Disney +

Canllaw rheolaethau rhieni

Mae rheolaethau rhieni Disney + yn eich helpu i gadw'ch teulu i wylio cynnwys sy'n briodol ar eu cyfer. Gall pob teulu addasu'r offer rheoli rhieni i ddiwallu eu hanghenion.

Disney plus logo

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i ffôn clyfar, llechen, teledu clyfar neu gyfrifiadur a chyfrif Disney+.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cynnwys amhriodol
icon Rheolaeth rhieni

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i greu proffil plentyn

1 cam – Tap “Mewngofnodi” yn y gornel dde uchaf a nodwch eich manylion mewngofnodi.

2 cam - Ar y sgrin dewis proffil, dewiswch "Ychwanegu Proffil".

Wrth greu'r proffil, toggle'r opsiwn "Proffil Kid" ymlaen. Bydd hyn yn gwneud y platfform yn haws i’w archwilio a’i ddefnyddio, a bydd ond yn dangos cynnwys sy’n addas i bob oed.

1
disney-plws-1
2
disney-plws-2
3
disney-plws-3
2

Sut i osod pin

1 cam – Ar y dudalen dewis proffil, dewiswch “Golygu Proffiliau” a dewiswch pa broffil yr hoffech chi osod pin ar ei gyfer.

2 cam – Ar waelod y dudalen broffil, dewch o hyd i “PIN Proffil” o dan “Rheolaethau Rhieni”.

3 cam - Gosodwch PIN 4 digid. Os ydych chi am gyfyngu ar bwy all ddefnyddio'r proffil hwn, togwch yr opsiwn ymlaen. Bydd hyn yn golygu na all plant ddefnyddio'r proffil hwn i gael mynediad at gynnwys amhriodol.

1
disney-plws-4
2
disney-plws-5
3
disney-plws-6
3

Sut i osod lefel aeddfedrwydd ar broffiliau

1 cam – Ar y dudalen dewis proffil, dewiswch “Golygu Proffiliau” a dewiswch pa broffil yr hoffech chi osod lefel aeddfedrwydd arno.

2 cam – Ar waelod y dudalen broffil, dewch o hyd i “Sgôr cynnwys” o dan “Rheolaethau Rhieni”.

3 cam - Dewiswch pa lefel aeddfedrwydd yr hoffech chi ar gyfer y proffil.

1
disney-plws-7
2
disney-plws-8
3
disney-plws-9
4

Nodweddion proffil eraill

Y tu hwnt i reolaethau rhieni, mae gan broffiliau Disney + hefyd nodweddion eraill y gallwch eu gosod ar gyfer eich plentyn.

Chwarae a gosodiadau iaith

  • Mae chwarae awtomatig yn cyfyngu ar faint o amser y mae'ch plentyn yn ei dreulio yn gwylio Disney +. Trowch ef i ffwrdd i'w helpu i gamu i ffwrdd unwaith y bydd un peth wedi dod i ben.
  • Gellir diffodd fideos cefndir yma os bydd dyfais eich plentyn yn arafu gyda fideos ychwanegol yn y cefndir.
  • Mae iaith ap yn gadael i chi newid iaith yr ap o Saesneg (DU) i nifer o ieithoedd eraill sydd ar gael.

Gosodiadau Nodwedd

  • Mae GroupWatch yn caniatáu i ddefnyddwyr wylio'r un cynnwys ar yr un pryd hyd yn oed os nad ydyn nhw gartref gyda'i gilydd. Rhaid i bob defnyddiwr gael tanysgrifiad Disney + i ddefnyddio hwn. Diffoddwch hwn os oes angen i chi atal eich plentyn rhag ei ​​gamddefnyddio.

 

disney-plws-10