BWYDLEN

Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch gyda Kidscape ac Elmer

Ffocws Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac Wythnos Gwrth-fwlio eleni yw 'Mae Newid yn Cychwyn Gyda Ni', gan annog pawb i weld bod ganddyn nhw rôl i'w chwarae wrth greu byd sy'n fwy cyfeillgar a charedig.

Fel partner i'r Cynghrair Gwrth-fwlio, mae'n bwysig bod gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth greu cymunedau caredig a chefnogol lle gall plant a phobl ifanc deimlo'n ddiogel a'u cefnogi. Mae'r Dydd Gwener Cyfeillgarwch hwn a'r Wythnos Gwrth-fwlio 'Newid yn Dechrau Gyda Ni' yn ein helpu i feddwl am yr hyn y gallwn i gyd ei wneud i greu byd gwell.

Cymryd rhan

Mae'r gweithgareddau hyn wedi'u hanelu at blant blynyddoedd cynnar a phlant cynradd gan ein bod ni'n credu nad ydych chi byth yn rhy ifanc i wneud gwahaniaeth! Mae gweithgareddau i blant yn cynnwys lledaenu cariad a hapusrwydd, gwneud i rywun wenu, chwerthin gydag eraill (ddim am), helpu ei gilydd, dathlu gwahaniaeth a sicrhau bod pawb yn cael eu cynnwys:

 • Cofrestru i Pecyn adnoddau ysgol Kidscape sy'n cynnwys syniadau ac adnoddau gan ddefnyddio Elmer i ddod â Dydd Gwener Cyfeillgarwch ac wythnos Gwrth-fwlio yn fyw. Mae'r pecyn yn rhannu syniadau ymarferol i helpu i adeiladu cymunedau o gefnogaeth a fydd yn talu ar ei ganfed yn y tymor hir ac yn gwneud ein byd yn well i bawb
 • Dathlwch Ddydd Gwener Cyfeillgarwch yn eich gweithle neu'ch cymuned leol a helpu i godi arian hanfodol ar gyfer gwaith newid bywyd Kidscape? Mae Kidscape yn dathlu Dydd Gwener Cyfeillgarwch ar yr 8th Tachwedd 2019, ond fe allech chi gynnal eich digwyddiad eich hun ar unrhyw ddydd Gwener o'r flwyddyn
 • Trefnwch daith gerdded- beth am drefnu taith gerdded gyda'ch cydweithwyr gwaith a'i ddefnyddio fel cyfle i godi arian ar gyfer Kidscape fel y gallwn helpu llawer mwy o blant a theuluoedd sy'n wynebu effeithiau dinistriol bwlio?
 • Cynllunio llwybr - nid oes angen iddo fod yn Land's End i John O'Groats, bydd ychydig flociau, ddwywaith o amgylch y maes parcio neu hyd yn oed i'r siop frechdanau yn ei wneud
 • Os na allwch chi i gyd adael y swyddfa ar yr un pryd gwahanu ar wahân i grwpiau a chael ras gyfnewid ... gall y grŵp nesaf adael pan fydd y lleill yn dychwelyd
 • I ddathlu Elmer beth am gynnal 'diwrnod gwisg achlysurol' ac annog pawb i wisgo eu lliwiau mwyaf disglair
 • Os yw amser yn caniatáu trefnu diodydd a lluniaeth ar ôl dychwelyd. Mae pob person sy'n cymryd rhan yn rhoi rhodd tuag at waith Kidscape

Syniadau codi arian eraill

Os na allwch drefnu taith gerdded noddedig mae yna lawer o ffyrdd eraill y gall eich gweithle godi arian ar gyfer Kidscape:

 • Cynnal diwrnod gwisgo i fyny
 • Dathlwch ddiwrnod sanau od gyda'r holl staff yn gwisgo sanau od
 • Cynnal arwerthiant pobi
 • Trefnu arwerthiant llyfrau
 • Gwnewch Kidscape yn elusen y flwyddyn i'ch cwmni

I gael syniadau eraill i godi arian, ymwelwch â Tudalen codi arian Kidscape.

Adnoddau dogfen

Darllenwch ein Wythnos Gwrth-fwlio 2019 - 'Change Starts With Us' i dynnu sylw at sut y gall pob un ohonom weithredu yn erbyn bwlio.

Gweler yr adroddiad

swyddi diweddar