BWYDLEN

Afal iPhone & iPad

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gallwch alluogi cyfyngiadau i atal eich plant rhag defnyddio nodweddion penodol a chyfryngau cymdeithasol neu gymwysiadau hapchwarae ar iPhone neu iPad. Mae hyn yn cynnwys rhwystro mynediad i iTunes a chyfyngu ar gynnwys penodol a phrynu mewn-app. Gallwch hefyd gyfyngu mynediad i'r camera a rhannu lluniau.

Logo Apple

Beth sydd ei angen arna i?

dyfais iPhone neu iPad, ID Apple a chyfrinair

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Ffrydio cyfryngau
icon Gemau ar-lein
icon Rheolaeth rhieni
icon Rhannu Data
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Galluogi amser sgrin 

Defnyddio Amser Sgrin i osod cyfyngiadau preifatrwydd cynnwys a rheoli pryniannau mewn-app

Ewch i “Settings” a thapio “Screen Time”.

afal-step1
2

Tap Parhewch, yna dewiswch “Dyma Fy [Dyfais]” neu “Dyma [Dyfais] Fy Mhlentyn.”

Os yw'n ddyfais a rennir ac yr hoffech sicrhau nad yw'r gosodiadau'n cael eu newid yna tapiwch "Use Screen Time Passcode".

Yna ail-nodwch y cod pas i gadarnhau. Os mai dyfais plentyn ydyw, gallwch ddilyn awgrymiadau nes i chi gyrraedd Côd Pass Rhiant a nodi cod pas. Ail-nodwch i gadarnhau.

afal-screentime-2
3

Tap Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd. Os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas, yna gallwch chi droi Cynnwys a Phreifatrwydd ymlaen.

Ar ôl i chi sefydlu'ch cod, yn yr adran hon, gallwch reoli prynu mewn-app, mynediad at apiau a hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais.

afal-screentime-3
4

Rheoli pryniannau mewn-app yn Amser Sgrin

Tap “iTunes & App Store Purchases”. Dewiswch osodiad a'i osod i “Peidiwch â Chaniatáu”.

Sylwch y gallwch chi hefyd newid eich gosodiadau cyfrinair ar gyfer pryniannau ychwanegol o'r iTunes & App Store neu'r Book Store. Dilynwch gamau 1-3, yna dewiswch Gofynnwch bob amser neu Peidiwch â Gofyn.

afal-screentime
5

Mynediad dan Arweiniad

Mae Mynediad dan Arweiniad yn caniatáu ichi gloi eich iPhone neu iPad pan mewn ap. Gall hyn fod yn ddefnyddiol i blant gan na fyddant yn gallu dod allan o'r ap penodol hwnnw a bydd yn eu hatal rhag cyrchu apiau a gosodiadau eraill.

Er mwyn galluogi:

Ewch i'ch tap “Settings” “Hygyrchedd” yna sgroliwch i lawr a thapio “Access Guided”.

1
llun1-13
2
llun2-13
6

Tapiwch y togl Acess Acess fel ei fod yn troi'n wyrdd.

Yna i gychwyn y Mynediad dan Arweiniad, tapiwch y botwm ochr (pŵer) dair gwaith. Pan fydd wedi'i alluogi, bydd y botymau a'r sgrin gyffwrdd yn anabl.

Yn yr adran hon, gallwch hefyd osod cod pas, terfyn amser a galluogi nodweddion cloi auto.

I'w ddiffodd, tapiwch y botwm ochr dair gwaith.

delwedd-o-ios-337
7

Gallwch newid yr opsiynau a fydd yn ymddangos yng ngwaelod chwith eich sgrin a fydd yn caniatáu ffurfweddu'r gosodiadau ar gyfer yr ap rydych chi neu'ch plentyn arno.

Tip: Fel arall, gallwch droi Mynediad dan Arweiniad yn hawdd trwy roi'r gorchymyn i Siri y bydd Siri yn ei wneud yn awtomatig i chi.

