BWYDLEN

Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol

Dr Tamasine Preece yw Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac arweinydd y prosiect ar gyfer Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghynhwysfawr Bryntirion ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Dr Tamasine Preece yw Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol ac arweinydd y prosiect ar gyfer Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yng Nghynhwysfawr Bryntirion ym Mhen-y-bont ar Ogwr, lle mae'n dylunio a darparu cwricwlwm hyblyg ac addasol mewn ymateb i'w rhyngweithio a'i hymyriadau gyda'r bobl ifanc yn ei hysgol.

Mae hi hefyd yn aelod o Baneli Arbenigol Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhyw a Pherthynas ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn y drefn honno yn ogystal ag Ymgynghorydd Cyswllt ar gyfer Actus Education Cymru. Mae diddordebau ymchwil Tamasine yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol, hunan-niweidio a hunanladdiad, ac iechyd rhywiol a meddyliol.

Dangos bio llawn Gwefan awdur

Holi ac Ateb

Cyfraniadau awdur