BWYDLEN

PlayStation 5 (PS5)

Canllaw rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i reoli amser sgrin, gwariant, cyfathrebu a mwy ar gonsol PlayStation 5 eich plentyn. Mae gosod rheolaethau rhieni ynghyd â sgyrsiau rheolaidd yn helpu i gefnogi diogelwch plant ar-lein wrth iddynt chwarae gemau.

Logo PS5

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif consol PlayStation 5 a Rhwydwaith PlayStation (PSN) yn eich enw chi (fel Rheolwr Teulu).

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Mynediad Apiau
icon Sgwrsio
icon Cynnwys amhriodol
icon Prynu
icon Amserydd

Sut i osod rheolaethau rhieni ar PS5

1

Sut i ychwanegu aelod o'r teulu at eich PS5

Gallwch chi addasu rheolaethau rhieni ar PS5 ar gyfer pob defnyddiwr unigol. I wneud hyn, rhaid i chi ychwanegu defnyddwyr at eich 'teulu'.

Rheoli gosodiadau eich teulu yn hawdd yn playstation.com/acct/family. Rhaid bod gennych eich cyfrif defnyddiwr eich hun yr ydych yn ei ddefnyddio i gael mynediad i'r consol.

I ychwanegu aelod o'r teulu:

1 cam - Mewngofnodwch i'ch cyfrif yn y porwr gwe a dewiswch Rheoli Teulu > Ychwanegu Aelod o'r Teulu.

2 cam - Dewiswch Ychwanegu Plentyn. Darllenwch dros y wybodaeth ar yr ychydig sgriniau nesaf am breifatrwydd a data.

3 cam - Dilynwch y cyfarwyddiadau i osod rheolaethau rhieni neu cliciwch cadarnhau i ddod yn ôl at reolaethau rhieni yn ddiweddarach. Yn ddiofyn, bydd gosodiadau yn adlewyrchu oedran eich plentyn.

1
ps5-rheolaethau rhieni-ychwanegu-defnyddiwr-1
2
ps5-rheolaethau rhieni-ychwanegu-defnyddiwr-2
3
ps5-rheolaethau rhieni-ychwanegu-defnyddiwr-3
2

Rheoli terfynau gwariant yn y PlayStation Store

Gallwch osod terfynau gwariant misol ar y Rhwydwaith PlayStation. Mae'r terfynau hyn yn berthnasol i bryniannau a wneir yn y PlayStation Store yn unig.

Ar gyfer terfynau gwariant yn y gêm, mae angen i chi osod terfynau mewn gemau unigol. Dewch o hyd i ganllaw i helpu.

I osod terfynau yn y PlayStation Store:

1 cam - Mynd i Rheoli Teulu ar eich cyfrif yn playstation.com/acct/family a dewis dy cyfrif plentyn.

2 cam - Sgroliwch i lawr i Nodweddion Rhwydwaith. Wrth ymyl Terfyn Gwariant Misol, dewiswch golygu.

3 cam - Dewiswch a terfyn misol. Bydd hyn yn berthnasol i unrhyw bryniant a wneir gan eich plentyn yn y PlayStation Store. Save.

1
ps5-rheolaethau rhieni-gwario-1
2
ps5-rheolaethau rhieni-gwario-2
3
ps5-rheolaethau rhieni-gwario-3
3

Cyfyngu ar gyfathrebu a chynnwys defnyddwyr

Trwy eich Cyfrif Rhwydwaith PlayStation (PSN)., gallwch gyfyngu ar sgwrsio a negeseuon ar gyfer eich plentyn. Bydd hyn yn cynnwys ffrindiau eich plentyn.

Gyda'r gosodiad hwn, byddwch hefyd yn cyfyngu'ch plentyn rhag rhannu fideos, delweddau a thestun ar PSN.

I gyfyngu ar gyfathrebu a chynnwys defnyddwyr:

1 cam - Llywiwch i Rheoli Teulu ar eich cyfrif PlayStation a dewiswch gyfrif eich plentyn. Sgroliwch i Nodweddion Rhwydwaith. Wrth ymyl Cyfathrebu a Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr, dewiswch golygu.

2 cam - Dewiswch Cyfyngu o'r gwymplen. Arbed.

Er bod y nodwedd hon yn rhwystro pob cyfathrebu, gallwch chi addasu gemau unigol o dan Gemau a Ganiateir ar y sgrin Rheoli Teuluoedd.

1
ps5-rheolaethau rhieni-cyfathrebu-1
2
ps5-rheolaethau rhieni-cyfathrebu-2
4

Sut i reoli amser sgrin ar PS5

Gallwch osod terfynau Amser Chwarae trwy borwr gwe ar gyfer PlayStation 4 a PlayStation 5. Mewngofnodwch i'ch cyfrif PlayStation i gael mynediad at reolaethau rhieni.

