YouTube: Awgrymiadau a thriciau i gadw'ch plant yn ddifyr ac yn ddiogel

Priodoli delwedd: Toca Boca o dan gytundeb Creative Commons

Nid yw adloniant i deuluoedd bellach yn golygu eistedd o flaen y teledu, gwylio rhaglenni priodol ar adegau penodol yn y dydd. Nawr, mae yna sawl ffordd i wylio'ch hoff sioeau, gan gynnwys ar-lein. Ac un o'r ffyrdd mwyaf poblogaidd yw trwy YouTube.

Mae YouTube wedi dod yn gyfystyr â fideo ar-lein, er ei fod yn bell o'r unig lu o glipiau. Bellach nid yn unig lle rydyn ni'n mynd i wylio lluniau o gathod yn chwarae'r piano neu'r fideos pop diweddaraf, ond yn adnodd gwerthfawr o adloniant i blant.

Dim ond un mater sydd yna serch hynny, gyda chymaint o gynnwys ar gael - llawer ohonoch chi ddim eisiau i'ch plant iau ei weld - sut ydych chi'n dod o hyd i'r sianeli a'r sioeau cywir. A sut ydych chi'n sicrhau bod eich plant yn ddiogel wrth eu gwylio?

Rydym wedi llunio rhai canllawiau ac awgrymiadau ar sut i sicrhau bod eich plant yn mwynhau cynnwys YouTube yn y ffordd fwyaf diogel posibl.

Dechrau arni gyda YouTube

Youtube

Mae'n bwysig cael cyfrif teulu a rennir ar gyfer YouTube fel y gallwch olrhain yn hawdd pa fideos sy'n cael eu gwylio a'u hawgrymu. Gallwch chi wedyn trowch y Modd Diogelwch ymlaen trwy'r botwm Diogelwch ar waelod y dudalen YouTube. Gallwch hefyd glicio ar yr opsiwn Modd Diogelwch Lock i'w osgoi rhag cael ei ddiffodd.

Gall crewyr fideo cyfrifol ar YouTube dynnu sylw at eu cynnwys fel rhywbeth sy'n briodol i rai oedrannau yn unig. Bydd hyn yn cyfyngu mynediad i'r fideo os yw gosodiadau eich cyfrif yn nodi nad ydych yn ddigon hen.

Mae'n werth nodi, ar adeg ysgrifennu, nad yw'r cyfyngiadau hyn yn cael eu gweithredu pan fyddwch chi'n gwylio fideo sydd wedi'i fewnosod ar dudalen we trydydd parti neu rywle arall. Yn y cyd-destun hwnnw gall unrhyw un wylio'r fideo, felly byddwch yn ymwybodol o ble mae'ch plentyn yn cyrchu'r cynnwys.

Gwybod eich sianeli YouTube

Dull a fu'n llwyddiannus yn ein tai fu cyfyngu ein plant i wylio rhai sianeli YouTube. Os ydyn nhw am ddechrau gwylio un newydd rydyn ni'n gwylio rhai fideos ein hunain yn gyntaf i fetio'r cynnwys.

Mae brandiau cydnabyddedig yn ddefnyddiol yma gan eu bod yn cario safonau mwy trylwyr gyda nhw o ran priodoldeb - er y gallant fod yn fwy masnachol ar yr un pryd. Mae DreamWorks TV, Mother Goose Club, Talking Tom and Friends, Jim Henson TV, Reading Rainbow, National Geographic Kids, a Thomas the Tank Engine yn enghreifftiau da. Yna mae YouTubers annibynnol eraill adnabyddus bellach fel Vlogbrothers a Stampylonghead.

Mae'n bwysig nid yn unig edrych ar fideos diweddar ond hefyd pori ôl-gatalog y sianel. Hyd yn oed nawr mae YouTubers prif ffrwd fel Stampylonghead yn cadw fideos yn eu catalog ôl gyda rhegi. Yn aml, bydd YouTube yn awgrymu’r fideos hŷn hyn i wylwyr ifanc eu gwylio nesaf os ydyn nhw eisoes yn gwylio’r sianel.

