadau a'r bechgyn gystadlu yn erbyn ei gilydd gan ddefnyddio eu dyfeisiau eu hunain, wedi gwirioni â'r PS4.

Hwyl all-lein yn ystod y gwyliau

Er bod y teulu'n gefnogwyr technoleg enfawr, mae digon o amser i gael hwyl nad yw'n dechnoleg. Mae Lyall a Richard wrth eu bodd â llyfrau, crefftau a chwarae y tu allan. “Cyn belled â bod cydbwysedd, rydyn ni'n hapus iddyn nhw chwarae gyda thechnoleg newydd dros y Nadolig,” meddai Jamie. “Mae’r PS4 wedi’i gysylltu â phrif deledu’r teulu, felly dim ond ychydig o amser sydd ganddyn nhw i chwarae cyn i rywbeth rydyn ni i gyd eisiau ei wylio ddod ymlaen.”

Pwer technoleg i ddysgu sgiliau newydd i blant

Mae Jamie o'r farn bod gan gael mynediad at dechnoleg rai buddion pwerus i'r ddau fachgen. “Gallant anfon negeseuon at aelodau'r teulu trwy Whatsapp, ac maen nhw'n dysgu am godio ac electroneg trwy eu citiau. Mae hyd yn oed chwarae gêm fideo yn eu dysgu am gystadlu a chydweithredu'n braf gyda'i gilydd. Heb sôn ei fod yn rhoi rhywfaint o amser tawel i Tom a minnau ein hunain. ”

Mae Jamie Beaglehole yn byw yng Nghaerlŷr gyda'i ddyweddi Tom, a'u dau fachgen mabwysiedig, Lyall a Richard, 9 ac 8. Mae Jamie yn a blogger, tra bod Tom yn gweithio fel cyfarwyddwr i gwmni technoleg mawr.

swyddi diweddar