BWYDLEN

Afal iPhone & iPad

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gallwch alluogi cyfyngiadau i atal eich plant rhag defnyddio nodweddion penodol a chyfryngau cymdeithasol neu gymwysiadau hapchwarae ar iPhone neu iPad. Mae hyn yn cynnwys rhwystro mynediad i iTunes a chyfyngu ar gynnwys penodol a phrynu mewn-app. Gallwch hefyd gyfyngu mynediad i'r camera a rhannu lluniau.

Logo Apple

Beth sydd ei angen arna i?

dyfais iPhone neu iPad, ID Apple a chyfrinair

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Mynediad Porwr
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Rheolaeth rhieni
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Amserydd

Sut i sefydlu iPhones ac iPads er diogelwch

Byddwch yn graff am ffonau clyfar

Mae sefydlu rheolyddion rhieni ar ffôn clyfar eich plentyn yn ffordd wych o gefnogi eu diogelwch ar-lein. Fodd bynnag, ni all rheolaethau rhieni weithio ar eu pen eu hunain. Mae sgyrsiau rheolaidd, cofrestru a ffiniau cyson i gyd hefyd yn hanfodol i gadw'ch plentyn yn ddiogel.

Gweld sut y gallwch chi gadw'ch plentyn yn ddiogel


Neidio i'r adran:

Sut i alluogi Amser Sgrin 
Cyfyngu cynnwys
Ble i reoli pryniannau mewn-app
Mynediad dan arweiniad
Sut i atal cynnwys gwe
Cyfyngu ar chwiliad gwe Siri
Sut i gyfyngu ar y ganolfan gêm
Trowch i ffwrdd olrhain
Caniatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd
Caniatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill
Sut i ddefnyddio modd Ffocws 

1

Sut i alluogi Amser Sgrin

Defnyddiwch Amser Sgrin i osod cyfyngiadau preifatrwydd cynnwys a rheoli pryniannau mewn-app

I sefydlu Amser Sgrin:

1 cam - Ewch i "Gosodiadau" a thapio "Amser Sgrin".

2 cam – Tap Parhau, yna dewiswch “Dyma Fy [Dyfais]” neu “Dyma [Dyfais] Fy Mhlentyn.”

Os yw'n ddyfais a rennir ac yr hoffech sicrhau nad yw gosodiadau'n cael eu newid, yna tapiwch "Defnyddiwch God Pas Amser Sgrin".

Yna rhowch y cod pas eto i'w gadarnhau.

Os yw'n ddyfais plentyn, gallwch ddilyn awgrymiadau hyd nes y byddwch yn cyrraedd Parent Cod a nodi cod pas. Ewch eto i gadarnhau.

1
afal-ac-ipad-cam-1
2
afal-ac-ipad-cam-2
2

Cyfyngu cynnwys

1 cam - Tap Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd. Os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas, yna gallwch chi droi Cynnwys a Phreifatrwydd ymlaen.

2 cam – Ar ôl i chi sefydlu'ch cod, yn yr adran hon, gallwch reoli pryniant mewn-app, mynediad i apiau a hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais.

afal-ac-ipad-cam-3
3

Ble i reoli pryniannau mewn-app

Tap "iTunes a Phryniannau App Store". Dewiswch osodiad a'i osod i "Peidiwch â Chaniatáu".

Sylwch y gallwch chi hefyd newid eich gosodiadau cyfrinair ar gyfer pryniannau ychwanegol o iTunes & App Store neu Book Store. Dilynwch gamau 1-3, yna dewiswch Bob amser Angen neu Ddim Angen.

afal-ac-ipad-cam-4
4

Mynediad dan Arweiniad

Mae Mynediad Tywys yn caniatáu ichi gloi eich iPhone neu iPad pan fyddwch mewn ap. Gall hyn fod yn ddefnyddiol i blant gan na fyddant yn gallu dod allan o'r app penodol hwnnw a bydd yn eu hatal rhag cyrchu apiau a gosodiadau eraill.

I alluogi Mynediad Tywys:

1 cam – Ewch i'ch “Settings” tap “Hygyrchedd” yna sgroliwch i lawr a thapio “Mynediad dan Arweiniad”.

2 cam - Tapiwch y togl Mynediad Tywys fel ei fod yn troi'n wyrdd.

3 cam - Dechreuwch y Mynediad Tywys, tapiwch y botwm ochr (pŵer) dair gwaith. Pan fyddant wedi'u galluogi, bydd y botymau a'r sgrin gyffwrdd yn anabl.

Yn yr adran hon, gallwch hefyd osod cod pas, terfyn amser a galluogi nodweddion cloi yn awtomatig.

I'w ddiffodd, tapiwch y botwm ochr dair gwaith.

4 cam - Gallwch chi newid yr opsiynau a fydd yn ymddangos ar waelod chwith eich sgrin a fydd yn caniatáu i chi ffurfweddu'r gosodiadau ar gyfer yr app rydych chi neu'ch plentyn arno.

Tip: Fel arall, gallwch chi droi Mynediad Tywys ymlaen yn hawdd trwy roi'r gorchymyn i Siri y bydd Siri yn ei wneud yn awtomatig i chi.

