BWYDLEN

Taflenni ac Adnoddau Diogelwch ar-lein

Gweler ein taflenni ac adnoddau e-Ddiogelwch am ddim sydd ar gael i'w lawrlwytho a'u rhannu gyda rhieni neu gydweithwyr eraill.

Beth sydd ar y dudalen

Gweld beth sy'n newydd

Gweler ein canllawiau a'n taflenni diweddaraf i helpu plant i reoli ystod o faterion ar-lein.

Taflenni canllaw oedran

Mae plant yn defnyddio'r rhyngrwyd mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar eu hoedran ac felly rydyn ni wedi datblygu rhestrau gwirio ar gyfer rhieni sy'n rhoi awgrymiadau da i chi ar sut i'w helpu i gadw'n ddiogel.

Canllawiau materion ar-lein

Gweler cyngor ar ystod o faterion ar-lein y gallai eich plentyn eu hwynebu i'w helpu i fwynhau'r byd digidol yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Canllawiau defnyddio tech

Rhestr Wirio a Chanllawiau Eraill

Mae'r rhain yn ystod o ganllawiau sy'n cynnig gwybodaeth gyffredinol ar sut i gadw plant yn ddiogel yn eu byd digidol. Maent yn cynnwys canllaw diogelwch ar-lein a'n moesau rhyngrwyd gorau.

Rhestrau gwirio cyfryngau cymdeithasol

Cynhyrchir y rhestrau gwirio cyfryngau cymdeithasol hyn gan Grid De Orllewin Lloegr ar gyfer Dysgu a darparu gwybodaeth fanwl ar sut i gadw'n ddiogel ar y rhwydweithiau cymdeithasol mwyaf poblogaidd. I archebu unrhyw un o'r taflenni hyn ewch i Grid De-orllewin Dysgu wefan neu cliciwch y ddelwedd isod.