Adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion ar gyfer athrawon - Internet Matters

Adnoddau diogelwch ar-lein i athrawon

Defnyddiwch ein hyb adnoddau diogelwch ar-lein i gael mynediad at ystod o wybodaeth i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth i helpu i wneud newidiadau cadarnhaol i fywydau digidol plant.

 • Blynyddoedd Cynnar
  Os ydych chi'n athro ysgol feithrin gweler ein llu o adnoddau defnyddiol ar gyfer plant cyn-oed.
 • Ysgol Gynradd
  Dewch o hyd i ystod eang o adnoddau ar-lein ysgolion cynradd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
 • Ysgol Uwchradd
  Gweld ystod o adnoddau diogelwch ar-lein ysgolion uwchradd i gadw plant yn ddiogel ar-lein.
 • Canllawiau yn ôl i'r ysgol
  Grymuso plant i wynebu heriau digidol.
 • Pecyn rhieni i athrawon
  Helpu rhieni i gadw plant yn ddiogel ar-lein - annog rhieni i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnynt
 • Gwneud sŵn
  Sicrhewch fanylion ein rhaglen gwrth-fwlio, wedi'i chyd-sefydlu â tootoot a'i hariannu gan yr Adran Addysg.

Beth sy'n newydd?

Fframwaith UKCIS

Mae'r Fframwaith Addysg ar gyfer Byd Cysylltiedig wedi'i greu i gefnogi addysgwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i'w helpu i ddatblygu strategaethau effeithiol ar gyfer deall a thrafod risgiau ar-lein.

RHANNWCH Y CYNNWYS HWN
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym pam
Sgroliwch i Fyny