BWYDLEN

Rhwydwaith PlayStation (PSN)

Canllaw cam wrth gam

Os yw'ch teulu'n defnyddio consol PlayStation, mae'n debyg eich bod chi hefyd yn defnyddio'r Rhwydwaith PlayStation (PSN). Creu cyfrif plentyn a gosod terfynau i'w cadw'n ddiogel ar-lein. Meddu ar reolaeth lawn dros y cyfyngiadau a roddir ar eu cyfrif i gyfyngu ar sut maent yn rhyngweithio ar y platfform.

Nawr, gallwch chi hefyd eu herio i gwis rhyngweithiol Press Start for PlayStation Safety i weld beth maen nhw'n ei wybod am ddiogelwch ar y PSN.

logo playstation

Beth sydd ei angen arna i?

Porwr gwe i sefydlu is-gyfrif ac nid dyfais PlayStation. Bydd angen i chi sefydlu cyfrif Rhwydwaith PlayStation rhiant / meistr y byddwn yn ei ddefnyddio i greu is-gyfrif ohono.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i www.playstation.com os oes angen i chi greu cyfrif Rhwydwaith PlayStation rhieni / meistr yna cliciwch ar “Join Today” a dilynwch y camau fel arall cliciwch ar “Mewngofnodi i PSN”.

playstation-cam-1
2

Ar ôl llofnodi i mewn cliciwch ar y ddolen i “Gosodiadau Cyfrif” ac yna cadarnhewch eich manylion mewngofnodi.

playstation-cam-2
3

Dewiswch y tab “Rheoli Teulu” ac yna cliciwch ar “Family Management”. Cliciwch “OK” i gadarnhau.

playstation-cam-3
4

Bydd angen i chi gadarnhau manylion eich cyfrif eto. Cliciwch “Parhau”.

playstation-cam-4
5

Cliciwch ar “Ychwanegu Aelod o'r Teulu” yna Cliciwch ar “OK”.

playstation-cam-5
6

Llenwch y manylion ar gyfer eich plentyn. Defnyddir eu gwybodaeth bersonol fel pen-blwydd i bennu eu hoedran ond mae'n breifat. Defnyddiwch eu cyfeiriad e-bost neu eich cyfeiriad e-bost eich hun. Mae'r enw defnyddiwr a chyfrinair i'w defnyddio ar gyfer y cyfrif hwn yn cael eu cynhyrchu ar y dudalen hon. Cliciwch “Rwy'n Cytuno. Parhewch” ar ôl gorffen.

playstation-cam-6
7

Nawr bydd angen i chi gyrchu cyfrif e-bost eich cyfrif rhiant / meistr i wirio creu'r is-gyfrif. Cliciwch y ddolen yn yr e-bost ac yna symud ymlaen i'r cam nesaf.

playstation-cam-7
8

Bellach gallwn osod Rheolaethau Rhieni ar gyfer cyfrif eich plentyn. Dewiswch a hoffech i'ch plentyn allu “Cyfathrebu â Chwaraewyr Eraill”, “Gweld Cynnwys a Greuwyd gan Chwaraewyr Eraill”, a gosod “Terfyn Gwario Misol”. Unwaith dewiswch “Cydsyniad” ac yna “Parhau”.

playstation-cam-8
9

Rydych bellach wedi creu cyfrif i'ch plentyn y gallant fewngofnodi i ddyfeisiau PlayStation ag ef.

playstation-cam-9