Gwiriad Preifatrwydd Facebook

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Checkup Preifatrwydd Facebook yn helpu'ch plentyn i adolygu pwy sy'n gallu gweld eu postiadau a'u gwybodaeth o'u proffil, fel rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Mae hefyd yn dangos eu gosodiadau iddyn nhw ar gyfer apiau maen nhw wedi mewngofnodi gyda Facebook.

logo facebook

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Facebook (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i'r tab gosodiadau ar ap Facebook eich plentyn ar eu ffôn a sgroliwch i 'Llwybrau byr Preifatrwydd'.

screenshot_20180131-154424
2

Ar y 'llwybrau byr Preifatrwydd' mae yna ddefnydd defnyddiol iawn o'r enw 'Archwiliad Preifatrwydd'. Mae hyn yn eich tywys trwy dri cham i sicrhau bod eich plentyn yn rhannu ei gynnwys gyda'r bobl iawn.

screenshot_20180131-154454
3

Dewiswch barhau i ddewis gyda phwy i rannu postiadau Facebook. Gallai hyn fod yn ddolen, fideo, llun neu stori. Sicrhewch fod eich plentyn wedi dewis 'Ffrindiau' i atal dieithriaid rhag gweld cynnwys eich plentyn.

screenshot_20180131-154510-1
4

Mae'r adran nesaf ar y 'gwiriwr preifatrwydd' yn ymwneud â phroffil eich plentyn, gan gynnwys gyda phwy y mae'n rhannu eu rhif ffôn, cyfeiriad e-bost a'u pen-blwydd. Byddem yn argymell eich bod yn cynghori'ch plentyn i ddarparu ychydig o wybodaeth yma â phosibl. Os ydych chi am gynnwys y data, gwnewch yn siŵr bod yr opsiynau 'ffrindiau' yn cael eu ticio yma.

screenshot_20180131-154516
5

Mae rhan olaf y 'gwiriwr preifatrwydd' yn mynd trwy'r apiau y mae cyfrif Facebook eich plentyn yn gysylltiedig â nhw. Adolygwch yr apiau hyn gan y byddant yn defnyddio data o'r cyfrif Facebook ar eu platfformau. Dileu'r rhai nad ydych efallai'n eu hadnabod.

screenshot_20180131-154525
6

Ar y brif ddewislen tap 'Pwy all weld fy mhethau'- Os yw'ch plentyn wedi dewis' ffrindiau 'ar y' Archwiliad preifatrwydd ymlaen llaw, bydd 'ffrindiau' yn cael eu dewis yma hefyd.

screenshot_20180131-154525-2
7

Gall unrhyw un anfon ceisiadau 'Ffrindiau' Facebook atoch ond os ydych chi am sicrhau mai dim ond 'ffrindiau ffrindiau' all, Under 'Pwy all ofyn i mi ffrindiaudewiswch yr opsiwn hwn.

screenshot_20180131-154454-2
8

Blocio pobl ar Facebook - Os yw'ch plentyn wedi cael ei aflonyddu ar Facebook neu os hoffai rwystro pobl rhag achosi niwed iddynt, tapiwch 'Sut mae atal rhywun yn fy mhoeni' a theipiwch eu henw. Ewch i'n hyb seiberfwlio os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch chi.

screenshot_20180131-154851
Sgroliwch i Fyny