BWYDLEN

Dadelfennu stereoteipiau rhyw ar-lein

Ewch â'r cwis byr hwn gyda'ch plentyn i'w helpu i gydnabod sut y gall ystrydebau rhyw effeithio arnynt mewn lleoedd ar-lein a'u hannog i barchu a dathlu gwahaniaethau.

Dadlwythwch y canllaw cydymaith

Sut mae'r offeryn yn gweithio

Mae'r rhyngrwyd yn ein helpu i ddysgu, chwarae a chysylltu â'n gilydd ond er gwaethaf y buddion hyn, mae angen i ni wneud mwy i atal gwahaniaethu a cham-drin ar-lein. Un ffordd o wneud hyn yw dysgu mwy am sut y gall ystrydebau rhyw effeithio ar y ffordd yr ydym yn trin ein gilydd ar-lein.

Gyda'r teclyn rhyngweithiol hwn, gallwch chi wneud yn union hynny!

Dewiswch lefel oedran i'w chwarae
Mae gan bob cwis addysgiadol 10 - 12 cwestiwn sy'n benodol i oedran. Dewiswch y tab oed-benodol sy'n gweddu orau i chi neu oedran eich plentyn. Rhowch rhwng 15 - 30 munud i'ch hun chwarae i gael y gorau ohono.

Chwarae unigol
Atebwch y cwestiynau a chymerwch eiliad i adolygu'r adran dysgu a thrafod i gael awgrymiadau i adeiladu eich gwybodaeth.

Chwarae fel tîm
Mae hon yn ffordd wych o chwarae! Gofynnir i Chwaraewr 1 ateb y cwestiwn yn gyntaf ac yna chwaraewr 2. Ar ôl i'r ddau ohonoch ateb y cwestiwn, dangosir i chi pa mor dda y gwnaethoch chi. Byddem yn eich annog i oedi ar ôl pob cwestiwn i sgwrsio trwy'r cwestiwn (cwestiynau) trafod i'w wneud yn fwy deniadol.

Canllawiau
Ar ddiwedd pob gêm fe welwch ganllawiau ategol y gellir eu lawrlwytho gyda gwybodaeth a chyngor ar fynd i'r afael â stereoteipiau rhyw.

gwenu 1 Cam 1. Dewiswch gwis i ddechrau

Cwestiynau i rai dan 11 oed
Cwestiynau ar gyfer 11-13s
Cwestiynau i bobl ifanc (14+)
gwenu 2

Cam 2. Dewiswch nifer y chwaraewyr

Chwaraewr 1
Chwaraewyr 2
Ydych chi'n chwarae gyda rhiant neu oedolyn dibynadwy?
gwenu 3

Cam 3. Dewiswch avatar

Enw chwaraewr 0 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 1 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Enw chwaraewr 2 avatar:
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
Dewiswch gwis.