BWYDLEN

Rheolaethau Rhieni Channel 4

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Channel 4, sef All 4 gynt, Rheolaethau Rhieni yn caniatáu i chi osod PIN ar eich cyfrif i gyfyngu mynediad i gynnwys. Gallwch osod PIN ar un neu ddwy lefel: Pob cynnwys â sgôr (16+ oed yn unig) neu gynnwys â sgôr 18 yn unig (18+ oed yn unig). Mae graddfeydd oedran yn cael eu gosod gan y BBFC.

Beth sydd ei angen arna i?

Enw defnyddiwr a chyfrinair ar gyfer eich cyfrif Channel 4.

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i www.channel4.com a dewis “Mewngofnodi i My4”.

itv-sianel-cam-1
2

Os ydych wedi cofrestru cyfrif, yna nodwch eich cyfeiriad E-bost a Chyfrinair eich cyfrif.

itv-sianel-cam-2
3

Os nad ydych wedi cofrestru cyfrif yna dewiswch “Register” a nodwch eich manylion i greu cyfrif.

itv-sianel-cam-3
4

Ar ôl mewngofnodi dewiswch “Rheolaethau Rhieni”.

itv-sianel-cam-4
5

Dewiswch i osod PIN ar gyfer cynnwys 16 + neu 18 +.

itv-sianel-cam-5
6

Rhowch PIN 4-digid y bydd angen i chi ei ddefnyddio i gyrchu cynnwys uwchlaw'r sgôr oedran rydych chi wedi'i ddewis.

itv-sianel-cam-6
7

Cadarnhewch y Telerau ac Amodau ac yna Galluogi Mynediad PIN.

itv-sianel-cam-7
8

Rydych chi bellach wedi galluogi'ch PIN.

itv-sianel-cam-8