BWYDLEN

YouTube: Awgrymiadau a thriciau i gadw'ch plant yn ddifyr ac yn ddiogel

Nid yw adloniant i deuluoedd bellach yn golygu eistedd o flaen y teledu, gwylio rhaglenni priodol ar adegau penodol o'r dydd.

Nawr, mae sawl ffordd o wylio'ch hoff sioeau, gan gynnwys ar-lein. Ac mae 89% o blant yn gwneud hyn trwy YouTube.*

Dechrau arni gyda YouTube

Pan gaiff ei ddefnyddio'n ddiogel ac yn gyfrifol, mae YouTube yn rhoi cyfoeth o gyfleoedd i blant ddysgu, cael eu diddanu, bod yn greadigol a chwarae. Fodd bynnag, gyda chymaint o gynnwys ar gael - llawer ohono nad ydych am i'ch plant iau ei weld - sut ydych chi'n dod o hyd i'r sianeli a'r sioeau cywir? Sut ydych chi'n sicrhau bod eich plant yn ddiogel wrth eu gwylio?

Mae'n bwysig cael cyfrif teulu a rennir ar gyfer YouTube fel y gallwch olrhain yn hawdd pa fideos sy'n cael eu gwylio a'u hawgrymu. Rwy'n argymell gan droi Modd Cyfyngedig ymlaen neu, ar gyfer plant iau, sefydlu YouTube Kids.

Mae Cyfrifon dan Oruchwyliaeth ar gyfer rhieni sydd am ganiatáu i'w plentyn drosglwyddo o YouTube Kids i'r prif lwyfan YouTube. Defnyddiwch y canllaw gosodiadau rhieni cam wrth gam helpu i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Gwybod pa sianeli YouTube y mae eich plant yn eu gwylio

Dull a fu'n llwyddiannus yn ein tai fu cyfyngu ein plant rhag gwylio rhai sianeli YouTube. Os ydyn nhw am ddechrau gwylio un newydd, rydyn ni'n gwylio rhai fideos ein hunain yn gyntaf i fetio'r cynnwys.

Mae brandiau cydnabyddedig yn ddefnyddiol yma gan fod ganddynt safonau mwy trylwyr o ran priodoldeb. Fodd bynnag, ar yr un pryd, gallant fod yn fwy masnachol.

Mae Peacock Kids, Mother Goose Club, Talking Tom & Friends a National Geographic Kids yn enghreifftiau da i blant dan 10 oed.

Edrychwch ar fideos diweddar ond hefyd porwch ôl-gatalog y sianel. Mae'r fideos hŷn hyn yn aml yn cael eu hawgrymu gan YouTube i wylwyr ifanc eu gwylio nesaf os ydyn nhw eisoes yn gwylio'r sianel.

Tip: Tanysgrifiwch i sianeli rydych chi'n teimlo'n gyffyrddus â nhw. Mae hyn yn creu porthiant o fideos diogel i'ch plant bori a gwylio yn ardal 'Tanysgrifiadau' YouTube.

Sut mae YouTube yn helpu i amddiffyn plant ar y platfform?

 • YouTube Plant: ap ar wahân wedi'i wneud ar gyfer plant dan 13 oed. Mae'n caniatáu profiad mwy diogel a symlach iddynt ei archwilio. Mae gan yr ap hefyd brofiad dan oruchwyliaeth rhieni i helpu i arwain eich plant ar eu taith. Edrychwch ar y Canllaw rheoli rhieni app YouTube Kids i gael rhagor o wybodaeth.
 • Cynnwys aeddfed neu 'Heb ei wneud ar gyfer plant': gall crewyr cynnwys gynnwys opsiwn cyfyngiad oedran ar eu cynnwys nad yw wedi'i wneud ar gyfer gwylwyr o dan 18 oed. Mae hysbysebion personol yn cael eu dileu ar gynnwys a wnaed ar gyfer plant ar eu tudalen 'gwylio'. Fodd bynnag, mae hysbysebion yn dal i gael eu dangos yn seiliedig ar gyd-destun y fideo. Mae nodweddion â gwerth ariannol hefyd yn cael eu dileu.
 • Rhaglen Flagger Dibynadwy: yn tynnu cynnwys niweidiol o'r platfform.
 • Dysgu peiriant : mae eu systemau dysgu peirianyddol yn nodi fideos a allai roi plant mewn perygl. Maent hefyd yn defnyddio ychydig o offer amddiffyn, megis cyfyngu ar nodweddion byw, analluogi sylwadau a chyfyngu ar argymhellion. Mae YouTube hefyd yn gweithio gyda chyrff anllywodraethol i frwydro yn erbyn delweddau cam-drin plant yn rhywiol (CSAI) trwy adrodd am y math hwn o gynnwys i'r asiantaethau cyfreithiol perthnasol.
 • Adrodd: pan fydd fideo neu sianel yn cael ei adrodd i YouTube, mae'n cael ei ymchwilio. Os yw'n mynd yn groes i'w canllawiau neu bolisïau, byddant yn terfynu'r cyfrif dan sylw. Os byddant yn dod o hyd i unrhyw gynnwys rhywiol amhriodol sy'n cynnwys plant dan oed, byddant hefyd yn adrodd am y gweithgareddau anghyfreithlon i'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Plant Ar Goll a Phlant sy'n cael eu Camfanteisio (NCMEC).

