BWYDLEN

Amazon Prime Fideo

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau Rhieni

Mae rheolaethau rhieni Amazon Video yn rhoi'r gallu i chi osod cyfyngiadau ar gyfer y cynnwys fideo y gellir ei brynu neu ei weld ar eich dyfeisiau cysylltiedig. Mae'n ofynnol i chi gofrestru cyfrif a mewngofnodi i bob dyfais cyn y gallwch ffrydio cynnwys.

Beth sydd ei angen arna i?

Bydd angen i chi fod wedi cofrestru cyfrif Amazon ac wedi galluogi Amazon Prime. I osod PIN bydd angen eich cyfeiriad E-bost a'ch cyfrinair arnoch i gael mynediad i'ch cyfrif.

Gall cyfyngiadau fod yn berthnasol

icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam!

1

Ewch i www.amazon.co.uk a dewis “Mewngofnodi”.

amazonprime_stepsscreens_step1
2

Os ydych wedi cofrestru cyfrif, yna nodwch eich cyfeiriad E-bost a Chyfrinair eich cyfrif.

amazonprime_stepsscreens_step2
3

Os nad ydych wedi cofrestru cyfrif yna dewiswch “Register” a nodwch eich manylion i greu cyfrif.

amazonprime_stepsscreens_step3
4

Ar ôl mewngofnodi dewiswch “Eich Prif Fideo”.

amazonprime_stepsscreens_step4
5

Dewiswch “Gosodiadau”

amazonprime_stepsscreens_step5
6

Sgroliwch i lawr i'r adran "Rheolaethau Rhieni" nodwch PIN digid 4 a dewis "Cadw".

amazonprime_stepsscreens_step6
7

Er mwyn galluogi Cyfyngiadau Prynu sy'n ei gwneud yn ofynnol i'ch PIN brynu, dewiswch “On” o dan “PRYNU CYFYNGIADAU”.

amazonprime_stepsscreens_step7
8

Er mwyn galluogi Gweld Cyfyngiadau o dan “VIEWING RESTRICTIONS” llithro'r llithrydd i dynnu sylw mewn gwyrdd at y categorïau oedran na fydd angen PIN i'w gweld.

amazonprime_stepsscreens_step8
9

Nawr byddwch chi'n gallu dewis pa rai o'ch dyfeisiau cysylltiedig y bydd y cyfyngiadau gwylio yn cael eu cymhwyso iddynt. Sicrhewch fod y dyfeisiau rydych chi am eu cyfyngu yn cael eu ticio.

amazonprime_stepsscreens_step9
10

Ar ôl i chi osod y cyfyngiadau gwylio, pwyswch y botwm “Save” i ddiweddaru eich gosodiadau.

amazonprime_stepsscreens_step10