BWYDLEN

Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Mae Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS yn cefnogi gwaith Cyngor Diogelwch Plant Plant y DU trwy ddod â'r rhai sy'n cefnogi defnyddwyr ar-lein â gwendidau ynghyd.

Simone Vibert

Cadeirydd Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS

Cefnogi defnyddwyr bregus ar-lein

Dyma'r eicon ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU darllen

9 egwyddor ar gyfer darparwyr gofal preswyl i blant

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant mewn gofal preswyl wrth iddynt fynd ar-lein.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER Y CYFARWYDDYD
Dyma'r eicon ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU darllen

Egwyddorion ar gyfer gwaith cymdeithasol ym maes gofal cymdeithasol plant

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys naw egwyddor i helpu gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr cymdeithasol proffesiynol eraill i gefnogi gofalwyr maeth a phlant sydd â phrofiad o ofal i ddeall sut i elwa’n ddiogel o fod ar-lein.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER Y CYFARWYDDYD
Erthyglau perthnasol
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus - diweddariad
Gweithgor UKCIS ar ddefnyddwyr bregus - diweddariad
Darllen mwy
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Hyfforddi a siarad mewn byd sydd wedi mynd yn wallgof
Darllen mwy
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Mynd i'r afael â newyddion ffug yn ystod pandemig Covid-19 a thu hwnt
Darllen mwy
Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
Just Jack - profiad cadarnhaol yn y byd digidol
Darllen mwy
NEWYDD
Sut y gall y byd digidol fod yn gadarnhaol i bobl ifanc awtistig
Materion Rhyngrwyd Mae Carolyn Bunting yn rhannu cyngor ar sut mae'r rhyngrwyd yn achubiaeth i blant a phobl ifanc ar y sbectrwm awtistiaeth.
Darllen mwy

Adnoddau ategol

Beth welwch chi?

Mae'r canolbwynt yn cefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol gydag adnoddau diogelwch ar-lein wedi'u teilwra i rymuso plant a phobl ifanc ag SEND a'r rhai sy'n uniaethu fel LGBTQ + gyda'r sgiliau i ffynnu ar-lein.

Beth welwch chi?

Yma fe welwch daflenni ffeithiau ymchwil yn crynhoi ymchwil bresennol i ddarparu tystiolaeth o gysylltiadau rhwng gwendidau a risg a niwed ar-lein.

Beth welwch chi?

Mae hwn wedi'i deilwra'n benodol i ddarparu cyngor cyfryngau cymdeithasol i rieni a phobl ifanc sydd ag SEND. Mae yna ystod o ganllawiau gweithgaredd y gellir eu gwneud gyda'i gilydd ac yn benodol i bobl ifanc eu defnyddio i gael eu grymuso i wneud cysylltiadau mwy diogel ar-lein.

Beth welwch chi?

Mae'r ffeithlun hwn yn rhoi mewnwelediadau o'n adroddiad plant bregus yn y byd digidol sy'n datgelu mewnwelediad i'r risgiau ar-lein y gallent eu hwynebu ar-lein ac atebion posibl.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

Mae Gweithgor Defnyddwyr Bregus UKCIS yn gydweithrediad o arbenigwyr sy'n gwirfoddoli eu hamser i helpu i leihau'r tebygolrwydd y bydd plant â gwendidau yn profi niwed ar-lein.