BWYDLEN

YouTube: Awgrymiadau a thriciau i gadw'ch plant yn ddifyr ac yn ddiogel

Mae mam yn eistedd gyda'i dau o blant sy'n gwylio fideos ar eu tabledi, o bosibl trwy YouTube neu YouTube Kids.

Mae 88% o blant yn defnyddio YouTube* ar gyfer gwylio neu greu cynnwys a mwy.

Mynnwch awgrymiadau YouTube a dysgwch sut y gallwch chi helpu'ch plentyn i gael y gorau o'r platfform wrth aros yn ddiogel gyda chyngor gan yr arbenigwr technoleg Andy Robertson.

Sut i sefydlu YouTube

Pan gaiff ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn gyfrifol, mae YouTube yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i blant ddysgu, aros yn ddifyr, creu a chwarae. Fodd bynnag, gyda chymaint o gynnwys ar gael, sut ydych chi'n dod o hyd i'r sianeli a'r fideos cywir? Sut ydych chi'n sicrhau bod eich plentyn yn ddiogel wrth ei wylio?

Mae'n bwysig cael cyfrif teulu a rennir ar gyfer YouTube fel y gallwch olrhain yn hawdd pa fideos sy'n cael eu gwylio a'u hawgrymu. Rwy'n argymell gan droi Modd Cyfyngedig ymlaen neu, ar gyfer plant iau, sefydlu YouTube Kids.

Sgrinlun o osodiadau app YouTube gyda Modd Cyfyngedig wedi'i amlygu

Mae Cyfrifon dan Oruchwyliaeth ar gyfer rhieni sydd am ganiatáu i'w plentyn drosglwyddo o YouTube Kids i'r prif lwyfan YouTube. Defnyddiwch y canllaw gosodiadau rhieni cam wrth gam i helpu i gadw plant yn ddiogel ar YouTube.

Pa gynnwys mae'ch plentyn yn ei wylio?

Mae dull llwyddiannus yn ein tŷ ni yn cyfyngu ein plant rhag gwylio rhai sianeli YouTube. Os ydyn nhw am ddechrau gwylio un newydd, rydyn ni'n gwylio rhai fideos ein hunain yn gyntaf i fetio'r cynnwys.

Mae brandiau cydnabyddedig yn ddefnyddiol yma gyda safonau mwy trwyadl yn gyffredinol o ran priodoldeb. Fodd bynnag, ar yr un pryd, gallai hynny olygu profiad mwy masnachol.

Mae Peacock Kids, Mother Goose Club, Talking Tom & Friends a National Geographic Kids yn enghreifftiau da o sianeli YouTube i blant dan 10 oed.

Edrychwch ar fideos diweddar ond hefyd porwch ôl-gatalog y sianel. Mae algorithmau YouTube yn aml yn awgrymu'r fideos hŷn hyn i wylwyr ifanc eu gwylio nesaf os ydyn nhw eisoes yn gwylio'r sianel.

Tip: Tanysgrifiwch i sianeli rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw. Mae hyn yn creu porthiant o fideos diogel i'ch plant bori a gwylio yn ardal 'Tanysgrifiadau' YouTube.

Pa nodweddion diogelwch sydd gan YouTube?

Mae YouTube yn cael ei ystyried yn beiriant chwilio, llwyfan rhannu fideos a llwyfan cyfryngau cymdeithasol popeth-mewn-un. Mae ganddo lawer o nodweddion sy'n cefnogi pob math o gynnwys. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnwys lleoliadau i hyrwyddo diogelwch a lles i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

