Logo Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Y Prosiect Ar-lein Gyda'n Gilydd

Offeryn sgiliau sy'n hyrwyddo diwylliant cadarnhaol a chynhwysol ar-lein

Dechreuwch eich taith sgiliau trwy ddewis y pwnc yr hoffech ei archwilio

Gyda chefnogaeth menter Solve for Tomorrow Samsung, mae'r offeryn sgiliau hwn yn annog dysgu trwy gwestiynau a sgyrsiau. Mae’n helpu pobl ifanc i archwilio pynciau ar-lein ac yn meithrin trafodaeth trwy ddechreuwyr sgyrsiau, p’un a ydynt yn cael eu defnyddio ar eu pen eu hunain, gyda chyfoedion, neu gydag athrawon, rhieni a gofalwyr.

Logo Internet Matters                Logo pentyrru Samsung Solve for Tomorrow mewn du.

Logo Arferion Amrywiaeth Fyd-eangLogo Stop Hate UK