BWYDLEN

Pob Rheolaeth Rhiant 4

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae holl Reolaethau Rhieni 4 yn caniatáu ichi osod PIN ar eich cyfrif i gyfyngu mynediad i gynnwys. Gallwch chi osod PIN ar un neu ddwy lefel: Yr holl gynnwys sydd â sgôr (16 + oed yn unig) neu gynnwys â sgôr 18 yn unig (18 + mlwydd oed yn unig). Mae graddfeydd oedran yn cael eu gosod gan y BBFC.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer eich cyfrif All 4.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i www.channel4.com a dewis “Mewngofnodi i My4”.

my44od_stepsscreens_step1
2

Os ydych wedi cofrestru cyfrif, yna nodwch eich cyfeiriad E-bost a Chyfrinair eich cyfrif.

my44od_stepsscreens_step2
3

Os nad ydych wedi cofrestru cyfrif yna dewiswch “Register” a nodwch eich manylion i greu cyfrif.

my44od_stepsscreens_step3
4

Ar ôl mewngofnodi dewiswch “Rheolaethau Rhieni”.

my44od_stepsscreens_step4
5

Dewiswch i osod PIN ar gyfer cynnwys 16 + neu 18 +.

my44od_stepsscreens_step5
6

Rhowch PIN 4-digid y bydd angen i chi ei ddefnyddio i gyrchu cynnwys uwchlaw'r sgôr oedran rydych chi wedi'i ddewis.

my44od_stepsscreens_step6
7

Cadarnhewch y Telerau ac Amodau ac yna Galluogi Mynediad PIN.

my44od_stepsscreens_step7
8

Rydych chi bellach wedi galluogi'ch PIN.

my44od_stepsscreens_step8