8

Atal cynnwys gwe

gall iOS hidlo cynnwys gwefan yn awtomatig i gyfyngu mynediad i gynnwys oedolion yn Safari ac apiau ar eich dyfais. Gallwch hefyd ychwanegu gwefannau penodol at restr gymeradwy neu wedi'i blocio, neu gallwch gyfyngu mynediad i wefannau cymeradwy yn unig. Dilynwch y camau hyn:

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' a nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys', yna tap 'Cynnwys Gwe'.

Dewiswch Fynediad Heb Gyfyngiadau, Cyfyngu Gwefannau Oedolion, neu Wefannau a Ganiateir yn Unig.

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-57-2
9

Cyfyngu chwiliad gwe Siri

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys'. Sgroliwch i lawr i Siri, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu'r nodweddion Siri hyn:

- Cynnwys Chwilio Gwe: Atal Siri rhag chwilio'r we pan ofynnwch gwestiwn
- Iaith Amlwg: Atal Siri rhag arddangos iaith benodol

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-58-3
10

Cyfyngu ar y ganolfan gemau

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' a nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Yna, tap 'Cyfyngiadau Cynnwys' Sgroliwch i lawr i'r Game Center, yna dewiswch eich gosodiadau.

Gallwch gyfyngu'r nodweddion Canolfan Gêm hyn:

- Gemau Multiplayer: Atal y gallu i chwarae gemau aml-chwaraewr
- Ychwanegu Ffrindiau: Atal y gallu i ychwanegu ffrindiau i'r Game Center
- Recordiad Sgrin: Atal y gallu i ddal y sgrin a'r sain

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-58-4
11

Trowch i ffwrdd olrhain

Os oes gennych chi'r diweddariad iOS 14.5 neu'n uwch, mae nodwedd Tryloywder Olrhain App yn caniatáu ichi benderfynu a ydych chi am i apiau olrhain eich gweithgaredd at ddibenion hysbysebu. Efallai na fydd hyn yn addas i blant oherwydd gallai annog gwariant mewn app.

I analluogi:

Ewch i Gosodiadau, felly 'Preifatrwydd'. Tap 'Olrhain'. Dylai'r botwm toggle fod yn llwyd - mae hyn yn golygu bod y nodwedd yn anabl. Mae gwyrdd yn golygu galluogi.

Pwysig: Os ydych chi'n caniatáu i apiau ofyn i'ch olrhain, byddwch chi'n dechrau gweld awgrymiadau pan fyddwch chi'n lansio apiau wedi'u diweddaru yn gofyn am ganiatâd i olrhain eich gweithgaredd. Os na fyddwch yn caniatáu i apiau ofyn i chi am ganiatâd, bydd pob ap yn cael ei rwystro'n awtomatig rhag olrhain eich gweithgaredd.

1
delwedd-o-ios-340
2
delwedd-o-ios-339
12

Caniatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd

Mae'r gosodiadau preifatrwydd ar eich dyfais yn rhoi rheolaeth i chi dros ba apiau sydd â mynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio ar eich dyfais neu'r nodweddion caledwedd

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Tap 'Preifatrwydd', yna dewiswch y gosodiadau rydych chi am eu cyfyngu

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-59-2
13

Caniatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill

Gallwch ganiatáu newidiadau i leoliadau a nodweddion eraill, yr un ffordd y gallwch ganiatáu newidiadau i osodiadau preifatrwydd.

Ewch i Gosodiadau, yna amser Sgrin. Tap 'Cyfyngiadau Cynnwys a Phreifatrwydd' os gofynnir i chi, nodwch eich cod pas Amser Sgrin. Wedi'i ganiatáu bob amser, dewiswch y nodweddion neu'r gosodiadau rydych chi am ganiatáu newidiadau iddynt a'u dewis Caniatáu or Peidiwch â chaniatáu.

1
picture8
2
picture9
3
delwedd-o-ios-60-2