Yna mae tanysgrifio i sianeli rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw yn creu porthiant o fideos diogel i'ch plant bori a gwylio yn ardal Fy Tanysgrifiadau o YouTube ar y we neu'r platfform app.

Apiau trydydd parti ar gyfer gwylio YouTube yn fwy diogel

Mae yna hefyd ystod o apiau sy'n darparu rhestrau o fideos sydd wedi'u gwirio'n ofalus ac sy'n ddiogel i blant o wahanol oedrannau. Mae rhai o'r rhain yn cynnwys; Teledu Tiwb Kid-safe, Chwaraewr Fideo Plant ar gyfer YouTube, Fideos YouTube i Blant, Rhestr Chwarae ar gyfer YouTube ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol bod yr apiau a'r gwasanaethau hyn yn amrywio o ran ansawdd. Datrysiad mwy cynhwysfawr a defnyddiadwy yw'r app YouTube Kids. Mae hyn nid yn unig yn cynnig gwell chwiliad o fideos diogel ond rheolaethau rhieni cryf i gyfyngu ar yr amser gwylio hefyd. Mae hefyd yn grwpio cynnwys gyda'i gilydd i sianeli mwy traddodiadol fel Sioeau, Cerddoriaeth, Dysgu ac Archwilio.

Ar hyn o bryd dim ond yn yr UD y mae hyn ar gael, er bod rhyddhad o'r DU yn cael ei addo cyn bo hir.

Amddiffyniadau pellach yn erbyn cynnwys YouTube

Os ydych chi eisiau rhywfaint o ddiogelwch ychwanegol gallwch ddefnyddio meddalwedd hidlo gwe fel Symantec's Norton Family Premier (ar gyfer Windows ac Android) neu Safe Eyes McAfee Security (ar gyfer Windows a Mac). Mae'r rhain yn ffordd ychwanegol o sicrhau nad yw'ch plant yn dod ar draws cynnwys sy'n anaddas.

Cyfryngau synnwyr cyffredin

Er y byddwch chi'n rheoli cynnwys da ar YouTube ar gyfer eich plant, nid oes unrhyw beth yn lle gwylio a mwynhau'r sioeau hyn gyda'ch gilydd. Roedd un o'n plant, plentyn saith oed, ar gwmwl naw pan wnaethon ni awgrymu ein bod ni'n treulio hanner awr yn gwylio Stampy y diwrnod o'r blaen - fe fwynhaodd ei rannu gyda ni a dysgon ni ychydig o bethau diddorol am Minecraft.

Cam syml a chadarnhaol arall yw cadw sgriniau YouTube allan o ystafelloedd gwely ac mewn lleoedd teuluol a rennir. Gall fod yn jyglo i ddarparu ar gyfer y gweithgaredd hwn i lawr y grisiau ond mae nid yn unig yn dileu unrhyw wylio cyfrinachol ond hefyd yn creu cyd-destun i blant drafod a chwestiynu cynnwys nad ydyn nhw'n ei ddeall.

Trwy rannu uchafbwyntiau ac isafbwyntiau gwylio YouTube, gallwch chi a'ch plant adeiladu dealltwriaeth ac ymddiriedaeth. Mae'r gosodiadau a'r offer yma yn darparu fframwaith i sicrhau bod hynny'n parhau ac yn helpu i osgoi rhai o'r peryglon annisgwyl. Ar ôl pwyso a mesur, rydym yn hapus bod YouTube yn rhan o arferion gwylio ein plant.

Gosod rheolaethau rhieni

Dysgwch sut i sefydlu rheolaethau rhieni ar YouTube gan y blogiwr mummy Adele Jennings

Awgrymiadau YouTubing Internet Matters

  • Cael cyfrif teulu a rennir ar gyfer YouTube
  • Trowch y Modd Diogelwch ymlaen
  • Milfeddygwch y cynnwys
  • Tanysgrifiwch i sianeli rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw yna crëwch borthiant o fideos diogel
  • Gwyliwch a mwynhewch sioeau YouTube ynghyd â'ch plentyn
  • Cadwch sgriniau YouTube allan o ystafelloedd gwely ac mewn lleoedd teuluol

Mwy i'w Archwilio

Sgroliwch i Fyny