BWYDLEN

Gosodiadau Preifatrwydd Negesydd Facebook

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Messenger yn ei gwneud hi'n hawdd ac yn hwyl aros yn agos at eich hoff bobl. Gallwch reoli'ch preifatrwydd trwy wneud gwybodaeth benodol yn breifat neu'n gyhoeddus.

logo negesydd

Beth sydd ei angen arna i?

Ap Facebook Messenger

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Preifatrwydd
icon Rhannu Data
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i rwystro rhywun

Os yw rhywun yn eich poeni, gallwch chi eu rhwystro ac ni fyddant yn gallu cysylltu â chi ar Facebook Messenger mwyach.

Sut i rwystro rhywun:

Cam 1 - o Sgyrsiau, gwasgwch yn hir sgwrs y person yr hoffech ei rwystro a thapio Bloc.

Cam 2 - Rhwystro'r defnyddiwr ymlaen Cennad neu hefyd eu rhwystro ymlaen Facebook.

Gallwch hefyd eu rhwystro o'u proffil.

Sut i gyfyngu ar rywun:

Yn hytrach na rhwystro person, gallwch gyfyngu arnynt. Mae hyn yn golygu bod y sgwrs yn cael ei symud o'ch rhestr sgwrsio ac ni allant weld pan fyddwch chi'n actif.

Cam 1 - o Sgyrsiau, gwasgwch yn hir sgwrs y person yr hoffech ei rwystro a thapio Cyfyngu.

Cam 2 - tap Cyfyngu ar [NAME] ar waelod y sgrin.

1
neges-cam-1-1024x732
2
neges-cam-2-1024x732
2

Rhoi gwybod am ddefnyddiwr neu neges

Sut i adrodd:

Cam 1 - ewch i'r sgwrsio gyda'r defnyddiwr. Hirwasg y neges yr ydych am ei hadrodd ac yna dewiswch Mwy. Tap adroddiad a dewiswch y rheswm. Yna tapiwch Cyflwyno'r Adroddiad.

Gallwch hefyd riportio sgwrs a defnyddiwr trwy fynd i'w proffil a sgrolio i'r gwaelod. Tap adroddiad. Dilynwch y cyfarwyddiadau a thapio Cyflwyno'r Adroddiad.

Os yw Facebook yn gweld ei fod yn torri eu Safonau Cymunedol, byddant yn cymryd y camau priodol fel anablu cyfrifon neu gyfyngu ar eu gallu i anfon negeseuon.

neges-cam-3-1024x732
3

Sut i dewi rhywun

Mae tewi rhywun yn caniatáu ichi anwybyddu hysbysiadau gan y person hwnnw.

I fudo rhywun:

Cam 1 - ewch i broffil y defnyddiwr trwy agor eich sgwrsio gyda nhw a chlicio ar eu llun proffil.

Cam 2 - O dan eu henw, cliciwch ar y eicon cloch ar y dde sy'n dweud Mud. Yna gallwch ddewis tewi hysbysiadau, galwadau neu'r ddau.

neges-cam-4-1024x732
4

Sgyrsiau cyfrinachol

Mae Facebook Messenger yn gadael i ddefnyddwyr anfon neges a galw ei gilydd trwy sgyrsiau Cyfrinachol lle mae negeseuon wedi'u diogelu gydag amgryptio o'r dechrau i'r diwedd (E2EE). Dysgwch fwy am E2EE.

Sut i ddechrau sgwrs gyfrinachol:

1 cam – ewch i broffil defnyddiwr. Gellir gwneud hyn trwy ddewis y sgwrs sydd gennych gyda nhw a chlicio ar eu llun proffil.

Cam 2 - dan Mwy o gamau gweithredu, dewiswch Ewch i sgwrs gyfrinachol ac yna dechrau negeseuon.

neges-cam-5-1024x732
5

Negeseuon yn diflannu

Mae'r nodwedd hon yn dim ond ar gael mewn sgwrs gyfrinachol a bydd yn dileu negeseuon ar ôl cyfnod penodol o amser ar gyfer mwy o ddiogelwch.

Sut i sefydlu negeseuon sy'n diflannu:

Cam 1 - ewch i'r sgwrs sgwrs gyfrinachol a dewiswch y eicon gwybodaeth yn y dde uchaf. Sylwch: dim ond unwaith y bydd o leiaf un neges wedi'i hanfon y bydd hyn yn ymddangos.

Cam 2 - dan Preifatrwydd, dewiswch Negeseuon yn diflannu. Dewiswch pa mor hir yr hoffech i'ch negeseuon ymddangos cyn diflannu neu trowch yr opsiwn i ffwrdd.

Nodyn: Gellir gweld gosodiadau neges sy'n diflannu hefyd pan fyddwch chi'n mynd i mewn am y tro cyntaf sgyrsiau cyfrinachol ar frig y sgwrs.

neges-cam-6-1024x732
6

Ble i reoli pwy sy'n gweld pan fyddwch chi'n actif

Mae Statws Gweithredol yn dangos eich ffrindiau a'ch cysylltiadau pan rydych chi'n actif neu pan oeddech chi'n weithredol yn ddiweddar ar Facebook neu Messenger. Fe welwch hefyd pan fydd eich ffrindiau a'ch cysylltiadau'n weithgar neu wedi bod yn weithgar yn ddiweddar.

Sut i ddiffodd Statws Gweithredol:

1 cam - o Sgyrsiau, tap ar eich llun proffil.

Cam 2 - dan Proffil, dewiswch Statws Gweithredol. Tap y toggle i ddiffodd eich statws. Pan ymlaen, bydd hwn yn wyrdd. Pan fydd i ffwrdd, bydd yn llwyd.

neges-cam-7-1024x732
7

Tynnwch neges rydych chi wedi'i hanfon

Gallwch chi gael gwared â neges rydych chi wedi'i hanfon at bawb yn y sgwrs yn barhaol neu dim ond i chi'ch hun.

I gael gwared ar neges a anfonwyd gennych:

Cam 1 - agor Cenadwr sgwrs ac wasg hir y neges yr ydych am ei dileu. Tap Dileu yn y ddewislen sy'n dod i fyny.

Cam 2 - dewiswch Dad-anfon i ddileu'r neges i bawb neu Tynnwch i chi i ddileu'r neges i chi yn unig.

Gallwch hefyd wneud yr un peth ar gyfer negeseuon a anfonwyd atoch. Gwasg hir y neges rydych chi am ei dynnu, tapiwch Mwy a dewis Dileu > Tynnwch i chi. Bydd y defnyddiwr arall yn dal i weld y neges.

1
neges-cam-8-1024x732
2
neges-cam-9-1024x732