BWYDLEN

Gwnewch rodd heddiw

Fel sefydliad dielw rydym yn dibynnu ar gyllid gan ein partneriaid diwydiant i gefnogi ein gwaith, ond mae mwy y gellir ei wneud bob amser.

Os ydych chi'n hoffi'r gwaith rydyn ni'n ei wneud, gall rhodd i Internet Matters ein helpu i barhau i ddarparu arweiniad i deuluoedd i reoli'r risgiau y gallai plant eu hwynebu ar-lein.

Rhowch eich manylion rhoi

Ni fyddwn yn cadw cofnod o'ch data ariannol - gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth.

Sut fydd eich rhodd yn cael ei defnyddio?

Gwneir ein gwaith yn bosibl trwy gefnogaeth ein sefydliadau partner a'n prosiectau yr ydym yn ymwneud â hwy.

Gall eich rhodd ein helpu i wneud hyd yn oed mwy i ddeall yr hyn sydd ei angen ar deuluoedd fwyaf a rhannu ein hadnoddau mor eang â phosibl i greu newid cadarnhaol. Trwy gyfrannu heddiw byddwch hefyd yn ein helpu:

  • Rhoi adnoddau penodol wedi'u teilwra i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant difreintiedig a'r rheini â gwendidau
  • gwella ein hymchwil i'r berthynas rhwng profiad ar-lein plant a'u lles cyffredinol i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei gefnogi

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau?

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am roi neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cwblhewch y ffurflen isod.

Hoffech chi ddarganfod mwy am sut mae'ch rhodd yn cael ei defnyddio a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith?

Mae Internet Matters Limited yn sefydliad dielw gyda rhif cwmni cofrestredig 8822801. Cyfeiriad cofrestredig, One London Wall, London EC2Y 5E