 • YouTube Plant: ap ar wahân wedi'i wneud ar gyfer plant dan 13 oed. Mae'n caniatáu profiad mwy diogel a symlach iddynt ei archwilio. Mae gan yr ap hefyd brofiad dan oruchwyliaeth rhieni i helpu i arwain eich plant ar eu taith. Edrychwch ar y Canllaw rheoli rhieni app YouTube Kids i gael rhagor o wybodaeth.
 • gosodiadau preifatrwydd – Gall rhai dan 18 oed osod gosodiadau preifatrwydd i wneud rhannau o’u proffil yn breifat ac yn ogystal â gwneud cynnwys sy’n cael ei bostio yn breifat neu’n gyhoeddus.
 • Lles digidol – Mae YouTube yn cynnwys amrywiaeth o offer llesiant. Gall defnyddwyr ddiffodd awtochwarae i gyfyngu ar sgrolio diddiwedd. Mae gan y platfform hefyd yr opsiwn i 'Atgoffa fi i gymryd hoe' ac 'Atgoffa fi pan mae'n amser gwely' i annog defnyddwyr i gymryd egwyl. Gallwch chi droi'r nodweddion hyn ymlaen mewn gosodiadau.
 • Cynnwys aeddfed neu 'Heb ei wneud ar gyfer plant': gall crewyr cynnwys gynnwys opsiwn cyfyngiad oedran ar eu cynnwys nad yw wedi'i wneud ar gyfer gwylwyr o dan 18 oed. Mae hysbysebion personol yn cael eu dileu ar gynnwys a wnaed ar gyfer plant ar eu tudalen 'gwylio'. Fodd bynnag, mae hysbysebion yn dal i gael eu dangos yn seiliedig ar gyd-destun y fideo. Mae nodweddion â gwerth ariannol hefyd yn cael eu dileu.
 • Rhaglen Flagger Dibynadwy: yn tynnu cynnwys niweidiol o'r platfform.
 • Dysgu peiriant : mae eu systemau dysgu peirianyddol yn nodi fideos a allai roi plant mewn perygl. Maent hefyd yn defnyddio ychydig o offer amddiffyn, megis cyfyngu ar nodweddion byw, analluogi sylwadau a chyfyngu ar argymhellion. Mae YouTube hefyd yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol i frwydro yn erbyn delweddau cam-drin plant yn rhywiol (CSAI) trwy adrodd am y math hwn o gynnwys i'r asiantaethau cyfreithiol perthnasol.
 • Addasu awtochwarae ar YouTube Kids – Ar YouTube Kids, gall rhieni ddiffodd nodweddion chwarae awto yn ogystal â dileu hanes i reoli pa fathau o fideos y mae plant yn eu profi.
 • Trefniadau diogelu ac addysg am gynnwys masnachol – Nid yw YouTube yn caniatáu lleoliadau cynnyrch taledig yn YouTube Kids fel y maent ar yr ap safonol.
 • Adrodd: pan fydd fideo neu sianel yn cael ei adrodd i YouTube, mae'n cael ei ymchwilio. Os yw'n mynd yn groes i'w canllawiau neu bolisïau, byddant yn terfynu'r cyfrif dan sylw. Os byddant yn dod o hyd i unrhyw gynnwys rhywiol amhriodol sy'n cynnwys plant dan oed, byddant hefyd yn adrodd am y gweithgareddau anghyfreithlon i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Plant Ar Goll a Phlant sy'n cael eu Camfanteisio (NCMEC).

At ei gilydd, mae YouTube yn cymryd cadw plant yn ddiogel ar-lein o ddifrif.

Sut i osod rheolaethau rhieni ar YouTube

Mae rheolaethau rhieni yn ffordd wych i chi gyfyngu ar y niwed y mae eich plentyn mewn perygl o'i wneud ar-lein. Gallant gyfyngu ar gyswllt a chynnwys i helpu i gadw plant yn ddiogel ac yn hapus.

Gwyliwch y fideo isod gan y blogiwr mummy Adele Jennings lle mae'n siarad am osodiadau rheolaeth rhieni YouTube. Yna, ymwelwch â'r canolbwynt rheolaethau rhieni ar gyfer y camau ymarferol ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau a dyfeisiau.

