BWYDLEN

Gosodiadau preifatrwydd Yubo

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Yubo yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn i reoli pwy sy'n gallu gweld ei broffil a sut mae'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

Logo Yubo

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Yubo (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Rheoli rhannu lleoliad: Tapiwch yr eicon tri dot ar frig y sgrin proffil. Dewiswch Gosodiadau o'r gwymplen. Unwaith y byddwch chi ar y dudalen Gosodiadau, sicrhewch y 'Mae opsiwn Cuddio fy ninas yn cael ei droi ymlaen.

screenshot_20180316-115931-1
2

Darganfyddwch favrence: Tap 'Ble' i reoli faint o'u lleoliad maen nhw'n ei rannu i ddod o hyd i ddefnyddwyr eraill ledled y byd: 'Fy ngwlad yn gyntaf '' Ledled y byd '' Fy ngwlad yn unig '.

screenshot_20180316-115931-2
3

Adrodd a chynnwys y faner:  I riportio tap llun ar yr eicon tri dot a byddwch yn gweld bwydlen lle gallwch ddewis rheswm pam ei fod yn amhriodol. Gallwch hefyd riportio llif byw trwy dapio'r un eicon i weld y ddewislen. Ewch i ganolfan ddiogelwch Yubo i gael mwy o gefnogaeth: diogelwch.yubo.live

screenshot_20180316-121309-2
4

Newid oedran ar leoliadau: Sylwch y gallwch newid y dyddiad geni yn y gosodiadau. Mae yna opsiwn i dileu'r cyfrif yn y ddewislen a fydd yn tynnu'ch holl gynnwys o'r app.

screenshot_20180316-115931-3
5

Promiau diogelwch: Er mwyn helpu pobl ifanc i gadw'n ddiogel mae yna awgrymiadau diogelwch sy'n codi bob tro maen nhw'n byw sy'n tynnu sylw at nodweddion cymunedol Yubo.

byw-ffrydio-system-rhybuddion