At ei gilydd, mae YouTube yn cymryd cadw plant yn ddiogel ar-lein o ddifrif.

Gosod rheolaethau rhieni

Mae gosodiadau rhieni yn ffordd wych i chi gyfyngu ar y niwed y mae eich plentyn mewn perygl o’i wneud ar-lein. Gallant gyfyngu ar gyswllt a chynnwys i helpu i gadw plant yn ddiogel ac yn hapus ar-lein.

Gwyliwch y fideo gan y blogiwr mam, Adele Jennings, lle mae'n siarad am osodiadau rheolaeth rhieni YouTube. Yna, ymwelwch â'r canolbwynt rheolaethau rhieni ar gyfer y camau ymarferol ar gyfer amrywiaeth o lwyfannau a dyfeisiau.

Arddangos trawsgrifiad fideo
0: 00
helo Adele ydw i o'n cod bywyd teuluol
0: 03
yn y DU ac rydym wedi ymuno â'r Rhyngrwyd
0: 05
materion i siarad â chi am sut y gallwch
0: 07
cadwch eich plant yn ddiogel tra maen nhw ymlaen
0: 09
YouTube felly ein merch Amber yn hollol
0: 13
caru YouTube a dyma fel arfer y
0: 15
farn sydd gennyf ohoni ac wedi mynd yn y
0: 20
dyddiau lle gallwn eistedd wrth ei hymyl a
0: 23
byddem yn eistedd ac yn gwylio teledu gyda'n gilydd
0: 24
a bod yn onest os rhywbeth
0: 27
amhriodol daeth ar y teledu cefais y
0: 29
rheolaeth i droi'r sianel drosodd nawr
0: 31
mae hi'n eistedd yn fy ystafell ond dydw i ddim
0: 34
mewn gwirionedd mae 100% yn gwybod beth mae hi'n ei wylio
0: 36
mae miliynau o fideos ar YouTube
0: 38
ond sut ydych chi'n sicrhau bod eich plentyn
0: 40
na welir dim yn amhriodol felly
0: 43
nid yw llawer o bobl yn sylweddoli y gallwch
0: 45
mewn gwirionedd gosod hidlwyr ar YouTube felly dwi
0: 49
mynd i siarad â chi am sut y gallwch
0: 50
gosodwch y modd diogelwch ar YouTube os ewch chi
0: 53
i faterion rhyngrwyd org ewch i'w
0: 56
hafan a byddwch yn gweld rheolyddion yn y
1: 00
stribed uchaf iawn i chi fynd i lawr i
1: 03
adloniant a pheiriannau chwilio yn unig
1: 06
cliciwch ar yno gallwch fynd i lawr a chi
1: 08
yn gallu gweld eu golwg mae rhiant
1: 10
canllawiau gosod rheolaeth ar gyfer peiriannau chwilio
1: 12
ond mae gennych chi reolaeth rhieni hefyd
1: 14
gwybodaeth ar gyfer cynnwys ar-lein a
1: 16
consolau gemau ar-lein fel ps4 ydw i
1: 20
mynd ymlaen i youtube felly cliciwch ar YouTube
1: 25
iawn felly rydych chi'n dod ymlaen i'r dudalen hon sydd
1: 27
yw modd diogelwch YouTube mae'n dangos i chi y
1: 30
nodweddion a buddion felly mae'n optio i mewn
1: 32
gosodiad sy'n helpu i sgrinio'n glir
1: 35
a chynnwys oedolion i amddiffyn eich plant
1: 37
byddwch yn mynd i lawr pa gyfyngiadau y gallaf
1: 40
gwnewch gais fel bod cynnwys amhriodol ymlaen
1: 43
y cyfan sydd ei angen arnoch chi nawr yw Google
1: 46
cyfrif dim ond cyfeiriad e-bost a
1: 48
cyfrinair os nad oes gennych Google
1: 50
cyfrif gallwch sefydlu un yn eithaf hawdd
1: 52
felly yna mae gennych chi gam wrth gam
1: 55
cyfarwyddiadau os ewch i gam un felly
1: 58
rydych chi'n mynd i youtube.com a chlicio mewngofnodi
2: 01
ac yna mae gennych chi gam dau, sef
2: 04
mewngofnodi i'ch cyfrif Google gan ddefnyddio
2: 07
eich cyfeiriad e-bost a
2: 08
gair unwaith y byddwch wedi mewngofnodi, gallwch
2: 11
sgroliwch i lawr i waelod y YouTube
2: 13
tudalen a chliciwch ar y gwymplen diogelwch
2: 16
ddewislen ar y gwaelod nesaf yw cam ar gyfer
2: 19
trowch y mod diogelwch ymlaen ac yna arbed
2: 23
peidiwch ag anghofio eu cadw nawr ar YouTube
2: 27
apps iOS ac Android nad oes ganddyn nhw a
2: 29
modd diogelwch ond mae ganddyn nhw sêff
2: 31
hidlydd chwilio er mwyn i chi fynd drwy
2: 33
bydd camau 5 a 6 yn esbonio sut i wneud hynny
2: 37
gosod hidlo chwilio diogel ac un arall
2: 40
nodwedd wych yr wyf yn ei hoffi'n fawr
2: 42
mae materion rhyngrwyd ar y llaw chwith
2: 44
ochr y sgrin gallwch weld llwytho i lawr
2: 46
y camau hyn sy'n dda iawn oherwydd hynny
2: 48
lawrlwytho'r camau hyn i'ch cyfrifiadur
2: 51
ac mae'n caniatáu ichi arbed print iddynt
2: 55
allan nhw eu hargraffu ar gyfer eraill
2: 56
rhieni neu aelodau o'r teulu a chithau
2: 59
bob amser yn cael cofnod ohonynt modd diogelwch
3: 01
nid yw'r be-all a'r diwedd oll ar YouTube
3: 03
ni allwch hidlo popeth a gawsom
3: 06
digwyddiad lle mae ein merch Amber hi
3: 09
gwylio fideo oedd ag ysbryd arno
3: 12
a hi mewn gwirionedd got eithaf ofnus o
3: 14
felly y prif beth yw siarad mewn gwirionedd
3: 16
i'ch plant am beth ydyn nhw
3: 18
gwylio ar YouTube gobeithio eich bod wedi mwynhau
3: 21
fideo hwn a gobeithio ei fod yn ddefnyddiol i
3: 22
os gwelwch yn dda gadewch i mi sylw isod gyda
3: 25
eich profiadau
3: 28
Chi

