Ffeithiau a chyngor secstio

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

GWYLIO FIDEO ARBENIGOL

Cael y ffeithiau ar secstio

Defnyddir y term 'secstio' i ddisgrifio anfon a derbyn lluniau, negeseuon a chlipiau fideo rhywiol eglur, trwy neges destun, e-bost neu eu postio ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.

Efallai y bydd pobl ifanc yn anfon delweddau a negeseuon at eu ffrindiau, partneriaid, neu hyd yn oed dieithriaid maen nhw'n cwrdd â nhw ar-lein. Er bod llawer o siarad ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau am anfon ymchwil noethlymun mae ymchwil yn dangos na fu llawer o dwf yn nifer y bobl ifanc sy'n ei wneud.

Archwiliwch ein canolbwynt cyngor i gael y ffeithiau ynghylch pam y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn secstio, yr hyn y mae'r deddfau'n ei ddweud am secstio a beth allwch chi ei wneud i helpu'ch plentyn os bydd yn cael effaith negyddol arno.

Beth mae'r arbenigwr yn ei ddweud

Beth sydd angen i chi ei wybod am secstio i gefnogi plant a phobl ifanc

gweler sut i ddelio â digwyddiadau secstio os yw'n digwydd

Adnoddau dogfen

Mae arbenigwyr yn rhoi mewnwelediad i: Beth alla i ei wneud os ydw i'n amau ​​bod fy mhlentyn yn secstio?

GWELER ERTHYGL

Adnoddau ac erthyglau argymelledig

Ein Adrannau

Dysgu am secstio

Deall y risgiau y gallai plant eu hwynebu ar-lein i gynnig y gefnogaeth gywir

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Gweld cyngor i roi'r offer cywir i blant i helpu plant i wneud dewisiadau doethach am yr hyn maen nhw'n ei rannu amdanyn nhw eu hunain ac eraill

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Mynnwch gyngor ar sut i helpu'ch plentyn os yw wedi anfon neu dderbyn noethlymun neu sext a lleihau ei effaith negyddol

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler rhestr o sefydliadau a all eich cefnogi chi a'ch plentyn

Darllen mwy

Mae rhaglen addysg Thinkuknow o'r enw 'Nude Selfies' yn cynnig mewnwelediad i rieni am secstio a hunluniau noethlymun.

Gweler yr adnodd
Sgroliwch i Fyny