BWYDLEN

Ein harbenigwyr

Cyfarfod â'n panel arbenigol, ystod eang o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant sydd â gwybodaeth fanwl am ystod o faterion e-ddiogelwch sy'n effeithio ar blant a phobl ifanc.

Expert-panel-image

Mae ein harbenigwyr wrth law i gynnig cyngor i rieni ar faterion diogelwch ar-lein y maen nhw'n poeni fwyaf amdanyn nhw.

icon icon

Carolyn Bunting

Prif Swyddog Gweithredol

Arbenigedd: Diogelwch cyffredinol ar y rhyngrwyd

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Lauren Seager - Smith

Prif Swyddog Gweithredol, Kidscape

Arbenigedd: Bwlio, seiberfwlio, diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

John Carr

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein

Arbenigedd: Rheoleiddio a pholisi diogelwch ar-lein, diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Will Gardner

Prif Swyddog Gweithredol, Childnet International & Cyfarwyddwr, Canolfan Rhyngrwyd Ddiogelach y DU

Arbenigedd: Rheoleiddio a pholisi diogelwch ar-lein, diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Catherine Knibbs

Therapydd Trawma Plant

Arbenigedd: Cam-drin a cybertrauma ar-lein, iechyd meddwl

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Sajda Mughal OBE

Prif Swyddog Gweithredol Ymddiriedolaeth ac Ymgynghorydd JAN

Arbenigedd: Radicaleiddio, cynhwysiant cymdeithasol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Karl Hopwood

Arbenigwr E-ddiogelwch Annibynnol

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Julia von Weiler

Cyfarwyddwr Gweithredol, Innocence in Danger

Arbenigedd: Ymbincio ar-lein a cham-drin rhywiol, diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Andy Robertson

Arbenigwr Gemau Llawrydd

Arbenigedd: Hapchwarae, technoleg teulu

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Martha Evans

Cydlynydd Cenedlaethol

Arbenigedd: Bwlio, seiberfwlio, ANFON, anabledd

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Rebecca Avery

Cynghorydd Diogelu Addysg (Amddiffyn Ar-lein), Cyngor Sir Caint

Arbenigedd: Hapchwarae, technoleg teulu

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Arbenigedd: Cyfryngau cymdeithasol, hunan-niweidio a hunanladdiad ac iechyd rhywiol a meddyliol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Dr Elizabeth Milovidov, Ysw.

Athro'r Gyfraith ac Arbenigwr Rhianta Digidol

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Parven Kaur

Rhianta Digidol - Helpu rhieni a phlant i ffynnu mewn dyfodol digidol

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Alan Mackenzie

Arbenigwr Diogelwch Ar-lein, Cynghorydd E-ddiogelwch

Arbenigedd: Diogelwch ar-lein cyffredinol

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Ademolawa Ibrahim Ajibade

Dadansoddwr Ymchwil Cyllid Datganoledig

Arbenigedd: NFTs, arian cyfred digidol, diogelwch blockchain, cyllid personol, eFasnach, gamblo, hapchwarae ar-lein

Gweler Bywgraffiad

icon icon

NCSC

Awdurdod technegol y DU ar gyfer seiberddiogelwch

Arbenigedd: Seiberddiogelwch, diogelwch ar-lein

Gweler Bywgraffiad

icon icon

Dmitri Williams, PhD

Athro Cyfathrebu

Arbenigedd: Hapchwarae, tueddiadau mewn technoleg

Gweler y cofiant