BWYDLEN

Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Facebook

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Facebook yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn yn ei arddegau i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

logo facebook

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Facebook (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i rwystro rhywun

Mae mwy nag un ffordd i rwystro rhywun.

I rwystro rhywun oddi ar eu tudalen:

1 cam - O'ch porthiant cartref, cliciwch ar y chwyddwydr ar y dde uchaf a chwiliwch am y person i'w rwystro.

Wrth rwystro rhywun yn yr adran sylwadau, tapiwch eu llun proffil neu eu henw i gyrraedd eu proffil.

2 cam – Ar eu proffil, dewiswch y 3 dot o dan eu henw.

3 cam - Yna dewiswch Bloc a Bloc eto.

I rwystro rhywun o'ch gosodiadau preifatrwydd:

1 cam – O'ch porthiant cartref, tapiwch y 3 bar llorweddol yn y gornel dde uchaf.

2 cam - Dewiswch yr eicon gêr ar y dde uchaf.

3 cam – Sgroliwch i lawr i Gynulleidfa a gwelededd, yna tapiwch Blocio i weld rhestr y cyfrif o ddefnyddwyr sydd wedi'u blocio.

4 cam - Tap + YCHWANEGU AT RHESTR WEDI'I BLOCIO

5 cam - Yna chwiliwch am yr enw neu'r e-bost a thapiwch Block ac yna Blociwch eto.

1
facebook-cam-1
2
facebook-cam-2
3
facebook-cam-3
2

Adrodd defnyddwyr a sylwadau

Os yw defnyddwyr neu sylwadau yn mynd yn groes i Facebook safonau cymunedol, gellir eu hadrodd.

I adrodd sylw:

1 cam - Pwyswch yn hir ar y sylw rydych chi am ei adrodd nes bod dewislen yn dod i fyny. Tap Dod o hyd i gefnogaeth neu riportiwch sylw.

2 cam - Dilynwch y cyfarwyddiadau i ddewis pa safonau y mae'n mynd yn eu herbyn ac yna tapiwch Cyflwyno.

I riportio defnyddiwr:

1 cam - Tap ar eu henw neu lun proffil o'u sylw a dewiswch y 3 dot o dan eu henw.

2 cam – Dewiswch Adroddiad proffil a dilynwch y cyfarwyddiadau yna Cyflwyno.

1
facebook-cam-4
2
facebook-cam-5
3

Pwy all weld eich proffil a'ch cynnwys

Mae gan Facebook lawer o osodiadau i helpu defnyddwyr i reoli pwy all weld yr hyn maen nhw'n ei bostio.

I reoli sut y gall pobl ddod o hyd i'ch cyfrif:

1 cam - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr. Sgroliwch i lawr i Cynulleidfa a gwelededd a thapiwch Sut y gall pobl ddod o hyd i chi a chysylltu â chi.

2 cam - Newid pob opsiwn i Ffrindiau a newid yr opsiwn peiriannau chwilio i Na.

I reoli pwy all weld postiadau:

1 cam - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr. Sgroliwch i lawr i Gynulleidfa a gwelededd a thapio Postiadau.

2 cam - Gosodwch bob adran i Gyfeillion. Gellir golygu postiadau unigol i newid y gynulleidfa ar gyfer y post hwnnw yn unig.

I reoli pwy all weld straeon:

1 cam - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr. Sgroliwch i lawr i Gynulleidfa a gwelededd a tapiwch Straeon.

2 cam - Dewiswch bob opsiwn i gyfyngu ar bwy all weld eich straeon. Mae'r opsiynau'n cynnwys y Cyhoedd a Ffrindiau yn ogystal ag opsiynau Custom ac opsiynau i guddio straeon gan bobl benodol.

I reoli pwy all weld riliau:

1 cam - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr. Sgroliwch i lawr i Gynulleidfa a gwelededd a thapio Reels.

2 cam - Dewiswch o blith y Cyhoedd a Ffrindiau yn ogystal â Chyfeillion ac eithrio… sy'n eich galluogi i ddewis pobl unigol i'w cadw rhag gweld eich riliau.

1
facebook-cam-6
2
facebook-cam-7
4

Pwy all gysylltu â chi

O dan Cynulleidfa a gwelededd, gallwch hefyd reoli pwy all eich dilyn a'ch tagio chi neu'ch arddegau.

I reoli dilynwyr:

1 cam - Tap Followers a chynnwys cyhoeddus. Penderfynwch pwy all eich dilyn, pwy all roi sylwadau ar bostiadau cyhoeddus, gan bwy rydych chi'n derbyn hysbysiadau gwthio cyhoeddus a phwy all ryngweithio â gwybodaeth gyhoeddus ar eich proffil fel eich llun proffil.

I reoli pwy all eich tagio:

1 cam - Tap ar Broffil a thagio. Addaswch y gosodiadau ar gyfer gwylio a rhannu cynnwys ar eich proffil, eich tagio mewn lluniau a phostiadau ac a ydych am adolygu tagiau y mae pobl yn eu hychwanegu atoch.

1
facebook-cam-8
5

Sut i reoli amser sgrin

Gallwch weld sut rydych chi neu'ch plentyn yn treulio eu hamser ar Facebook.

Os ydych chi am reoli'ch amser ar Facebook:

1 cam - O'r porthiant cartref, cliciwch ar y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr.

2 cam - Tapiwch Eich amser ar Facebook, o dan Dewisiadau. Gallwch chi sefydlu modd tawel trwy dapio Rheoli'ch amser neu gallwch reoli pa hysbysiadau rydych chi'n eu derbyn trwy dapio Rheoli'ch hysbysiadau.

1
facebook-cam-9
6

Gwiriad Preifatrwydd

Mae hwn yn arf gwych i'w ddefnyddio gan y gallwch reoli eich gosodiadau preifatrwydd a diogelwch chi a'ch teulu.

I fynd i Checkup Preifatrwydd:

1 cam - O'r porthiant cartref, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf, yna dewiswch yr eicon gêr. Dewiswch Gwiriad Preifatrwydd o dan y Cyfrif. Bydd hyn yn rhoi canllaw cam wrth gam i chi i adolygu preifatrwydd eich cyfrif.

1
facebook-cam-10
7

Gwirio Diogelwch

Sicrhewch fod eich cyfrif chi neu eich plentyn yn ddiogel trwy adolygu'r gosodiadau hyn.

1 cam - Tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r eicon gêr. O dan Cyfrif, dewiswch Preifatrwydd a diogelwch.

Cam 2 – O dan Argymhellir, tap Gwiriwch eich gosodiadau diogelwch pwysig a dilynwch yr awgrymiadau i ddiweddaru gwybodaeth cyfrif bwysig.

1
facebook-cam-11