BWYDLEN

Wythnos Gwrth-fwlio 2021: Un Gair Caredig

Wythnos Gwrth-fwlio 2021: One Kind Word - ffilm swyddogol yr Ysgol Gynradd

Fel aelod o'r Cynghrair Gwrth-fwlio, rydym yn falch o gefnogi Wythnos Gwrth-fwlio (15fed - 19eg Tachwedd) eleni i ganolbwyntio ar y pethau pwysig y gallwn ni i gyd eu gwneud gydag un gair caredig.

Mae'r Gynghrair Gwrth-fwlio (ABA) yn cydlynu'r Wythnos Gwrth-fwlio, a thema eleni yw One Kind Word.

“Mae caredigrwydd yn bwysicach heddiw nag y bu erioed,” meddai’r ABA. “Mae unigedd y flwyddyn ddiwethaf wedi tanlinellu cyn lleied o weithredoedd o ystyriaeth sy’n gallu chwalu rhwystrau a bywiogi bywydau’r bobl o’n cwmpas.”

Nod thema eleni yw annog gobaith, positifrwydd a charedigrwydd. Ymladd yn erbyn casineb ac ymddygiad niweidiol! O ddweud 'helo' yn amlach i ymddiheuro pan fyddwn ni'n gwneud rhywbeth o'i le, gall un gair caredig wneud gwahaniaeth.

Rhwng 15 a 19 Tachwedd, safwch yn erbyn bwlio yn ei holl ffurfiau.

Dysgu am fwlio

Nid yw pob bwlio yn amlwg. Gall seiberfwlio yn arbennig fod yn anodd iawn ei weld.

Gall bwlio ddod ar sawl ffurf fel seiberfwlio, trolio a chasineb ar-lein. Gellir ei guddio i beidio â bod mor amlwg, felly mae'n bwysig gwybod yr arwyddion, ble i fynd os yw'ch plentyn yn cael ei fwlio neu os yw'r troseddwr a chael sgyrsiau rheolaidd â nhw am yr hyn sy'n ymddygiad derbyniol ac nad yw'n ymddygiad derbyniol.

P'un a ydych chi'n athro, yn rhiant neu'n ofalwr, mae yna ffyrdd gwych y gallwch chi gymryd rhan a dangos eich cefnogaeth. Edrychwch isod:

Bwlio adnoddau

Gweld beth mae ein partneriaid yn ei wneud ar gyfer yr Wythnos Gwrth-fwlio

Pwy yw'r Gynghrair Gwrth-fwlio?

Mae adroddiadau Cynghrair Gwrth-fwlio yn cynnwys sefydliadau ac unigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i atal bwlio. Mae'r cynghreiriaid hyn yn creu amgylcheddau mwy diogel lle gall plant a phobl ifanc fyw, tyfu, chwarae a dysgu. Fe'u cynhelir gan y Swyddfa Genedlaethol Plant ac mae'n rhan o Dîm Addysg a Chydraddoldebau NCB.

Wythnos Gwrth-fwlio 2021: One Kind Word - ffilm swyddogol yr Ysgol Gynradd

Wythnos Gwrth-fwlio 2021: One Kind Word - ffilm swyddogol yr Ysgol Uwchradd

swyddi diweddar