BWYDLEN

Cefnogwch ein gwaith i helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein

Rydym yn rhoi offer, cyngor ac anogaeth i rieni a gweithwyr proffesiynol. Mae eich rhodd yn cefnogi ymchwil, adnoddau ac ymgyrchoedd i gael effaith gadarnhaol ar ddiogelwch a lles plant ar-lein.

Manylion rhodd

Ni fyddwn yn cadw cofnod o'ch data ariannol. Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Internet matters Limited sefydliad di-elw gyda chwmni cofrestredig rhif 8822801. Cyfeiriad cofrestredig, One London Wall, Llundain EC Y 5E.

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Gan edrych i roi fel sefydliad corfforaethol neu os oes gennych ymholiad am roi, byddem wrth ein bodd yn siarad â chi. Cysylltwch drwy ymweld â'n cysylltwch â ni tudalen.

Sut byddwn ni'n defnyddio'ch rhodd?

Yr hyn y mae defnyddwyr yn ei ddweud amdanom ni

Gwerddon mewn anialwch digidol

Dim ond i ddweud diolch am ein pobl ifanc a/neu agored i niwed ac am ofalu cymaint amdanynt.

Perthynas

Caru Materion Rhyngrwyd

Darparu deunyddiau clir, perthnasol, diweddar, gan alluogi mynediad hawdd at gymorth a chyngor.

Gofalwr

Adnodd gwerthfawr

Adnodd y mae mawr ei angen, diolch Internet Matters!

Perthynas

Diogelwch ar-lein yn gyntaf

Da iawn i ddiogelwch plant, da iawn chi.

Perthynas

Llwyfan defnyddiol

Rwyf wedi dysgu llawer o hyn a byddaf yn gwrando arno.

Myfyrwyr