Rheolaethau Rhieni Twitter | Materion Rhyngrwyd

Diogelwch Twitter

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gall nodweddion preifatrwydd a diogelwch Twitter helpu i amddiffyn eich plentyn rhag derbyn cynnwys ymosodol ac adrodd am achosion o fwlio ar-lein neu gynnwys amhriodol. Mae hefyd yn rhoi rheolaeth iddyn nhw dros bwy all gysylltu â nhw a pha ddata personol maen nhw'n ei rannu.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Twitter (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i'r app Twitter ar ffôn eich plentyn a chlicio ar eu delwedd proffil i weld y ddewislen. Dewiswch yr opsiwn 'Gosodiadau a Phreifatrwydd' o'r ddewislen.

screenshot_20180124-061004
2

Ar y ddewislen nesaf, tapiwch 'Preifatrwydd a diogelwch'.

screenshot_20180124-061020
3

Dan 'Tweets'gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn ar gyfer'Amddiffyn eich trydaryn cael ei dicio fel mai dim ond dilynwyr a phobl rydych chi'n eu cymeradwyo sy'n gallu gweld trydariadau eich plentyn.

screenshot_20180124-061039
4

Tagio lluniau - tapiwch y testun oddi tano i fagu'r ddewislen a'i gosod i 'Dim ond y bobl rydych chi'n eu dilyn all eich tagio'.

screenshot_20180124-061147
5

Negeseuon Uniongyrchol - tapiwch y testun i fagu'r ddewislen a gwnewch yn siŵr bod 'Derbyn ceisiadau neges' heb ei glicio i sicrhau mai dim ond y bobl rydych chi'n eu dilyn all anfon negeseuon uniongyrchol at eich plentyn.

screenshot_20180124-061506
6

Fideo byw - Sicrhewch fod yr opsiwn hwn yn cael ei adael heb ei glicio os nad ydych chi am i'ch plentyn fyw ar y platfform.

screenshot_20180124-061054
7

Darganfyddadwyedd a chysylltiadau - Sicrhewch fod yr opsiynau hyn heb eu clicio os nad ydych am i bobl ddod o hyd i'ch plentyn ar y platfform gan ddefnyddio rhif ffôn neu gyfeiriad e-bost eich plentyn.

screenshot_20180124-063804
8

Diogelwch - Sicrhewch 'Cyfryngau arddangos a allai gynnwys cynnwys sensitif'heb ei glicio i sicrhau nad yw'ch plentyn yn gweld cynnwys amhriodol. Gallwch hefyd reoli'r rhestr o bobl y mae eich plentyn wedi'u blocio, eu tawelu a'u rhestr o eiriau tawel o'r fan hon.

screenshot_20180124-061221
9

Adrodd a blocio

I rwystro person, ewch i'w proffil Twitter cliciwch ar y tri botwm ar ben y sgrin a dewis 'Bloc' ac ni fyddant yn gweld cyfrif eich plentyn mwyach.

I adrodd, dewiswch 'adroddiad' o'r un ddewislen ac ychwanegwch y rheswm pam rydych chi'n eu riportio.

I fud, fel nad yw'ch plentyn yn gweld ei gynnwys, dewiswch fud o'r ddewislen.

screenshot_20180124-062439-2
Sgroliwch i Fyny