I osod terfynau amser sgrin:

1 cam - O'r Rheoli Teulu ddewislen, dewiswch gyfrif eich plentyn ac yna dewiswch golygu nesaf i Gosodiadau Amser Chwarae.

2 cam - Sicrhewch fod y blwch cwymplen o dan Cyfyngu ar Amser Chwarae wedi'i osod i Cyfyngu. Yna gallwch chi addasu hysbysiadau ac yn gyffredinol Oriau Chwaraeadwy.

Os byddech chi'n byw terfynau gwahanol yn ystod yr wythnos o gymharu â'r penwythnos, ticiwch Erbyn Dyddiau'r Wythnos.

3 cam – Gosodwch faint o oriau y gall eich plentyn chwarae bob dydd a phryd y gall chwarae tan i’w helpu i baratoi ar gyfer amser gwely.

Save eich gosodiadau.

Cofiwch fod y gosodiadau hyn yn berthnasol i PlayStation 5 a PlayStation 4.

1
ps5-rheolaethau rhieni-sgrin-amser-1
2
ps5-rheolaethau rhieni-sgrin-amser-2
3
ps5-rheolaethau rhieni-sgrin-amser-3
5

Gosod cyfyngiadau oedran ar PS5

Yn ogystal â'r rheolyddion gallwch osod ar draws dyfeisiau a defnyddwyr ar y Rhwydwaith PlayStation, gallwch osod gosodiadau consol-benodol.

Bydd y rheolaethau hyn yn effeithio ar unrhyw ddefnyddwyr newydd sy'n cael eu hychwanegu at y consol.

I osod rheolaethau rhieni ar eich PS5:

1 cam - O'ch sgrin gartref, ewch i'r eicon gêr i gael mynediad Gosodiadau.

2 cam - Dewiswch Rheolaethau Teulu a Rhieni.

3 cam - Dewiswch Cyfyngiadau Consol PS5 a dilyn cyfarwyddiadau i fynd i mewn neu osod a PIN.

4 cam - Ar y sgrin nesaf, gosodwch Creu Defnyddiwr a Mewngofnodi Gwestai i 'Peidiwch â Chaniatau' fel nad yw'ch plentyn yn gallu creu cyfrifon newydd. Dewiswch Rheolaethau Rhieni ar gyfer Defnyddwyr Newydd.

5 cam - Dan Lefel oedran ar gyfer gemau ac apiau, dewiswch PS5 (yna ailadroddwch y camau canlynol gyda PS4). Bydd hyn yn berthnasol i gemau fideo ac apiau o PS5 a PS4.

6 cam - Gosodwch eich Gwlad neu ranbarth. Bydd hyn yn sicrhau bod graddfeydd gemau yn cyd-fynd â'r system leol (ee y System PEGI yn y DU). Yna gosodwch y Lefel oedran yr ydych yn dymuno caniatáu. Byddwch yn gweld pa gyfraddau oedran y gall defnyddwyr eu cyrchu wrth i chi newid y lefel hon.

Gallwch osod cyfyngiadau ychwanegol ar gyfer gwylio cynnwys o Blu-rays a DVDs yn yr un adran hon.

1
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-1
2
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-2
3
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-3
4
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-4
5
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-5
6
ps5-rhieni-rheolaethau-consol-6
6

Rhwystro chwaraewyr ar y Rhwydwaith PlayStation

Os ydych chi'n blentyn yn poeni am chwaraewr ar PlayStation Network, gallwch chi eu rhwystro.

Bydd yn eu hatal nhw (a chi) rhag:

  • Gweld proffil, gweithgaredd neu wybodaeth bersonol eich gilydd;
  • Ychwanegu ei gilydd i bartïon neu wylio sgrin ei gilydd yn ystod Sgrin Rhannu;
  • Gweld negeseuon ei gilydd, hyd yn oed os ydynt yn cael eu hychwanegu at grŵp gan chwaraewr arall;
  • Clywed lleisiau eich gilydd neu weld sgriniau eich gilydd yn ystod Rhannu Sgrin os yw'r ddau ohonoch yn yr un sgwrs parti.

I rwystro defnyddwyr ar y Rhwydwaith PlayStation (PSN):

1 cam - Pwyswch y Botwm PS i fynd i'r ganolfan reoli ac yna dewis Sylfaen Gêm.

2 cam - O'r Tab ffrindiau, dewiswch ffrind o'r rhestr.

Gallwch hefyd ddewis chwaraewyr o'r tab Partïon trwy ddewis y parti ac yna'r chwaraewr o'r rhestr aelodau.

3 cam - Ar broffil y chwaraewr dewiswch …(Mwy) > Bloc.

ps5-cam-12