Arddangos trawsgrifiad fideo
0:00
helo Adele ydw i o'n cod bywyd teuluol
0:03
yn y DU ac rydym wedi ymuno â'r Rhyngrwyd
0:05
materion i siarad â chi am sut y gallwch
0:07
cadwch eich plant yn ddiogel tra maen nhw ymlaen
0:09
YouTube felly ein merch Amber yn hollol
0:13
caru YouTube a dyma fel arfer y
0:15
farn sydd gennyf ohoni ac wedi mynd yn y
0:20
dyddiau lle gallwn eistedd wrth ei hymyl a
0:23
byddem yn eistedd ac yn gwylio teledu gyda'n gilydd
0:24
a bod yn onest os rhywbeth
0:27
amhriodol daeth ar y teledu cefais y
0:29
rheolaeth i droi'r sianel drosodd nawr
0:31
mae hi'n eistedd yn fy ystafell ond dydw i ddim
0:34
mewn gwirionedd mae 100% yn gwybod beth mae hi'n ei wylio
0:36
mae miliynau o fideos ar YouTube
0:38
ond sut ydych chi'n sicrhau bod eich plentyn
0:40
na welir dim yn amhriodol felly
0:43
nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gallwch
0:45
mewn gwirionedd gosod hidlwyr ar YouTube felly dwi
0:49
mynd i siarad â chi am sut y gallwch
0:50
gosodwch y modd diogelwch ar YouTube os ewch chi
0:53
i faterion rhyngrwyd org ewch i'w
0:56
hafan a byddwch yn gweld rheolyddion yn y
1:00
stribed uchaf iawn i chi fynd i lawr i
1:03
adloniant a pheiriannau chwilio yn unig
1:06
cliciwch ar yno gallwch fynd i lawr a chi
1:08
yn gallu gweld eu golwg mae rhiant
1:10
canllawiau gosod rheolaeth ar gyfer peiriannau chwilio
1:12
ond mae gennych chi reolaeth rhieni hefyd
1:14
gwybodaeth ar gyfer cynnwys ar-lein a
1:16
consolau gemau ar-lein fel ps4 ydw i
1:20
mynd ymlaen i youtube felly cliciwch ar YouTube
1:25
iawn felly rydych chi'n dod ymlaen i'r dudalen hon sydd
1:27
yw modd diogelwch YouTube mae'n dangos i chi y
1:30
nodweddion a buddion felly mae'n optio i mewn
1:32
gosodiad sy'n helpu i sgrinio'n glir
1:35
a chynnwys oedolion i amddiffyn eich plant
1:37
byddwch yn mynd i lawr pa gyfyngiadau y gallaf
1:40
gwnewch gais fel bod cynnwys amhriodol ymlaen
1:43
y cyfan sydd ei angen arnoch chi nawr yw Google
1:46
cyfrif dim ond cyfeiriad e-bost a
1:48
cyfrinair os nad oes gennych Google
1:50
cyfrif gallwch sefydlu un yn eithaf hawdd
1:52
felly yna mae gennych chi gam wrth gam
1:55
cyfarwyddiadau os ewch i gam un felly
1:58
rydych chi'n mynd i youtube.com a chlicio mewngofnodi
2:01
ac yna mae gennych chi gam dau, sef
2:04
mewngofnodi i'ch cyfrif Google gan ddefnyddio
2:07
eich cyfeiriad e-bost a
2:08
gair unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, gallwch
2:11
sgroliwch i lawr i waelod y YouTube
2:13
tudalen a chliciwch ar y gwymplen diogelwch
2:16
ddewislen ar y gwaelod nesaf yw cam ar gyfer
2:19
trowch y mod diogelwch ymlaen ac yna arbed
2:23
peidiwch ag anghofio eu cadw nawr ar YouTube
2:27
apps iOS ac Android nad oes ganddyn nhw a
2:29
modd diogelwch ond mae ganddyn nhw sêff
2:31
hidlydd chwilio er mwyn i chi fynd drwy
2:33
bydd camau 5 a 6 yn esbonio sut i wneud hynny
2:37
gosod hidlo chwilio diogel ac un arall
2:40
nodwedd wych yr wyf yn ei hoffi'n fawr
2:42
mae materion rhyngrwyd ar y llaw chwith
2:44
ochr y sgrin gallwch weld llwytho i lawr
2:46
y camau hyn sy'n dda iawn oherwydd hynny
2:48
lawrlwytho'r camau hyn i'ch cyfrifiadur
2:51
ac mae'n caniatáu ichi arbed print iddynt
2:55
allan nhw eu hargraffu ar gyfer eraill
2:56
rhieni neu aelodau o'r teulu a chithau
2:59
bob amser yn cael cofnod ohonynt modd diogelwch
3:01
nid yw'r be-all a'r diwedd oll ar YouTube
3:03
ni allwch hidlo popeth a gawsom
3:06
digwyddiad lle mae ein merch Amber hi
3:09
gwylio fideo oedd ag ysbryd arno
3:12
a hi mewn gwirionedd got eithaf ofnus o
3:14
felly y prif beth yw siarad mewn gwirionedd
3:16
i'ch plant am beth ydyn nhw
3:18
gwylio ar YouTube gobeithio eich bod wedi mwynhau
3:21
fideo hwn a gobeithio ei fod yn ddefnyddiol i
3:22
os gwelwch yn dda gadewch i mi sylw isod gyda
3:25
eich profiadau
3:28
Chi

8 awgrym i gadw plant yn ddiogel ar YouTube

 • Dweud sgyrsiau rheolaidd gyda'ch plant am eu gweithgareddau ar-lein ac all-lein a gwybod ble a sut y gallant gael help a ddylent weld unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu.
 • Oes gan eich plentyn sianel YouTube? Os ydych, ydych chi gwylio eu fideos? Ydych chi gwybod beth maen nhw'n ei bostio?
 • Gwyliwch a mwynhewch fideos YouTube gyda'ch gilydd gyda’ch plentyn i helpu i wneud synnwyr o themâu nad ydynt yn eu deall a mesur pa gynnwys fydd o fudd i’w les cyffredinol.
 • Defnyddio Profiadau dan Oruchwyliaeth os yw'ch plentyn yn defnyddio'r prif lwyfan YouTube.
 • Rhowch gynnig ar y Ap YouTube Kids os yw eich plentyn o dan 13 oed.
 • Google Family Link yn wych i'w ddefnyddio ar gyfer rheolaethau rhieni eraill.
 • Defnyddio Google SafeSearch sy'n hidlo canlyniadau chwilio amhriodol.
 • adroddiad unrhyw gynnwys niweidiol.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar