Adnoddau diogelwch ar-lein i athrawon

Defnyddiwch ein hyb adnoddau diogelwch ar-lein i gael mynediad at ystod o wybodaeth i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth ac i helpu rhieni i wneud newidiadau cadarnhaol i fywydau digidol plant.

Ysgol Gynradd

Dewch o hyd i ystod eang o adnoddau ar-lein ysgolion cynradd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Dysgwch fwy

Ysgol Uwchradd

Gweld ystod o adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion uwchradd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Dysgwch fwy

Blynyddoedd Cynnar

Os ydych chi'n athro ysgol feithrin gweler ein llu o adnoddau defnyddiol ar gyfer plant cyn oed ysgol.

Dysgwch fwy

Pecyn rhieni

Sicrhewch gyflwyniadau, taflenni a mwy i helpu i gyfathrebu â rhieni am ddiogelwch ar-lein.

DYSGU MWY

Ap Materion Rhyngrwyd

Dysgu mwy am ein ap tabled am ddim i annog plant a rhieni i siarad am ddiogelwch ar-lein.

DYSGU MWY

Polisi a Hyfforddiant

Arhoswch yn wybodus am bolisi diogelwch ar-lein a gweld ystod o raglenni hyfforddi ar gael.

DYSGU MWY

Gwneud sŵn

Sicrhewch fanylion ein rhaglen gwrth-fwlio, wedi'i chyd-sefydlu â tootoot a'i hariannu gan yr Adran Addysg.

DYSGU MWY

Beth sy'n newydd?

Fframwaith UKCIS

Mae'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig wedi'i greu i gefnogi addysgwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w helpu i ddatblygu strategaethau effeithiol ar gyfer deall a thrafod risgiau ar-lein.

ADNODD AM DDIM LAWRLWYTHO

Canllawiau diogelwch ar-lein ysgolion

Er mwyn helpu rhieni i fynd i'r afael â'r materion hyn rydym wedi cynhyrchu cyfres o fideos a chanllawiau diogelwch ar-lein sy'n cynnwys arbenigwyr blaenllaw ym maes diogelwch digidol plant yn ogystal ag athrawon gan gynnwys Matthew Burton o Educating Yorkshire.

GWELER CANLLAWIAU

Sgroliwch i Fyny