BWYDLEN

Cysylltwch â ni

Gweler gwybodaeth ar sut i gysylltu â ni ynghylch cyfleoedd cyfryngau, adborth ar y wefan neu gyda phwy i gysylltu ynglŷn â materion uniongyrchol gyda'ch plentyn.

Ymholiadau cyffredinol:

Os hoffech chi gysylltu â ni, defnyddiwch y ffurflen ganlynol. Sylwch na allwn ateb ymholiadau penodol gan rieni am ddiogelwch rhyngrwyd.

Defnyddiwch ein Rhifyn yr Adroddiad tudalen am wybodaeth am sefydliadau a all gynnig cyngor. Mae yna hefyd ddolenni i fforymau a argymhellir i gael cefnogaeth a siarad â rhieni eraill.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd am ragor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich data.

Chwilio am linell gymorth am ddim?

Mae Family Lives yn elusen sy'n ymroddedig i helpu rhieni i ddelio â natur newidiol bywyd teuluol. Maent yn cynnig gwasanaeth llinell gymorth gyfrinachol am ddim. I gysylltu â nhw, ffoniwch 0808 800 2222.

Cyhoeddi adroddiad cylch achub

Os ydych chi'n poeni am unrhyw beth y mae'ch plentyn wedi dod ar ei draws ar-lein, ewch i'n tudalen materion adroddiadau i gael gwybodaeth am sefydliadau perthnasol i gysylltu â nhw.

DYSGU MWY

Ymholiadau partneriaeth:

Os ydych chi'n gwmni sydd â diddordeb mewn partneru â ni, cysylltwch â:

Materion Rhyngrwyd
Adeiladau Faraday, Llawr Gwaelod
1 Stryd Knightrider
Llundain, EC4V 5BT

Neu llenwch y ffurflen uchod i gysylltu.

 

Ymholiadau gan y wasg a'r cyfryngau:

Gallwch anfon e-bost gydag enw eich gwefan neu gyhoeddiad a phwnc eich ymholiad iddo [e-bost wedi'i warchod].

Mwy i'w archwilio

Rydym wedi creu gwybodaeth a fydd yn eich helpu i ddelio â'r prif faterion diogelwch ar-lein y gallai eich plentyn eu hwynebu:

Materion diogelwch ar-lein

Darganfyddwch fwy am faterion diogelwch ar-lein

Darllen mwy

Adroddiad effaith diweddaraf

Darganfyddwch fwy am y gwaith rydyn ni'n ei wneud

Darllen mwy

Ein hadnoddau

Darganfyddwch fwy am ein canllawiau a'n hadnoddau yn ôl i'r ysgol

Darllen mwy