BWYDLEN

Achos mae plant yn haeddu byd digidol diogel

Byddwch yn graff am ffonau clyfar

Mynnwch awgrymiadau ymarferol i weithredu a gwneud ffôn clyfar eich plentyn yn fwy diogel i'w ddefnyddio.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER AWGRYMIADAU FFÔN SMÂN DDIOGEL

Gyda'n gilydd, mae gennym ni hyn

Rydyn ni’n gwybod pa mor heriol y gall hi fod i gefnogi plant ar-lein wrth i’w byd digidol newid.

Atal cam-drin plant yn rhywiol 'hunan-gynhyrchu'

Dulliau o fynd i'r afael â'r mater gyda phlant 11-13 oed

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: ARCHWILIO CANFYDDIADAU

Sut i siarad am aflonyddu a chamdriniaeth ar-lein

Gweler cyngor i rymuso pobl ifanc i greu mannau ar-lein mwy diogel a thaclo cam-drin

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU DIWEDDARAF

Sut rydym yn cefnogi diogelwch plant ar-lein

Dewch o hyd i wybodaeth a gosodiadau diogelwch ar gyfer dyfeisiau ac apiau eich plentyn, ynghyd â chanllawiau i fynd i'r afael â materion ar-lein y gallent eu hwynebu.

Dal ddim yn siŵr ble i ddechrau?

Dywedwch ychydig wrthym amdanoch a byddwn yn darparu pecyn adnoddau wedi'i deilwra i chi.

MELWCH GYNGOR PERSONOL
Dyma'r eicon ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU DIOGELWCH do

Sefydlwch reolau ynghylch defnyddio ffonau clyfar yn ddiogel

Dewch o hyd i ganllawiau cam wrth gam ar gyfer ffonau clyfar, tabledi, gliniaduron a mwy i helpu i amddiffyn plant rhag peryglon ar-lein.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: GWELER Y CANLLAWIAU DIOGELWCH
Dyma'r eicon ar gyfer: DYSGU AM FATERION Gwylio

Dysgwch am wahanol faterion diogelwch ar-lein

Gwyliwch ein cyfres o faterion ar-lein i helpu plant i fynd i’r afael â phroblemau y gallent eu hwynebu ar eu ffonau clyfar a dyfeisiau eraill.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: DYSGU AM FATERION
Dyma'r eicon ar gyfer: DOD O HYD I ADNODD dysgu

Mynnwch arweiniad i bobl ifanc niwroamrywiol

Dewch i weld beth mae ymchwil yn ei ddweud am bobl ifanc niwrowahanol sy'n chwarae gemau ar-lein a dod o hyd i adnoddau i'w helpu i brofi mwy o fuddion.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: DOD O HYD I ADNODD

Dysgwch am ddiogelwch ar-lein

Mae profiadau plant ar-lein yn unigryw ac yn newid yn gyson. Felly, gall fod yn anodd cadw i fyny. Dyma sut y gallwn ni helpu.

Dyma'r ddelwedd ar gyfer: CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL

Derbyn adnoddau a chyngor personol i'ch teulu sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi wrth i'ch plant dyfu.

CAEL EICH PECYN CYMORTH DIGIDOL
Dyma'r ddelwedd ar gyfer: TANYSGRIFWCH NAWR

Eisiau cyngor am yr apiau a'r llwyfannau diweddaraf y mae plant yn eu defnyddio? Ewch â nhw yn eich mewnflwch!

TANYSGRIFWCH NAWR

Gwerddon mewn anialwch digidol

Dim ond i ddweud diolch am ein pobl ifanc a/neu agored i niwed ac am ofalu cymaint amdanynt.

Rhiant i arddegwr

Caru Materion Rhyngrwyd

Darparu deunyddiau clir, perthnasol, diweddar, gan alluogi mynediad hawdd at gymorth a chyngor.

Gofalwr o'r DU