Gwybodaeth, Cyngor a Chefnogaeth i Gadw Plant yn Ddiogel Ar-lein

Helpu rhieni i gadw eu plant yn ddiogel ar-lein

Cefnogi teuluoedd ar-lein

Sicrhewch gefnogaeth arbenigol ac awgrymiadau ymarferol i helpu plant i elwa o dechnoleg gysylltiedig a'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn drwsiadus.

Awgrymiadau a Chyngor

O restrau gwirio diogelwch ar-lein sy'n benodol i oedran i ganllawiau ar sut i osod rheolaethau rhieni ar ystod o ddyfeisiau, fe welwch lu o awgrymiadau ymarferol i helpu plant i gael y gorau o'u byd digidol.

Fel yr hyn rydyn ni'n ei wneud? Eisiau cefnogi ein gwaith?

Sicrhewch eich pecyn cymorth wedi'i bersonoli

Atebwch ychydig o gwestiynau a chael eich cynllun diogelwch ar-lein wedi'i bersonoli i gefnogi'ch teulu.

Sefydlu dyfeisiau yn ddiogel

Gosodwch reolaethau rhieni ar ystod o ddyfeisiau, apiau a llwyfannau gyda'n canllawiau sut i wneud.

Dewch o hyd i adnoddau ysgol 

Defnyddiwch ein canolbwynt adnoddau i ddod o hyd i adnoddau diogelwch ar-lein i'w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gyda rhieni.

Rhifynnau ar-lein

Pa faterion allai fod yn effeithio ar eich plant? Ewch i'r afael â'r hyn y gallent ddod ar ei draws ar y rhyngrwyd a sut i gael help os bydd ei angen arnoch. Darganfyddwch beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am unrhyw beth rydych chi neu'ch plentyn wedi'i weld ar-lein.

delwedd ar symudol

Adnoddau

Gweler ein hadnoddau diogelwch ar-lein argymelledig sy'n cynnwys canllawiau ein rhieni a llu o adnoddau i gefnogi rhieni ac athrawon i helpu plant i gadw'n ddiogel ar-lein.

Gweler y diweddaraf
Cefnogi plant gyda ALN ar-lein dogfen

Mae Cysylltu’n Ddiogel Ar-lein yn bwysig i bob person ifanc, yn enwedig y rhai â SEND, a gyda’u help, ac mewn cydweithrediad ag Youthworks & Facebook, rydym wedi creu cyngor i wneud eu hamser yn cysylltu ag eraill yn fwy diogel.

Ymweld â hyb cyngor
Gwneud y rhyngrwyd yn fwy diogel ac yn fwy cynhwysol bwlb golau

Ynghyd â SWGfL, rydym wedi creu'r canolbwynt hwn i ddarparu cyngor ac arweiniad diogelwch ar-lein i gefnogi rhieni a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc sy'n profi gwendidau.

Ymweld â hyb cyngor
Pôl Diweddaraf
Helpwch ni, helpwch chi - Cymerwch y bleidlais i roi gwybod i ni pa fater yr hoffech gael mwy o gyngor arbenigol arno.
Pa bwnc diogelwch ar-lein yr hoffech chi wybod mwy amdano?
Plant yn cymdeithasu ar-lein - pethau i'w gwneud a pheidio â gwneud
0%
Strategaethau ymdopi i helpu pobl ifanc i reoli amser sgriw
48%
Twf effaith dylanwadwyr ar farn plant
52%

Ein gwaith gyda phartneriaid

Rydym yn falch o weithio gydag aelodau craidd a phartneriaid corfforaethol sy'n cyfrannu'n weithredol at ein helpu i gyrraedd rhieni gyda'r gefnogaeth gywir ar yr adeg iawn i gael effaith wirioneddol ar ddiogelwch plant ar-lein. Cliciwch ar y logos i weld sut maen nhw'n ein cefnogi ni.

Sgroliwch i Fyny