BWYDLEN

PlayStation 5 (PS5)

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Dysgwch sut i sefydlu rheolyddion rhieni a rheoli defnydd eich plentyn o gemau, apiau a nodweddion ar y consol PS5. Mae'r PS5 yn cynnwys rheolaethau rhieni a therfynau gwariant sy'n gweithio ochr yn ochr rheoli teulu ac rheolyddion amser chwarae.

Logo PS5

Beth sydd ei angen arna i?

Mynediad i'r consol PlayStation 5, a chyfrif Rhwydwaith PlayStation (Meistr) yn eich enw y byddwch chi'n ei ddefnyddio i greu is-gyfrif i'ch plentyn.

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Sgwrsio
icon Sgoriau Gêm
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd a dwyn hunaniaeth
icon Prynu
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau arni

Gallwch chi osod rheolaethau rhieni o borwr gwe neu ar eich consol PlayStation.

1 cam - Mewngofnodi i Rheoli Cyfrifon, yna Rheolaeth Teulu.
2 cam - Nesaf, dewiswch y cyfrif plentyn rydych chi am osod cyfyngiadau ar ei gyfer a dewiswch Golygu i addasu'r nodwedd.

2

Sut i sefydlu Rheolaethau Rhieni

Ewch i Gosodiadau, sydd fel arfer wedi'u lleoli yng nghornel dde uchaf y sgrin.

ps5-cam-1
3

Nesaf, pwyswch Rheolaethau Teulu a Rhieni, Rheolaeth Teulu, yna Rheolaethau Rhieni.

1
ps5-cam-2
2
ps5-cam-3
3
ps5-cam-4
4

Yma gallwch ddewis o'r gwymplen y lefelau cyfyngiad canlynol - Pobl Ifanc Hwyr neu Hŷn, Pobl Ifanc Cynnar, Plentyn, Dim Cyfyngiadau neu Addasu.

1
ps5-cam-5
2
ps5-cam-6
5

Sut i addasu profiad eich plentyn

  • Cyfathrebu a Chynnwys a Gynhyrchir gan Ddefnyddwyr: Cyfyngu sgwrsio a negeseuon gyda chwaraewyr eraill.
  • Hidlo Oedran ar gyfer Cynnwys Ar-lein
  • Gwariant Mewn Gêm: Gallwch chi osod terfyn gwariant y gall eich plentyn ei wario bob mis o £ 0 - diderfyn.
  • Pori Gwe: Cyfyngu mynediad i wefannau a rennir mewn negeseuon a dolenni i dudalennau y tu mewn i gemau.

Dewiswch y lefel briodol ac yna pwyswch Cadarnhau i arbed.

1
ps5-cam-7
2
ps5-cam-8
3
ps5-cam-9
4
ps5-cam-10
5
ps5-cam-11
6

Rhwystro chwaraewyr ar PlayStation Network

Os ydych chi'n blentyn yn poeni am chwaraewr ar PlayStation Network, gallwch chi ddefnyddio'r gosodiad diogelwch 'bloc'.

Bydd yn eu hatal nhw (a chi) rhag:

  • Gweld proffil, gweithgaredd neu wybodaeth bersonol eich gilydd.
  • Ychwanegu ei gilydd i bartïon neu wylio sgrin eich gilydd yn ystod Sgrin Rhannu.
  • Os caiff chwaraewr sydd wedi'i rwystro ei ychwanegu at eich grŵp gan chwaraewr arall, ni fyddwch yn gweld negeseuon eich gilydd.
  • Os ydych chi yn yr un sgwrs parti, ni fyddwch yn clywed llais eich gilydd nac yn gwylio sgrin eich gilydd yn ystod Share Screen.

I rwystro defnyddwyr ar y Rhwydwaith PlayStation (PSN):

1 cam - Pwyswch y botwm PS i fynd i'r ganolfan reoli ac yna dewiswch Game Base.

2 cam - O'r tab Ffrindiau, dewiswch ffrind o'r rhestr.

Gallwch hefyd ddewis chwaraewyr o'r tab Partïon trwy ddewis y parti ac yna'r chwaraewr o'r rhestr aelodau.

3 cam – Ar broffil y chwaraewr dewiswch … (Mwy) > Bloc.

ps5-cam-12