BWYDLEN

Gosodiadau Preifatrwydd FaceTime

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

FaceTime yw platfform sgwrsio fideo a sain Apple sy'n galluogi defnyddwyr iPhone i gyfathrebu â'i gilydd trwy nodwedd fideo a / neu sain. Gallwch hefyd ddefnyddio FaceTime ar ddyfeisiau iOS eraill fel iPad, iPod touch neu Mac gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost.

Logo Apple FaceTime

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais iOS

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

Cafodd y camau hyn eu hefelychu gan ddefnyddio iPhone, fodd bynnag, rydym hefyd wedi cynnwys y camau ar gyfer dyfeisiau eraill:

Yn blocio galwadau FaceTime diangen

Rheoli cysylltiadau sydd wedi'u blocio

Sut i ddiffodd FaceTime

FaceTiming gyda nifer o bobl

1

Yn blocio galwadau FaceTime diangen

Os ydych chi'n cael unrhyw alwadau FaceTime diangen o'ch cyffwrdd iPhone, iPad neu iPod trwy rwystro rhif ffôn, cyswllt neu e-bost. Mae pedair ffordd i rwystro cyswllt:

O'r ap FaceTime:
- Pan yn yr app, tapiwch rif y botwm gwybodaeth wrth ymyl y cyswllt rydych chi am ei rwystro
- Sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

O Negeseuon:
- Pan fyddwch chi mewn Negeseuon, agorwch yr ap sgwrsio, tapiwch y cyswllt ar frig y sgwrs
- Yna tapiwch y botwm gwybodaeth
- Nesaf, tapiwch yr eicon gwybodaeth, sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

O'r Post:
- Agorwch yr e-bost sydd â'r cyswllt rydych chi am ei rwystro
- Tapiwch y cyswllt ar y brig
- Tap “Blociwch y Cyswllt hwn”

O iPhone:
- Os ar yr ap ffôn, o dan Recents tapiwch rif y botwm gwybodaeth wrth ymyl y cyswllt rydych chi am ei rwystro
- Sgroliwch i lawr a thapio “Blociwch y Galwr hwn”

1
bf1
2
bf2
2

Rheoli cysylltiadau sydd wedi'u blocio

Gallwch weld y rhif, y cysylltiadau a'r e-byst rydych chi wedi'u blocio.

O'r ap FaceTime:
- Ewch i Gosodiadau, yna FaceTime
- O dan Galwadau, tap “Cysylltiadau wedi'u Blocio”

O Negeseuon:
- Ewch i Gosodiadau, yna Negeseuon
- O dan SMS / MMS, tap “Cysylltiadau wedi'u Blocio”

O'r Post:
- Ewch i Gosodiadau, yna Post
- O dan Edau, tap “Wedi blocio”

O iPhone:
- Ewch i Gosodiadau, yna Ffôn
- Sgroliwch i lawr a thapio “Cysylltiadau wedi'u Blocio” i weld y rhestr

1
2-1
2
2-2 2-
3

Sut i ddiffodd FaceTime

O Mac:
- Ar yr app FaceTime
- O'r bar dewislen, cliciwch "FaceTime", Yna “Diffodd FaceTime Off”
- Sgroliwch i lawr a thapio "FaceTime"
- Tapiwch y switsh wrth ymyl FaceTime i'w ddiffodd

O iPhone ac iPad:
- Agorwch yr app Gosodiadau ar eich dyfais iOS
- Sgroliwch i lawr a thapio "FaceTime"
- Tapiwch y switsh wrth ymyl FaceTime i'w ddiffodd

1
2-1
2
3-2 2-
3
3-3 2-
4

FaceTiming gyda nifer o bobl

Gallwch chi Grwpio FaceTime trwy sgwrs fideo (neu sain) gyda hyd at 32 o bobl ar yr un pryd. Fe allech chi naill ai ychwanegu pobl newydd at sgwrs FaceTime Grŵp sy'n bodoli ar unrhyw adeg, neu gallwch chi ddechrau sgwrs gyda grŵp o bobl ac ychwanegu pobl eraill wrth i amser fynd yn ei flaen.

O ap FaceTime:
- Ewch i Gosodiadau, yna FaceTime a gwnewch yn siŵr bod FaceTime ymlaen
- Agor FaceTime a tapio'r “Ychwanegu botwm” yn y gornel dde uchaf
- Rhowch enw eich cysylltiadau, rhifau ffôn neu gyfeiriadau e-bost
- I gychwyn eich galwad FaceTime, tapiwch “Sain neu Fideo”

1
4-1 2-
2
4-2 2-
3
4-3 2-