Opsiynau diogelwch a llesiant digidol i rai dan 18 oed

Mae YouTube yn cael ei ystyried yn beiriant chwilio, llwyfan rhannu fideos a llwyfan cyfryngau cymdeithasol popeth-mewn-un. Mae ganddo lawer o nodweddion sy'n cefnogi pob math o gynnwys. Fodd bynnag, mae hefyd yn cynnwys lleoliadau i hyrwyddo diogelwch a lles i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

 • gosodiadau preifatrwydd – Gall rhai dan 18 oed osod gosodiadau preifatrwydd i wneud rhannau o’u proffil yn breifat ac yn ogystal â gwneud cynnwys sy’n cael ei bostio yn breifat neu’n gyhoeddus.
 • Lles digidol – Mae YouTube yn cynnwys amrywiaeth o offer llesiant. Gall defnyddwyr ddiffodd awtochwarae i gyfyngu ar sgrolio diddiwedd. Mae gan y platfform hefyd yr opsiwn i 'Atgoffa fi i gymryd hoe' ac 'Atgoffa fi pan mae'n amser gwely' i annog defnyddwyr i gymryd egwyl. Gallwch chi droi'r nodweddion hyn ymlaen mewn gosodiadau.
 • Awtochwarae ar YouTube Kids – Ar YouTube Kids, gall rhieni ddiffodd nodweddion chwarae awto yn ogystal â dileu hanes i reoli pa fathau o fideos y mae plant yn eu profi.
 • Trefniadau diogelu ac addysg am gynnwys masnachol – Nid yw YouTube yn caniatáu lleoliadau cynnyrch taledig yn YouTube Kids fel y maent ar yr ap safonol.

Awgrymiadau YouTube Internet Matters

 • Cael sgyrsiau rheolaidd â'ch plant am eu gweithgareddau ar-lein ac all-lein a gwybod ble a sut y gallant gael help a ddylent weld unrhyw beth sy'n eu cynhyrfu.
 • Oes gan eich plentyn sianel YouTube? Os do, a wnaethoch chi wylio eu fideos? Ydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei bostio?
 • Gwyliwch a mwynhewch sioeau YouTube ynghyd â'ch plentyn i'w helpu i wneud synnwyr o themâu nad ydyn nhw'n eu deall a mesur pa gynnwys fydd yn fuddiol ar gyfer eu lles cyffredinol.
 • Defnyddio Profiadau dan Oruchwyliaeth os yw'ch plentyn yn defnyddio'r prif blatfform YouTube.
 • Rhowch gynnig ar y Ap YouTube Kids os oes gennych blant o dan 13 oed.
 • Google Family Link yn wych i'w ddefnyddio ar gyfer rheolaethau rhieni eraill.
 • Defnyddio Google SafeSearch sy'n hidlo canlyniadau chwilio amhriodol.
 • adroddiad unrhyw gynnwys niweidiol.
A oedd hyn yn ddefnyddiol?
Dywedwch wrthym sut y gallwn ei wella

swyddi diweddar