BWYDLEN

Stopiwch arolwg Diwrnod Seiberfwlio 2017

Arolwg Cybersmile o ddefnyddwyr rhyngrwyd 50,000 ar draws holl daleithiau 50 yn yr UD a'r DU gyfan yn archwilio profiadau gwrthwynebwyr o seiberfwlio a cham-drin ar-lein.

canfyddiadau allweddol

Cynhaliodd trefnwyr diwrnod Stop seiberfwlio - Cybersmile - arolwg o ddefnyddwyr rhyngrwyd 50,000 ar draws holl daleithiau 50 yn yr UD a'r DU gyfan gan archwilio profiadau gwrthwynebwyr o seiberfwlio a cham-drin ar-lein.

Mae'r arolwg yn ymdrin â materion gan gynnwys hiliaeth, homoffobia, aflonyddu, crefydd, cam-drin cyfryngau cymdeithasol a mwy.

Rhannu a lawrlwytho Arolwg Bwlio Blynyddol

Mwy i'w Archwilio

Gweld mwy o erthyglau ac adnoddau i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

swyddi diweddar