BWYDLEN

Rheolaethau Rhieni Samsung Kids

Canllaw cam wrth gam

Gweld sut i osod clo PIN, creu proffil plentyn, a gosod terfynau amser dyddiol ar y Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung sydd ar gael o System Weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais Samsung a Samsung Kids

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Amserydd

Mae Samsung Kids yn gweithredu ar dabledi Samsung a ffonau smart

Mae Samsung Kids yn darparu lle digidol hwyliog a diogel i'ch plant chwarae ynddo.

Lansio Samsung Kids pryd bynnag y bydd eich plant eisiau chwarae! Un cyffyrddiad o Banel Cyflym eich dyfais yw'r cyfan sydd ei angen i ddechrau - heb unrhyw angen i lawrlwytho peth. Gall rhieni amddiffyn eu plant rhag apiau a gwefannau a allai fod yn anaddas, rheoli eu hamser chwarae a chyfyngu ar eu hygyrchedd trwy'r modd Rheoli Rhieni. Gadewch i'ch plant gael hwyl gyda'r ffrindiau ciwt Samsung Kids a nodweddion cyffrous sy'n addas i blant sy'n helpu i ddatblygu creadigrwydd.

Trosolwg canllaw

 1. Sut i ddefnyddio'r Panel Cyflym i gael mynediad at Samsung Kids
 2. Sut i sefydlu Samsung Kids
 3. Dadlwythwch ap brodorol
 4. Lansio modd rheoli rhieni
 5. Ychwanegwch broffil plentyn
 6. Gosod amser chwarae dyddiol
 7. Gosod terfynau amser chwarae bob dydd
 8. Sut i ychwanegu cyswllt
 9. Sut i ganiatáu mynediad i'r ap
 10. Sut i ganiatáu mynediad i ffeil cyfryngau
 11. Sut i ychwanegu ffeil sain
 12. Sut i gau'r app Samsung Kids
1

Sut i ddefnyddio'r Panel Cyflym i gael mynediad at Samsung Kids

1 cam. Tapiwch ddwywaith neu dewiswch y bar o'r brig a'i lusgo i lawr.

2 cam. Llusgwch i lawr i agor y panel Cyflym a chyffwrdd â'r [+] botwm.

Cam 3. Daliwch y [Plant] eicon, a'i lusgo a'i ollwng i ble bynnag yr hoffech iddo fod.

Cam 4. Tap [Plant].

Cam 5. Cyffyrddwch â'r botwm Start ar sgrin Samsung Kids.

Nodyn: Gellir hepgor hyn ar rai dyfeisiau fel S10.

Cam 6. Lansio Samsung Kids.

Nodyn: Gellir hepgor hyn ar rai dyfeisiau fel S10.

2

Sut i sefydlu Samsung Kids

Cam 1. Lansio Samsung Kids.

Nodyn: Gallwch ychwanegu eicon Samsung Kids i'r sgrin Cartref. (Trowch eicon Ychwanegu Samsung Kids ymlaen trwy fynd i Samsung Kids > Rheolaeth rhieni > Gosodiadau > trowch 'Ychwanegu eicon Samsung Kids' ymlaen)

Cam 2. Creu a chadarnhau PIN 4-digid i doglo modd rheoli Rhieni neu adael yr ap.

Opsiwn 1) Creu a chadarnhau PIN 4-digid i doglo modd rheoli Rhieni neu adael yr ap. Nodyn: Gallwch hepgor Cam 2 os ydych chi'n defnyddio clo'r ddyfais.

Samsung plant datglo sgrin

Opsiwn 2) Gallwch chi gychwyn Samsung Kids yn yr un ffordd ag y byddwch chi'n datgloi'ch dyfais.

Sgrin datglo ffôn Samsung

Cam 3. Samsung Kids - cwrdd â rhyngwyneb dyfais glyfar sydd wedi'i gynllunio'n arbennig ar gyfer plant.

Sgrin cychwyn plant Samsung

3

Dadlwythwch ap brodorol

Cam 1. Bydd eich dadlwythiad yn cychwyn pan fyddwch chi'n cyffwrdd ag eicon app brodorol.

sgrin apps brodorol plant samsung

Cam 2. Mae'r gosodiad wedi'i gwblhau pan fydd yr ap wedi'i lawrlwytho.

