BWYDLEN

Canllaw rheoli arian ar-lein

Yr hyn y mae angen i rieni a gofalwyr ei wybod

Wrth i fwy o blant a phobl ifanc ddechrau gwario arian ar-lein trwy lwyfannau gemau a chyfryngau cymdeithasol rydym wedi creu'r canllaw hwn i helpu rhieni a gofalwyr eu harfogi â'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i wneud hyn yn drwsiadus ac yn ddiogel.

Rhoi arferion da ar-lein i blant

Wrth i arian ddod yn rhifau ar sgrin yn gynyddol, gall fod yn anodd i blant ddeall ei werth a'i bwysigrwydd. Gan weithio gyda'r arbenigwr diogelwch ar-lein, Karl Hopwood, rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i helpu rhieni i gefnogi pobl ifanc i adeiladu arferion rheoli arian ar-lein da. Fe welwch hefyd ganllawiau ar sut i'w helpu i gael gwell dealltwriaeth o sut i reoli eu harian ar-lein a gwneud penderfyniadau mwy gwybodus.

Canllawiau rheoli arian ar-lein

Beth mae rhieni'n ei ddweud wrthym?

Mae mam i ddau yn rhannu ei phrofiad o helpu ei phlant i reoli arian ar-lein
Erthyglau cysylltiedig â sylw
Mae mam i ddau yn rhannu ei syniadau ar gefnogi gwariant ar-lein plant
Mae mam i ddau yn rhannu ei syniadau ar gefnogi gwariant ar-lein plant
Darllenwch yr erthygl
Mae'r rhiant yn rhannu ei chynghorion i gefnogi plant gyda rheoli arian ar-lein
Mae'r rhiant yn rhannu ei chynghorion i gefnogi plant gyda rheoli arian ar-lein
Darllenwch yr erthygl

Adnoddau a chanllawiau ategol

Defnyddiwch yr adnoddau hyn i ddysgu mwy am sut mae plant a phobl ifanc yn llywio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a gemau. Bydd hyn yn eich helpu i roi'r gefnogaeth gywir iddyn nhw i gadw'n ddiogel a gwneud dewisiadau doethach ynglŷn â sut maen nhw'n gwario arian ar-lein.

A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella