BWYDLEN

Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Facebook

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Facebook yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn yn ei arddegau i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

logo facebook

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Facebook (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Ail-grewyd y camau hyn ar yr app Facebook:

Archwiliad preifatrwydd
Rheoli amser sgrin
Blociwch rywun

1

Gwiriad Preifatrwydd yn offeryn gwych i'w ddefnyddio oherwydd gallwch reoli eich gosodiadau preifatrwydd a diogelwch chi a'ch teulu.

I fynd i Checkup Preifatrwydd:

Cam 1 - O'r porthiant cartref, cliciwch y tair llinell lorweddol yn y gornel dde isaf, sgroliwch i lawr a thapio Gosodiadau a Phreifatrwydd.

Cam 2 - Tap Llwybrau byr preifatrwydd, Yna Adolygu ychydig o leoliadau preifatrwydd pwysig.

Cam 3 - Yma gallwch ddewis rheoli pwy all weld eich postiadau, sut i gadw'ch cyfrif, gosodiadau data, a llawer mwy.

1
cam 1-1
2
cam 1-2
3
cam-1-3
2

Rheoli amser sgrin

Gallwch weld sut mae'ch plentyn yn treulio'i amser ar Facebook.

Os ydych chi am reoli'ch amser ar Facebook:

Cam 1 - O'r porthiant cartref, cliciwch y tair llinell lorweddol yn y gornel dde isaf, sgroliwch i lawr a thapio Gosodiadau a Phreifatrwydd.

2 cam - Tap Eich amser ar Facebook, dan Rheoli eich amser, tap Gweler Offer.

3 cam - Yma gallwch chi alluogi modd tawel, amserlennu modd tawel, neu osod nodyn atgoffa dyddiol.

1
cam 3-1
2
cam 3-2
3
cam 3-3
3

Blociwch rywun
Mae mwy nag un ffordd i rwystro rhywun.

I rwystro rhywun oddi ar eu tudalen:
Cam 1 - O'ch porthiant cartref, naill ai chwiliwch neu cliciwch ar eu henw, yna tapiwch y tri dot wrth ymyl y botwm Neges.

Cam 2 - Tap Bloc, Yna Bloc eto

I rwystro rhywun o'ch gosodiadau preifatrwydd:
Cam 1 - O'ch porthiant cartref, tapiwch y tri bar llorweddol yn y gornel chwith isaf.

Cam 2 - Sgroliwch i lawr a tap Gosodiadau a Phreifatrwydd, yna tap Gosodiadau.

Cam 3 - Sgroliwch i lawr a tap Blocio, Yna Ychwanegu at y rhestr sydd wedi'i blocio.

Cam 4 - Yna chwiliwch am yr enw neu'r e-bost a'r bloc tap.

1
cam 1
2
fb1-1
3
fb1-2
4
cam 1-3