BWYDLEN

X, Twitter gynt

Rheolaethau diogelwch a chanllaw gosodiadau

Gall gosodiadau preifatrwydd a diogelwch X helpu i amddiffyn eich plentyn rhag derbyn cynnwys sarhaus ac adrodd am achosion o fwlio ar-lein neu gynnwys amhriodol. Mae'r gosodiadau hefyd yn rhoi rheolaeth iddynt dros bwy all gysylltu â nhw a pha ddata personol y maent yn ei rannu.

Y logo ar gyfer X (Twitter gynt).

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif X (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ar gyfer gosodiadau preifatrwydd a diogelwch X, ewch i ap X a chliciwch ar eu delwedd proffil i weld y ddewislen. Dewiswch yr opsiwn 'Gosodiadau a Phreifatrwydd' o'r ddewislen.

trydar-cam-1
2

Ar y ddewislen nesaf, dewiswch 'Preifatrwydd a diogelwch'.

trydar-cam-2
3

Dan 'Cynulleidfa a thagio'gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn ar gyfer'Amddiffyn eich trydar' yn cael ei ddewis fel mai dim ond dilynwyr a phobl rydych chi'n eu cymeradwyo all weld trydariadau eich plentyn.

trydar-cam-3
4

Tagio lluniau - yn yr un ddewislen, dewiswch 'Photo tagio' i ddod i fyny y ddewislen. Gosodwch hwn i 'Dim ond y bobl rydych chi'n eu dilyn all eich tagio'.

trydar-cam-4
5

Negeseuon Uniongyrchol – yn ôl yn newislen 'Preifatrwydd a diogelwch' X, dewiswch 'Negeseuon uniongyrchol' i ddod â'r ddewislen i fyny. Cadwch 'Caniatáu ceisiadau neges gan bawb' heb ei ddewis fel mai dim ond y bobl y mae eich plentyn yn eu dilyn all anfon negeseuon uniongyrchol atynt.

trydar-cam-5
6

Cynnwys a welwch – Cadwch 'Arddangos cyfryngau a all gynnwys cynnwys sensitif' heb ei ddewis i reoli'r cynnwys y mae eich plentyn yn ei weld.

Pynciau – Rheoli pa bynciau y mae eich plentyn yn eu gweld gyntaf er mwyn annog pori â ffocws.

Archwiliwch osodiadau - Gosodwch leoliad cynnwys ar gyfer y nodwedd archwilio ar X.

Chwilio gosodiadau - Cuddio cynnwys sensitif o chwiliadau a thynnu cyfrifon sydd wedi'u blocio neu eu tawelu o chwiliadau.

trydar-cam-6
7

Darganfyddadwyedd a chysylltiadau - Os dewisir yr opsiynau hyn, ni all pobl ddod o hyd i'ch plentyn trwy chwilio am eu rhif ffôn symudol neu gyfeiriad e-bost.

trydar-cam-7
8

Modd diogelwch – Dewiswch fodd diogelwch X i rwystro cyfrifon sarhaus a sbam yn awtomatig. Mae hwn yn osodiad dros dro a fydd yn diffodd ar ôl nifer dethol o ddyddiau.

Pan ddaw'r cyfnod modd diogelwch i ben, bydd eich plentyn yn derbyn hysbysiad sy'n crynhoi pwy gafodd ei rwystro yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd angen gosod modd diogelwch eto ar ôl pob cyfnod.

trydar-cam-8
9

Adrodd a blocio

I rwystro person, ewch i'w proffil X cliciwch ar y tri botwm ar frig y sgrin a dewiswch 'Bloc' ac ni fyddant yn gweld cyfrif eich plentyn mwyach.

I adrodd, dewiswch 'adroddiad' o'r un ddewislen ac ychwanegwch y rheswm pam rydych chi'n eu riportio.

I fud, fel nad yw'ch plentyn yn gweld ei gynnwys, dewiswch fud o'r ddewislen.

Mae'r opsiynau hyn hefyd ar gael ar drydariadau eu hunain.

trydar-cam-9