BWYDLEN

Gosodiadau diogelwch a phreifatrwydd Facebook

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Facebook yn cynnwys nifer o swyddogaethau i helpu'ch plentyn yn ei arddegau i reoli pwy sy'n gallu gweld eu cynnwys a sut maen nhw'n rhyngweithio ag eraill. Gallant hefyd ddefnyddio'r swyddogaeth adrodd i dynnu sylw at gynnwys sy'n torri canllawiau cymunedol ac yn eu cynhyrfu.

logo facebook

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Facebook (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Wrth brynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Rhannu lleoliad
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Blociwch rywun

Mae mwy nag un ffordd i rwystro rhywun.

I rwystro rhywun oddi ar eu tudalen:
Cam 1 - O'ch porthiant cartref, cliciwch ar y chwyddwydr ar y dde uchaf a chwilio am y person i rwystro.

Wrth rwystro rhywun yn yr adran sylwadau, tapiwch eu llun proffil neu eu henw i gyrraedd eu proffil.

Cam 2 - Ar eu proffil, dewiswch y Dotiau 3 dan eu henw.

Cam 3 - Yna dewiswch Bloc a Bloc unwaith eto.

I rwystro rhywun o'ch gosodiadau preifatrwydd:
Cam 1 - O'ch porthiant cartref, tapiwch y 3 bar llorweddol yn y gornel dde uchaf.

Cam 2 - dewiswch y offer eicon ar y dde uchaf.

Cam 3 - Sgroliwch i lawr i Cynulleidfa a gwelededd, yna tap Blocio i weld rhestr y cyfrif o ddefnyddwyr sydd wedi'u blocio.

Cam 3 - Tap + YCHWANEGU AT RHESTR WEDI'I BLOCIO

Cam 4 - Yna chwiliwch am yr enw neu'r e-bost a thapio Bloc ac yna Bloc unwaith eto.

1
delwedd-1-2
2
delwedd-2-2
3
delwedd-3-2
2

Adrodd defnyddwyr a sylwadau

Os yw defnyddwyr neu sylwadau yn mynd yn groes i Facebook safonau cymunedol, gellir eu hadrodd.

I adrodd sylw:
Cam 1 - Pwyswch yn hir ar y sylw yr ydych am ei adrodd nes bod dewislen yn dod i fyny. Tap Dod o hyd i gefnogaeth neu adrodd sylw. Dilynwch y cyfarwyddiadau i ddewis pa safonau y mae'n mynd yn eu herbyn ac yna tapiwch Cyflwyno.

I riportio defnyddiwr:
Cam 1 - Tap ar eu henw neu lun proffil o'u sylw a dewis y Dotiau 3 dan eu henw.

Cam 2 - dewiswch Adroddiad proffil a dilynwch y cyfarwyddiadau wedyn Cyflwyno.

1
image-5
2
image-4
3

Pwy all weld eich proffil a'ch cynnwys

Mae gan Facebook lawer o osodiadau i helpu defnyddwyr i reoli pwy all weld yr hyn maen nhw'n ei bostio.

I reoli sut y gall pobl ddod o hyd i'ch cyfrif:
Cam 1 - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer eicon. Sgroliwch i lawr i cynulleidfa a gwelededd a tap Sut y gall pobl ddod o hyd i chi a chysylltu â chi.

Cam 2 - Newidiwch bob opsiwn i Friends a newid yr opsiwn peiriannau chwilio i Na.

I reoli pwy all weld postiadau:
1 cam - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer eicon. Sgroliwch i lawr i Cynulleidfa a gwelededd a tap swyddi.

Cam 2 - Gosodwch bob adran i Friends. Gellir golygu postiadau unigol i newid y gynulleidfa ar gyfer y post hwnnw yn unig.

I reoli pwy all weld straeon:
Cam 1 - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer eicon. Sgroliwch i lawr i Cynulleidfa a gwelededd a tap straeon.

Cam 2 - Dewiswch bob opsiwn i gyfyngu ar bwy all weld eich straeon. Mae'r opsiynau'n cynnwys Cyhoeddus a Friends yn ogystal â Custom opsiynau ac opsiynau i cuddio straeon gan bobl benodol.

I reoli pwy all weld riliau:
Cam 1 - O'ch porthiant newyddion, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer eicon. Sgroliwch i lawr i Cynulleidfa a gwelededd a tap Riliau.

Cam 2 - Dewiswch o Cyhoeddus a Friends yn ogystal â Cyfeillion heblaw am… sy'n eich galluogi i ddewis pobl unigol i gadw rhag gweld eich riliau.

1
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-1
2
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-2
3
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-3
4
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-4
4

Pwy all gysylltu â chi

O dan Cynulleidfa a gwelededd, gallwch hefyd reoli pwy all eich dilyn a'ch tagio chi neu'ch arddegau.

I reoli dilynwyr:
Cam 1 - Tap Dilynwyr a chynnwys cyhoeddus. Penderfynwch pwy all eich dilyn, pwy all roi sylwadau ar bostiadau cyhoeddus, gan bwy rydych chi'n derbyn hysbysiadau gwthio cyhoeddus a phwy all ryngweithio â gwybodaeth gyhoeddus ar eich proffil fel eich llun proffil.

I reoli pwy all eich tagio:
Cam 1 - tap ar Proffil a thagio. Addaswch y gosodiadau ar gyfer gwylio a rhannu cynnwys ar eich proffil, eich tagio mewn lluniau a phostiadau ac a ydych am adolygu tagiau y mae pobl yn eu hychwanegu atoch.

1
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-5
2
cynulleidfa-a-gwelededd-golygu-6
5

Rheoli amser sgrin

Gallwch weld sut rydych chi neu'ch plentyn yn treulio eu hamser ar Facebook.

Os ydych chi am reoli'ch amser ar Facebook:
Cam 1 - O'r porthiant cartref, cliciwch ar y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer icon.

2 cam - Tap Eich amser ar Facebook, dan Dewisiadau. Gallwch chi sefydlu modd tawel trwy dapio Rheoli eich amser neu gallwch reoli pa hysbysiadau a gewch trwy dapio Rheoli eich hysbysiadau.

1
sgrin-amser-golygu-1
2
sgrin-amser-golygu-3
6

Gwiriad Preifatrwydd

Mae hwn yn arf gwych i'w ddefnyddio gan y gallwch reoli eich gosodiadau preifatrwydd a diogelwch chi a'ch teulu.

I fynd i Checkup Preifatrwydd:

Cam 1 - O'r porthiant cartref, tapiwch y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf yna dewiswch y offer eicon. Dewiswch Gwiriad Preifatrwydd dan Cyfrif . Bydd hyn yn rhoi canllaw cam wrth gam i chi i adolygu preifatrwydd eich cyfrif.

1
preifatrwydd-archwiliad-golygu-1-2
2
canllaw gwirio preifatrwydd
7

Gwirio Diogelwch

Sicrhewch fod eich cyfrif chi neu eich plentyn yn ddiogel trwy adolygu'r gosodiadau hyn.

Cam 1 - Tap y 3 llinell lorweddol yn y gornel dde uchaf ac yna'r offer eicon. Dan Cyfrif , dewiswch Preifatrwydd a diogelwch.

Cam 2 - O dan a argymhellir, tap Gwiriwch eich gosodiadau diogelwch pwysig a dilynwch yr awgrymiadau i ddiweddaru gwybodaeth cyfrif bwysig.

1
diogelwch-opsiynau-1
2
diogelwch-archwiliad