Gwneud Instagram yn Ddiogelach i Bobl Ifanc

Mae Instagram yn cyhoeddi ychydig o ddiweddariadau yn eu hymdrech barhaus i adeiladu profiad mwy diogel i aelodau ieuengaf cymuned Instagram.

Gofyn am eich dyddiad geni

Gan ddechrau heddiw, gofynnir ichi am eich dyddiad geni wrth greu cyfrif ar Instagram. Yn ôl Telerau Defnyddio Instagrams, rhaid i chi fod o leiaf 13 oed i gael cyfrif yn y mwyafrif o wledydd.
Bydd gofyn am y wybodaeth hon yn helpu i atal pobl dan oed rhag ymuno ag Instagram, yn helpu Instagram i gadw pobl ifanc yn fwy diogel ac yn galluogi profiadau mwy addas i'w hoedran yn gyffredinol.

A fydd fy mhen-blwydd yn weladwy?

Ni fydd eich pen-blwydd yn weladwy i eraill ar Instagram, ond byddwch chi'n gallu ei weld wrth edrych ar eich gwybodaeth cyfrif preifat eich hun.

Os ydych chi wedi cysylltu'ch cyfrif Facebook â'ch cyfrif Instagram, bydd Instagram yn ychwanegu'r dyddiad geni sydd ar eich proffil Facebook. Nid gwybodaeth gyhoeddus mo hon a dim ond chi fydd yn gallu ei gweld wrth edrych ar eich gwybodaeth gyfrif eich hun ar Instagram. Bydd golygu eich dyddiad geni ar Facebook hefyd yn ei newid ar Instagram. Os nad oes gennych gyfrif Facebook neu os nad ydych wedi cysylltu'ch cyfrifon, gallwch ychwanegu neu olygu eich pen-blwydd yn uniongyrchol ar Instagram.

Adeiladu profiadau sy'n briodol i oedran a mwy diogel

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd Instagram yn defnyddio'r wybodaeth pen-blwydd rydych chi'n ei rhannu gyda ni i greu profiadau mwy wedi'u teilwra, fel addysg o amgylch rheolaethau cyfrifon a gosodiadau preifatrwydd argymelledig ar gyfer pobl ifanc.

Cryfhau preifatrwydd negeseuon

Yn olaf, mae Instagram hefyd yn cymryd camau i'ch helpu chi i reoli pwy all anfon negeseuon uniongyrchol atoch ar Instagram. Mae hyn yn rhoi'r gallu i chi ganiatáu i bobl rydych chi'n eu dilyn i neges yn unig a'ch ychwanegu at edafedd grŵp. Ni fydd pobl sy'n galluogi'r gosodiad hwn bellach yn derbyn negeseuon, ceisiadau neges grŵp nac atebion stori gan unrhyw un nad ydyn nhw wedi dewis eu dilyn.

Mae'r diweddariadau mwyaf newydd hyn yn rhan o ymrwymiad parhaus Instagram i sicrhau bod Instagram yn parhau i fod yn lle diogel a chefnogol, yn enwedig i'r bobl ieuengaf yn ein cymuned. Gallwch ddysgu mwy yn y Canolfan Gymorth Instagram.

Gosodiadau Preifatrwydd Instagram dogfen

Angen help gyda'ch gosodiadau preifatrwydd Instagram chi neu'ch plentyn? Cymerwch reolaeth dros eich preifatrwydd a'ch diogelwch. Cliciwch 'Dysgu mwy' i gael mwy o wybodaeth.

Dysgwch fwy
Sgroliwch i Fyny