Afal iPhone & iPad

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gallwch chi alluogi cyfyngiadau i atal eich plant rhag defnyddio nodweddion a chymwysiadau penodol ar iPhone neu iPad, gan gynnwys rhwystro mynediad i iTunes, cyfyngu cynnwys penodol a phrynu mewn-app. Gallwch hefyd gyfyngu mynediad i'r camera a rhannu lluniau

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais a chyfrif iPhone neu iPad

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Defnyddio Amser Sgrin i osod cyfyngiadau preifatrwydd cynnwys a rheoli pryniannau mewn-app

Ewch i Gosodiadau a thapio Amser Sgrin.

afal-step1
2

Tap Parhewch, yna dewiswch “Dyma Fy [Dyfais]” neu “Dyma [Dyfais] Fy Mhlentyn.”

Os yw'n ddyfais a rennir ac yr hoffech sicrhau nad yw'r gosodiadau'n cael eu newid yna tapiwch Defnyddiwch Passcode Screen Time.

Yna ail-nodwch y cod pas i gadarnhau. Os mai dyfais plentyn ydyw, gallwch ddilyn awgrymiadau nes i chi gyrraedd Cod Rhiant Rhiant a nodi cod pas. Ail-nodwch i gadarnhau.

afal-screentime-2
3

Tap Cynnwys a Chyfyngiadau Preifatrwydd. Os gofynnir i chi, nodwch eich cod post, yna gallwch droi Cynnwys a Phreifatrwydd ymlaen. Ar ôl i chi sefydlu'ch cod, yn yr adran hon, gallwch reoli prynu mewn-app, mynediad at apiau a hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais.

afal-screentime-3
4

Rheoli pryniannau mewn-app yn Amser Sgrin

Tap iTunes & App Store Purchases. Dewiswch osodiad a'i osod i Peidiwch â Chaniatáu.

Sylwch y gallwch chi hefyd newid eich gosodiadau cyfrinair ar gyfer pryniannau ychwanegol o'r iTunes & App Store neu'r Book Store. Dilynwch gamau 1-3, yna dewiswch Gofynnwch bob amser neu Peidiwch â Gofyn.

afal-screentime
5

Atal cynnwys gwe

gall iOS hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais. Gallwch hefyd ychwanegu gwefannau penodol at restr gymeradwy neu wedi'i blocio, neu gallwch gyfyngu mynediad i wefannau cymeradwy yn unig. Dilynwch y camau hyn:

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' a nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys', yna tap 'Cynnwys Gwe'.

Dewiswch Fynediad Heb Gyfyngiadau, Cyfyngu Gwefannau Oedolion, neu Wefannau a Ganiateir yn Unig.

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-57-2
6

Cyfyngu chwiliad gwe Siri

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys'. Sgroliwch i lawr i Siri, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu'r nodweddion Siri hyn:

- Cynnwys Chwilio Gwe: Atal Siri rhag chwilio'r we pan ofynnwch gwestiwn
- Iaith Amlwg: Atal Siri rhag arddangos iaith benodol

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-58-3
7

Cyfyngu Canolfan Gêm

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' a nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys' Sgroliwch i lawr i'r Game Center, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu'r nodweddion Canolfan Gêm hyn:

- Gemau Multiplayer: Atal y gallu i chwarae gemau aml-chwaraewr
- Ychwanegu Ffrindiau: Atal y gallu i ychwanegu ffrindiau i'r Game Center
- Recordiad Sgrin: Atal y gallu i ddal y sgrin a'r sain

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-58-4
8

Caniatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd

Mae'r gosodiadau preifatrwydd ar eich dyfais yn rhoi rheolaeth i chi dros ba apiau sydd â mynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio ar eich dyfais neu'r nodweddion caledwedd

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Tap 'Preifatrwydd', yna dewiswch y gosodiadau rydych chi am eu cyfyngu

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-59-2
9

Caniatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill

Gallwch ganiatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill, yr un ffordd y gallwch ganiatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd.

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Wedi'i ganiatáu bob amser, dewiswch y nodweddion neu'r gosodiadau rydych chi am ganiatáu newidiadau iddynt a'u dewis Caniatáu or Peidiwch â chaniatáu.

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-60-2
Sgroliwch i Fyny