BWYDLEN

Gosodiadau Preifatrwydd FaceTime

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

FaceTime yw platfform sgwrsio fideo a sain Apple sy'n caniatáu i ddefnyddwyr iPhone gyfathrebu â'i gilydd trwy sgwrsio sain a fideo. Gallwch hefyd ddefnyddio FaceTime ar ddyfeisiau iOS eraill fel iPad, iPod touch neu Mac gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost. Gall gosodiadau preifatrwydd FaceTime weithredu fel rheolyddion rhieni i hyrwyddo diogelwch ar-lein.

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais iOS

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hailadrodd gan ddefnyddio iPhone. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi cynnwys y camau ar gyfer dyfeisiau eraill:

Sut i atal galwadau ar FaceTime
Ble i reoli cysylltiadau sydd wedi'u blocio
Sut i ddiffodd FaceTime
FaceTiming gyda nifer o bobl

1

Sut i rwystro galwadau ar FaceTime

Gallwch rwystro unrhyw alwadau fideo FaceTime diangen ar eich iPhone, iPad neu iPod trwy rif ffôn, cyswllt neu e-bost. Mae pedair ffordd o rwystro cyswllt:

Mae Block yn galw'r app FaceTime:

1 cam - Pan fyddwch yn yr app, tapiwch y info rhif botwm wrth ymyl y cyswllt rydych chi am ei rwystro
2 cam - Sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

Rhwystro galwadau ar FaceTime o Negeseuon:

1 cam - Pan fyddwch chi mewn Negeseuon, agorwch y ap sgwrs, tapiwch y cysylltwch ar frig y sgwrs
2 cam - Yna tapiwch y info botwm
3 cam - Nesaf, tapiwch y eicon gwybodaeth, sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

Rhwystro cysylltiadau ar FaceTime o'r Post:

1 cam - Agorwch y e-bost sydd â'r cyswllt rydych chi am ei rwystro
2 cam - Tap y cysylltwch ar y brig
3 cam - Tap “Blociwch y Cyswllt hwn”

Rhwystro galwadau ar FaceTime o iPhone:

1 cam – Os ar yr app ffôn, o dan Cofnodion, tapiwch y rhif botwm gwybodaeth wrth ymyl y cyswllt rydych chi am ei rwystro
2 cam - Sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

1
wyneb-1
2
wyneb-2
2

Ble i reoli cysylltiadau sydd wedi'u blocio

Gallwch weld y rhif, y cysylltiadau a'r e-byst rydych chi wedi'u blocio.

I reoli cysylltiadau sydd wedi'u blocio o'r app FaceTime:

1 cam - Mynd i Gosodiadau, Yna FaceTime
2 cam - Dan Galwadau, tap “Cysylltiadau wedi'u Blocio”

I reoli cysylltiadau sydd wedi'u rhwystro o Negeseuon:

1 cam - Mynd i Gosodiadau, Yna negeseuon
2 cam - Dan SMS / MMS, tap “Cysylltiadau wedi'u Blocio”

I reoli cysylltiadau FaceTime sydd wedi'u blocio o Mail:

1 cam - Mynd i Gosodiadau, Yna bost
2 cam - Dan edafu, tap “Wedi blocio”

I reoli cysylltiadau FaceTime sydd wedi'u blocio o iPhone:

1 cam - Mynd i Gosodiadau, Yna Rhif Ffôn
2 cam - Sgroliwch i lawr a thapio “Cysylltiadau wedi'u Blocio” i weld y rhestr

1
wyneb-3
2
wyneb-4
3

Sut i ddiffodd FaceTime

I ddiffodd FaceTime ar Mac:

1 cam - Ewch i'r Ap FaceTime
2 cam - O'r bar dewislen, cliciwch "FaceTime", Yna “Diffodd FaceTime Off”
3 cam - Sgroliwch i lawr a thapio "FaceTime"
4 cam - Tap y toggle wrth ymyl FaceTime i'w ddiffodd

I ddiffodd FaceTime ar iPhone ac iPad:

1 cam - Agorwch y Gosodiadau app ar eich dyfais iOS
2 cam - Sgroliwch i lawr a thapio "FaceTime"
3 cam - Tap y toggle wrth ymyl FaceTime i'w ddiffodd

1
wyneb-3
2
wyneb-6
3
wyneb-7
4

FaceTiming gyda nifer o bobl

Gallwch Grwpio FaceTime trwy alwad sain neu fideo gyda hyd at 32 o bobl ar yr un pryd. Fe allech chi naill ai ychwanegu pobl newydd at sgwrs Group FaceTime sy'n bodoli eisoes ar unrhyw adeg, neu gallwch chi ddechrau sgwrs gyda grŵp o bobl ac yna ychwanegu eraill wrth i amser fynd rhagddo.

I FaceTime gyda nifer o bobl o'r ap:

1 cam - Mynd i Gosodiadau, Yna FaceTime a gwnewch yn siŵr bod FaceTime on
2 cam - Agored FaceTime a tapiwch y ychwanegu botwm yn y gornel dde uchaf
3 cam - Rhowch enw eich cysylltiadau, rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost
4 cam - I gychwyn eich galwad FaceTime, tapiwch “Sain neu Fideo”

1
wyneb-8
2
wyneb-9
3
wyneb-10