BWYDLEN

Cysylltwch â ni

Gweler gwybodaeth ar sut i gysylltu â ni ynghylch cyfleoedd cyfryngau, adborth ar y wefan neu gyda phwy i gysylltu ynglŷn â materion uniongyrchol gyda'ch plentyn.

Ymholiadau cyffredinol:

Yn anffodus, ni allwn ateb ymholiadau penodol gan rieni ynghylch diogelwch ar y we.

Os gwelwch yn dda ewch i'n Rhifyn yr Adroddiad tudalen i gael gwybodaeth am sefydliadau sy'n gallu cynnig cyngor. Mae yna hefyd gysylltiadau â fforymau argymelledig i gael cefnogaeth a siarad â rhieni eraill.

Chwilio am linell gymorth am ddim?

Mae Family Lives yn elusen sy'n ymroddedig i helpu rhieni i ddelio â natur newidiol bywyd teuluol. Maent yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth gyfrinachol am ddim. I gysylltu â nhw, ffoniwch 0808 800 2222.

Cyhoeddi adroddiad cylch achub

Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth y mae'ch plentyn wedi dod ar ei draws ar-lein, ewch i'n tudalen materion adroddiadau i gael gwybodaeth am sefydliadau perthnasol i gysylltu â nhw.

DYSGU MWY

Ymholiadau partneriaeth:

Os ydych chi'n gwmni sydd â diddordeb mewn partneru â ni, cysylltwch â:

Materion Rhyngrwyd
Tŷ Llysgennad
75 St Michael's Street
Llundain, W2 1QS

E-bost: [e-bost wedi'i warchod]

 

Ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau:

Gallwch anfon e-bost gydag enw eich gwefan neu gyhoeddiad a phwnc eich ymholiad iddo [e-bost wedi'i warchod].

Gallwch hefyd ffonio 0203 770 7612. Sylwch, rheolir y rhif hwn gan ein swyddfa gyfryngau ac ni all gymryd galwadau am faterion eraill.

 

Mwy i'w archwilio

Rydym wedi creu gwybodaeth a fydd yn eich helpu i ddelio â'r prif faterion diogelwch ar-lein y gallai eich plentyn eu hwynebu:

Materion diogelwch ar-lein

Darganfyddwch fwy am faterion diogelwch ar-lein

Darllen mwy

Adroddiad effaith diweddaraf

Darganfyddwch fwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud

Darllen mwy

Ein hadnoddau

Darganfyddwch fwy am ein canllawiau a'n hadnoddau yn ôl i'r ysgol

Darllen mwy