1
afal-ac-ipad-cam-5
2
afal-ac-ipad-cam-6
3
afal-ac-ipad-cam-7
5

Sut i atal cynnwys gwe

gall iOS hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais. Gallwch hefyd ychwanegu gwefannau penodol at restr gymeradwy neu wedi'i blocio, neu gallwch gyfyngu mynediad i wefannau cymeradwy yn unig. Dilynwch y camau hyn:

1 cam - Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' a rhowch eich cod pas Amser Sgrin.

2 cam - Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys', yna tap 'Cynnwys Gwe'.

Dewiswch Fynediad Heb Gyfyngiadau, Cyfyngu Gwefannau Oedolion, neu Wefannau a Ganiateir yn Unig.

1
afal-ac-ipad-cam-8
2
afal-ac-ipad-cam-9
3
afal-ac-ipad-cam-10
6

Cyfyngu ar chwiliad gwe Siri

1 cam - Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd'

2 cam - Os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tapiwch 'Cyfyngiadau Cynnwys'. Sgroliwch i lawr i Siri, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu ar y nodweddion Siri hyn:

  • Cynnwys Chwilio Gwe: Atal Siri rhag chwilio'r we pan ofynnwch gwestiwn
  • Iaith Amlwg: Atal Siri rhag arddangos iaith benodol
1
afal-ac-ipad-cam-11
2
afal-ac-ipad-cam-12
3
afal-ac-ipad-cam-13
7

Sut i gyfyngu ar y ganolfan gêm

1 cam - Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd'.

2 cam - Rhowch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tapiwch 'Cyfyngiadau Cynnwys' Sgroliwch i lawr i'r Game Center, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu ar y nodweddion Canolfan Gêm hyn:

  • -Gemau Multiplayer: Atal y gallu i chwarae gemau aml-chwaraewr
  • Ychwanegu Ffrindiau: Atal y gallu i ychwanegu ffrindiau i'r Game Center
  • Recordiad Sgrin: Atal y gallu i ddal y sgrin a'r sain
1
afal-ac-ipad-cam-14
2
afal-ac-ipad-cam-15
3
afal-ac-ipad-cam-16
8

Trowch i ffwrdd olrhain

Os oes gennych chi'r diweddariad iOS 14.5 neu'n uwch, mae nodwedd Tryloywder Olrhain App yn caniatáu ichi benderfynu a ydych chi am i apiau olrhain eich gweithgaredd at ddibenion hysbysebu. Efallai na fydd hyn yn addas i blant oherwydd gallai annog gwariant mewn app.

I analluogi:

Ewch i Gosodiadau, felly 'Preifatrwydd'. Tap 'Olrhain'. Dylai'r botwm toggle fod yn llwyd - mae hyn yn golygu bod y nodwedd yn anabl. Mae gwyrdd yn golygu galluogi.

Pwysig: Os ydych chi'n caniatáu i apiau ofyn i'ch olrhain, byddwch chi'n dechrau gweld awgrymiadau pan fyddwch chi'n lansio apiau wedi'u diweddaru yn gofyn am ganiatâd i olrhain eich gweithgaredd. Os na fyddwch yn caniatáu i apiau ofyn i chi am ganiatâd, bydd pob ap yn cael ei rwystro'n awtomatig rhag olrhain eich gweithgaredd.

1
afal-ac-ipad-cam-17
2
afal-ac-ipad-cam-18
9

Caniatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd

Mae'r gosodiadau preifatrwydd ar eich dyfais yn rhoi rheolaeth i chi dros ba apiau sydd â mynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio ar eich dyfais neu'r nodweddion caledwedd

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Tap 'Preifatrwydd', yna dewiswch y gosodiadau rydych chi am eu cyfyngu

1
afal-ac-ipad-cam-19
2
afal-ac-ipad-cam-20
3
afal-ac-ipad-cam-21
10

Caniatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill

Gallwch ganiatáu newidiadau i osodiadau a nodweddion eraill, yn yr un modd y gallwch ganiatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd.

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Wedi'i ganiatáu bob amser, dewiswch y nodweddion neu'r gosodiadau rydych chi am ganiatáu newidiadau iddynt a'u dewis Caniatáu or Peidiwch â chaniatáu.

1
afal-ac-ipad-cam-19
2
afal-ac-ipad-cam-23
3
afal-ac-ipad-cam-24
11

Sut i droi Modd Ffocws ymlaen

1 cam – Ewch i Gosodiadau> Ffocws.

2 cam - Tapiwch opsiwn Ffocws a ddarperir - fel Peidiwch ag Aflonyddu, Personol, Cwsg neu Weithio - yna tapiwch Customize Focus.

3 cam - Gosodwch eich Ffocws. Gallwch ddewis hysbysiadau a ganiateir neu sydd wedi'u distewi gan bobl ac apiau, cysylltu eich Lock Screen neu Home Screen, cael y Ffocws hwn ymlaen yn awtomatig, ac ychwanegu hidlwyr Ffocws.

afal-ac-ipad-cam-25