BWYDLEN

Achos mae plant yn haeddu byd digidol diogel

Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn

Rydyn ni’n gwybod pa mor heriol y gall hi fod i gefnogi plant ar-lein wrth i’w byd digidol newid.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER SUT Y GALLWN HELPU

Sut mae plant yn gwneud arian ar-lein

Tech & Kids: Dysgwch sut mae plant yn prynu a gwerthu ar-lein gyda'u hoff lwyfannau ynghyd â risgiau a buddion posibl.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL CYNGOR ARBENIGWR

Canllaw technoleg i blant 2023

Defnyddiwch y canllaw hwn i helpu i roi diogelwch ar-lein yn gyntaf a gwneud y dewisiadau gorau ar gyfer eich teulu.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER TECH GUIDES

Sut rydym yn cefnogi diogelwch plant ar-lein

Dewch o hyd i wybodaeth a gosodiadau diogelwch ar gyfer dyfeisiau ac apiau eich plentyn, ynghyd â chanllawiau i fynd i'r afael â materion ar-lein y gallent eu hwynebu.

Dal ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Dywedwch ychydig wrthym amdanoch a byddwn yn darparu pecyn adnoddau wedi'i deilwra i chi.

MELWCH GYNGOR PERSONOL
do

Pwyswch Play for PlayStation Safety

Chwarae yn erbyn eich plentyn i weld pwy sy'n gwybod mwy am osodiadau diogelwch PlayStation i ennill y lle gorau fel Hyrwyddwr Diogelwch Ar-lein!

Gwylio

Cefnogi plant ar YouTube

Gwyliwch fideo sut i ddysgu sut i wneud y gorau o osodiadau diogelwch YouTube Kids.

dysgu

Nodweddion diogelwch newydd WhatsApp

Dysgwch am y gosodiadau diogelwch diweddaraf sydd ar gael ar y platfform i helpu pobl ifanc i reoli eu preifatrwydd.

Dysgwch am ddiogelwch ar-lein

Mae profiadau plant ar-lein yn unigryw ac yn newid yn gyson. Felly, gall fod yn anodd cadw i fyny. Dyma sut y gallwn ni helpu.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: TANYSGRIFWCH NAWR

Eisiau cyngor am yr apiau a'r llwyfannau diweddaraf y mae plant yn eu defnyddio? Ewch â nhw yn eich mewnflwch!

TANYSGRIFWCH NAWR

Gwerddon mewn anialwch digidol

Dim ond i ddweud diolch am ein pobl ifanc a/neu agored i niwed ac am ofalu cymaint amdanynt.

Rhiant i arddegwr

Caru Materion Rhyngrwyd

Darparu deunyddiau clir, perthnasol, diweddar, gan alluogi mynediad hawdd at gymorth a chyngor.

Gofalwr o'r DU