BWYDLEN

Ffeithiau a chyngor secstio

Mynnwch awgrymiadau arbenigol i gefnogi plant

 

GWYLIO FIDEO CYNGOR

Beth welwch chi yn yr adran hon

Dysgu am secstio

Deall y risgiau y gallai plant eu hwynebu ar-lein i gynnig y gefnogaeth gywir i'w cadw'n ddiogel.

Darllen mwy

Amddiffyn eich plentyn

Mynnwch gyngor i roi'r offer cywir i blant i'w helpu i wneud dewisiadau doethach ynghylch yr hyn maen nhw'n ei rannu.

Darllen mwy

Deliwch ag ef

Mynnwch gyngor ar sut i helpu'ch plentyn os yw wedi anfon neu dderbyn noethlymun neu sext a lleihau ei effaith negyddol

Darllen mwy

Adnoddau

Gweler rhestr o sefydliadau a all eich cefnogi chi a'ch plentyn ac adnoddau eraill i'w cefnogi ar-lein.

Darllen mwy

Beth yw sextortion?

Dysgwch am sextortion a sut y gallai effeithio ar eich plentyn. Yna, mynnwch gyngor ar eu cadw'n ddiogel.

DYSGU AM RHYFEDD

Ymchwil

Mae Look At Me - Adroddiad Teens, Sexting and Risks - yn rhoi mewnwelediad i bwy sy'n rhannu noethlymun a pham.

Darllen mwy

Cael y ffeithiau ar secstio

Defnyddir y term 'secstio' i ddisgrifio anfon a derbyn lluniau, negeseuon a chlipiau fideo rhywiol eglur, trwy neges destun, e-bost neu eu postio ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol.

Efallai y bydd pobl ifanc yn anfon delweddau a negeseuon at eu ffrindiau, partneriaid, neu hyd yn oed dieithriaid maen nhw'n cwrdd â nhw ar-lein. Er bod llawer o siarad ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau am anfon ymchwil noethlymun mae ymchwil yn dangos na fu llawer o dwf yn nifer y bobl ifanc sy'n ei wneud.

Archwiliwch ein canolbwynt cyngor i gael y ffeithiau ynghylch pam y gall pobl ifanc gymryd rhan mewn secstio, yr hyn y mae'r gyfraith yn ei ddweud am secstio a beth allwch chi ei wneud i helpu'ch plentyn os bydd yn cael effaith negyddol arno.

Beth mae'r arbenigwr yn ei ddweud

Beth sydd angen i chi ei wybod am secstio i gefnogi plant a phobl ifanc