BWYDLEN

Rhwydwaith PlayStation

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Er bod yn rhaid i chi fod yn 18 i ddefnyddio'r Rhwydwaith PS, gallwch greu is-gyfrif i'ch plentyn sy'n gysylltiedig â'ch cyfrif a chael rheolaeth lawn dros y cyfyngiadau a roddir ar yr is-gyfrif hwn gan gyfyngu ar sut maen nhw'n rhyngweithio ar y platfform.

logo rhwydwaith playstation

Beth sydd ei angen arna i?

Porwr gwe i sefydlu is-gyfrif ac nid dyfais PlayStation. Bydd angen i chi sefydlu cyfrif Rhwydwaith PlayStation rhiant / meistr y byddwn yn ei ddefnyddio i greu is-gyfrif ohono.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Porwr
icon Sgwrsio
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i www.playstation.com os oes angen i chi greu cyfrif Rhwydwaith PlayStation rhieni / meistr yna cliciwch ar “Join Today” a dilynwch y camau fel arall cliciwch ar “Mewngofnodi i PSN”.

playstationnetwork_stepsscreens_step1
2

Ar ôl llofnodi i mewn cliciwch ar y ddolen i “Gosodiadau Cyfrif” ac yna cadarnhewch eich manylion mewngofnodi.

playstationnetwork_stepsscreens_step2
3

Dewiswch y tab “Rheoli Teulu” ac yna cliciwch ar “Family Management”. Cliciwch “OK” i gadarnhau.

playstationnetwork_stepsscreens_step3
4

Bydd angen i chi gadarnhau manylion eich cyfrif eto. Cliciwch “Parhau”.

playstationnetwork_stepsscreens_step4
5

Cliciwch ar “Ychwanegu Aelod o'r Teulu” yna Cliciwch ar “OK”.

playstationnetwork_stepsscreens_step5
6

Llenwch y manylion ar gyfer eich plentyn. Defnyddiwch eu cyfeiriad e-bost neu eich un chi. Cynhyrchir yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair i'w ddefnyddio ar gyfer y cyfrif hwn ar y dudalen hon. Cliciwch “Rwy'n Cytuno. Parhewch ”ar ôl gorffen.

playstationnetwork_stepsscreens_step6
7

Nawr bydd angen i chi gyrchu cyfrif e-bost eich cyfrif rhiant / meistr i wirio creu'r is-gyfrif. Cliciwch y ddolen yn yr e-bost ac yna symud ymlaen i'r cam nesaf.

playstationnetwork_stepsscreens_step7
8

Bellach gallwn osod Rheolaethau Rhieni ar gyfer cyfrif eich plentyn. Dewiswch a hoffech i'ch plentyn allu “Cyfathrebu â Chwaraewyr Eraill”, “Gweld Cynnwys a Greuwyd gan Chwaraewyr Eraill”, a gosod “Terfyn Gwario Misol”. Unwaith dewiswch “Cydsyniad” ac yna “Parhau”.

playstationnetwork_stepsscreens_step8
9

Rydych bellach wedi creu cyfrif i'ch plentyn y gallant fewngofnodi i ddyfeisiau PlayStation ag ef.

playstationnetwork_stepsscreens_step9