BWYDLEN

Diogelwch Digidol Cynhwysol
Canolfan Adnoddau

Er mwyn cefnogi rhieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc a allai fod mewn mwy o berygl o niweidio ar-lein, rydym wedi darparu ystod o adnoddau arbenigol argymelledig sydd ar gael i'w defnyddio.

Canllawiau ac adnoddau poblogaidd

Dewiswch yr opsiynau isod i gyfyngu'ch chwiliad

Ydych chi'n…

tap ar yr eicon
rhiant
Rhiant neu Ofalwr
proffesiynol
Gweithiwr proffesiynol ym maes addysg
Ni ddaethom o hyd i unrhyw adnoddau.

Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol

Ynghyd â SWGfL rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Gadewch inni wybod beth yw eich barn am y canolbwynt. Cymerwch arolwg byr

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella