Helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein

Cefnogi teuluoedd ar-lein

Sicrhewch gefnogaeth arbenigol ac awgrymiadau ymarferol i helpu plant i elwa o dechnoleg gysylltiedig a'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Cyngor a Chyngor

O restrau gwirio diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran i ganllawiau ar sut i osod rheolaethau rhieni ar ystod o ddyfeisiau, fe welwch lu o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael y gorau o'u byd digidol.

Mynnwch gyngor sy'n benodol i oedran

Beth bynnag fo'u hoedran, dewch o hyd i gyngor syml, ymarferol i gadw plant yn ddiogel ar-lein.

Sefydlu dyfeisiau yn ddiogel

Gosodwch Reolaethau ar ystod o ddyfeisiau, apiau a llwyfannau gyda'n canllawiau sut i wneud.

Dewch o hyd i adnoddau Ysgol

Defnyddiwch ein canolbwynt adnoddau i ddod o hyd i adnoddau diogelwch ar-lein i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gyda rhieni.

Rhifynnau ar-lein

Pa faterion allai fod yn effeithio ar eich plant? Ewch i'r afael â'r hyn y gallent ddod ar ei draws ar y rhyngrwyd a sut i gael help os bydd ei angen arnoch. Darganfyddwch beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am unrhyw beth rydych chi neu'ch plentyn wedi'i weld ar-lein.

delwedd ar symudol

Canllawiau ac Adnoddau

Gweler ein hadnoddau diogelwch ar-lein argymelledig sy'n cynnwys canllawiau ein rhieni a llu o adnoddau i gefnogi rhieni ac athrawon i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Gweler y diweddaraf
Pôl Diweddaraf
Helpwch ni, helpwch chi - Cymerwch y bleidlais i roi gwybod i ni pa fater yr hoffech gael mwy o gyngor arbenigol arno.
Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Ffyrdd o wella lles digidol
21%
Rheoli amser sgrin plant
36%
Effaith cyfryngau cymdeithasol ar bobl ifanc
43%

Ein gwaith gyda phartneriaid

Rydym yn falch o weithio gydag aelodau craidd a phartneriaid corfforaethol sy'n cyfrannu'n weithredol at ein helpu i gyrraedd rhieni gyda'r gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn i gael effaith wirioneddol ar ddiogelwch plant ar-lein. Cliciwch ar y logos i weld sut maen nhw'n ein cefnogi ni.

Sgroliwch i Fyny