BWYDLEN

Band Eang Cartref EE

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Fel rhan o becyn Band Eang Cartref EE, defnyddiwch feddalwedd rheoli rhieni Norton Family i fonitro dyfeisiau plentyn a gosod rheolau sy'n briodol i'w hoedran ar gyfer eu gweithgaredd ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair fy nghyfrif EE a mynediad at ddyfais sy'n gysylltiedig â band eang EE Home.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Rheolaeth rhieni
icon Safleoedd Phishing & Malware Heintiedig
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Chwilio engeses
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Hunanladdiad a Hunan-niweidio

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Os ydych chi'n newydd i fand eang EE fe gewch yr opsiwn i lawrlwytho Norton ™ Family pan fyddwch chi'n cysylltu â'r rhyngrwyd gyntaf. Dewiswch Dwi Angen Rheolaethau Rhieni i gofrestru ar eu cyfer, a dadlwythwch Norton ™ Family i'ch dyfeisiau.

2

Os ydych chi'n gwsmer EE presennol, o gyfrifiadur sydd wedi'i gysylltu â band eang EE Home, ewch i'r band eang.ee.co.uk/norton-security

ee-step1
3

Sgroliwch i lawr i 'Hawdd i'w osod'adran a dewis Cofrestru a Llwytho i Lawr

ee-step-2
4

Ar y dudalen hon, dewiswch 'subriscribe now' a gofynnir i chi nodi'ch manylion i gwblhau'r tanysgrifiad a chreu eich cyfrif Norton ™ Family.

newydd-project1
5

Ar ôl i chi arwyddo, dewiswch 'Cytuno a Lawrlwytho' i osod y feddalwedd ar y ddyfais gyfredol a dewis 'Anfon Dolen Lawrlwytho' i anfon dolen i osod y feddalwedd ar fwy o ddyfeisiau.

install_stage-21
6

Ar ôl i chi lawrlwytho'r meddalwedd, dewiswch 'Identity' i ychwanegwch enwau eich plant i'ch cyfrif (hyd at 15). Gallwch ychwanegu a symud plentyn ar unrhyw adeg. Yn seiliedig ar eu hoedran mae Norton Family yn cymhwyso rheolau a ddiffiniwyd ymlaen llaw i reoli eu defnydd ar-lein.

end_norton-1