BWYDLEN

Gêm fideo Cynghrair Rocket - Canllaw i rieni

Gwyliwch ôl-gerbyd Rocket League i weld nodweddion yn y gêm

Mae Rocket League yn gêm fideo aml-chwaraewr cyflym sydd wedi ennill poblogrwydd ymhlith pobl ifanc ond hefyd chwaraewyr proffesiynol. Dysgu mwy am pam a sut mae'n gweithio i helpu plant i gael y gorau o'r gêm.

Beth yw Rocket League?

roced League yn gêm fideo aml-chwaraewr â sgôr PEGI 3 sy'n cyfuno gyrru ceir a phêl-droed i gyd yn un.

Yn nodweddiadol mae'n cynnwys dau dîm yn brwydro yn erbyn ei gilydd mewn ystod o rowndiau sy'n cynnwys pêl-fasged car, pêl-droed a hoci i sgorio'r nifer fwyaf o goliau.

Pam ei fod yn boblogaidd gyda phlant?

Mae'r gweithredu cyflym, addasu ceir ac elfennau aml-chwaraewr yn ei gwneud yn atyniad gwych i blant a phobl ifanc. Er bod angen sgil arno i reoli'r ceir a'r bêl, mae'n gymharol hawdd ei chwarae ar gyfer unrhyw oedran.

Ciplun Rocket League o chwarae gêm

Sut ydych chi'n chwarae Rocket League?

Nifer y chwaraewyr a'r llwyfannau

Gellir ei chwarae gyda hyd at wyth chwaraewr ar-lein, hyd at bedwar ar yr un platfform ar sgrin hollt neu mae modd un chwaraewr hefyd. Gallwch hefyd chwarae traws-blatfform ar Xbox One, Nintendo Switch, PC a PlayStation 4.

Nod y gêm

Mae pob rownd yn para pum munud. Rhaid i dimau sgorio'r nifer fwyaf o goliau yn yr amser hwn trwy ddefnyddio'r car i reoli'r bêl. Mae padiau gwefru i roi pŵer cist i chi gynyddu cyflymder ceir a chyda rhywfaint o ymarfer, gellir defnyddio'r rhain yn strategol i guro'r tîm sy'n gwrthwynebu.

Chwaraewyr sy'n newydd i'r gêm

Ar gyfer chwaraewyr sydd newydd ddechrau arni neu sydd eisiau ymarfer yn unig, gellir chwarae'r gêm yn y modd unigol gan chwarae yn erbyn ceir a reolir gan gyfrifiadur.

Pa mor anodd yw'r Rocket League i'w chwarae?

Er bod y gêm yn syml i'w dilyn, mae'n gofyn am lawer o ymarfer i gyrraedd y chwenychedig Statws “Chwedl Uwchsonig”, sef y safle uchaf yn y gêm.

Wrth i chwaraewyr ennill gemau mwy cystadleuol maen nhw'n cael eu dyrchafu i Is-adrannau a Safleoedd uwch yn y gêm, ond gellir eu hisraddio hefyd os ydyn nhw'n colli gemau.

Delwedd o statws rheng ar Rocket League

Eiconau sy'n cynrychioli statws rheng ar gêm Rocket League.

Beth sy'n wych am y gêm?

Mae'n annog gwaith tîm ac yn cynnwys llawer o ymroddiad i godi i lefel sgiliau da i gyflogi timau eraill.

Mae wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd oherwydd ei gêm gyfartal fawr gyda chwaraewyr a chynghreiriau proffesiynol sy'n chwarae am wobrau mawr.

Faint mae Rocket League yn ei gostio?

Mae'r gêm yn rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ond mae'n cynnwys siop ar-lein sy'n cynnwys ystod o grwyn yn y gêm y gellir eu prynu.

Er ei fod yn cynnwys blychau ysbeilio o'r blaen, mae'r rhain wedi cael eu disodli i sicrhau bod gamers yn prynu'r hyn maen nhw ei eisiau trwy newydd 'System glasbrint'.

Ciplun Glasbrintiau

Enghraifft o Glasbrintiau yng ngêm fideo Rocket League

Mae yna hefyd docynnau haenog y gellir eu prynu i gael mynediad at opsiynau addasu unigryw sydd ynghlwm wrth y tocyn hwnnw ac mewn rhai datgloi lefelau penodol.

Pa arian cyfred a ddefnyddir yn Rocket League i brynu eitemau?

Mae credydau Rocket League yn arian cyfred premiwm sy'n cyfateb yn fras i £ 0.59- £ 1 fesul 100. Mae eitemau'n cael eu prisio yn seiliedig ar ba mor brin ydyn nhw. Felly, fe allech chi wario rhwng 50 - 100 credyd ar eitemau prin neu hyd at 800 credyd ar eitemau 'egsotig' fel olwynion wedi'u paentio ar gyfer ceir.

Gellir defnyddio credydau i ddatgloi Glasbrintiau, yn ogystal â phrynu eitemau o'r siop yn y gêm. Gellir eu prynu mewn setiau o 500 (£ 4.10), 1100 (£ 8.20), 3000 (£ 20.50), a 6500 (£ 41.00).

Credydau premiwm cynghrair roced i brynu eitemau yn y gêm

A yw Rocket League yn ddiogel i blant ifanc chwarae?

Os bydd plant yn chwarae hwn ar-lein yn hytrach nag yn y modd un chwaraewr, mae siawns y gallant fod yn agored i iaith amhriodol trwy'r amrywiol sianeli sgwrsio consol-benodol. Fodd bynnag, gellir defnyddio rheolaethau rhieni platfform-benodol i reoli gameplay cyffredinol. Hefyd, mae datblygwr y gêm yn defnyddio system gwahardd iaith ymlaen llaw i gael gwared ar yr iaith ddrwg.

A oes unrhyw nodweddion diogelwch yn Rocket League?

Ar hyn o bryd, nid yw datblygwyr y gêm wedi ychwanegu unrhyw nodweddion diogelwch penodol yn y gêm, fodd bynnag, oherwydd gellir chwarae'r gêm ar ystod o lwyfannau, yn dibynnu ar y platfform rydych chi'n chwarae arno, gallwch chi ddefnyddio rheolyddion rhieni platfform i reoli sut gall plant hir chwarae a'r hyn y gallant ei brynu. Cliciwch ar ein Canllawiau Sut i ddysgu sut: PlayStation 4, Xbox Un, Nintendo Switch.

Beth mae PEGI 3 yn ei olygu?

A Sgôr PEGI 3 yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer pob grŵp oedran. Ni ddylai'r gêm gynnwys unrhyw synau na lluniau sy'n debygol o ddychryn plant ifanc. Mae math ysgafn iawn o drais (mewn cyd-destun doniol neu mewn lleoliad tebyg i blentyn) yn dderbyniol.

Pwy yw datblygwyr y gemau?

Datblygwyd y gêm gan Psyonix datblygwr gemau fideo wedi'i leoli yng Nghaliffornia.

Adnoddau dogfen

Defnyddiwch ein consolau Hapchwarae a'n platfform Sefydlu Rheolaethau rhieni diogel a chanllawiau gosod preifatrwydd i greu lle ar-lein mwy diogel i blant ei archwilio.

Gweler Canllaw Sefydlu Diogel

swyddi diweddar