Ap brodorol plant Samsung wedi'i lawrlwytho

Cam 3. Gall eich plentyn ddechrau nawr.

plant samsing holl apps yn barod

 

4

Lansio modd rheoli rhieni

Cam 1. Cysylltwch â'r [Mwy] bwydlen yng nghornel dde uchaf y Sgrin Samsung Kids.

samsung plant mwy o fwydlen

Cam 2. dewiswch Rheolaethau rhieni o'r ddewislen.

dewislen rheolaethau rhieni plant samsung

3 cam. Rhowch eich PIN i ddatgloi'r Modd rheoli rhieni.

Mae plant samsung yn mynd i mewn i sgrin pin

Cam 4. Dechreuwch ddefnyddio Rheolaeth rhieni

sgrin defnydd rheolaethau rhieni plant samsung

 

5

Ychwanegwch broffil plentyn

Cam 1. Tapiwch yr eicon Proffil Plentyn.

sgrin rheolaeth rhieni plant samsung

Cam 2. Rhowch enw a dyddiad geni a thap eich plentyn [Arbedwch].

sgrin mewnbynnu data plant samsung plant

Mae'r cofrestru bellach wedi'i gwblhau.

sgrin gyflawn cofrestru plant samsung

 

6

Gosod amser chwarae dyddiol

Cam 1. Tap dwbl neu dewiswch y bar o'r brig a'i lusgo i lawr.

cwymplen ffôn samsung

Cam 2.  Llusgwch i lawr i agor y [Panel cyflym].

panel dewislen qiuck

Cam 3. Llywiwch i'r dudalen nesaf ar y [Panel cyflym] a tapio'r testun [Plant Samsung] icon.

dod o hyd i eicon plant samsung

Cam 4. Cysylltwch â'r [Manylion]

sgrin manylion plant samsung

Cam 5.  dewiswch [Nod amser sgrin] ar y dudalen Rheolaeth Rhieni.

sgrin rheolaeth rhieni

Cam 6. Toglo amser sgrin i ymlaen a gosod terfyn amser.

Sgrin opsiynau plant Samsung

7

Gosod terfynau amser chwarae bob dydd

Cam 1. Cysylltwch â'r [Mwy] ddewislen yng nghornel dde uchaf sgrin Samsung Kids.

fwydlen

Cam 2. dewiswch [Rheolaeth rhieni] o'r ddewislen.

opsiwn rheolaeth rhieni

Cam 3. Rhowch eich PIN i ddatgloi'r modd rheoli Rhieni.

datglo sgrin ffôn

Cam 4. dewiswch [Nod amser sgrin] yn yr adran Gosod amser chwarae dyddiol ar y dudalen Rheolaeth Rhieni.

dewislen nodau rheolaeth rhieni

5 cam. Toglo amser sgrin i ymlaen a dewis [Pob dydd] or [Addasu dyddiau].

opsiynau amser sgrin

 

 

8

Sut i ychwanegu cyswllt

Cam 1. Tap [Cysylltiadau] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

samsung plant yn ychwanegu sgrin cysylltiadau

Cam 2. Cyffyrddwch â'r Ychwanegu [+] botwm.

samsung plant yn ychwanegu cysylltiadau - ychwanegu newydd

Cam 3. Dewiswch y cyswllt rydych chi am ei ychwanegu o'r rhestr a chyffwrdd ag Ychwanegu [+] i gadarnhau eich dewis.

samsung plant yn ychwanegu cysylltiadau - dewiswch newydd

Cam 4. Bydd eich plentyn nawr yn gallu gosod galwadau llais i'r cyswllt wedi'i ychwanegu gan ddefnyddio Samsung Kids.

samsung plant yn ychwanegu cysylltiadau - rhestr ddethol

 

9

Sut i ganiatáu mynediad i'r ap 

Cam 1. Cysylltwch â'r [Mwy] ddewislen yng nghornel dde uchaf sgrin Samsung Kids.

Samsung Kids BWYDLEN

Cam 2. dewiswch [Golygu] or [Rheolaeth rhieni] o'r ddewislen.

rheolaethau plant samsung

Cam 3. dewiswch [Apiau] o'r ddewislen.

Mae plant samsung yn ychwanegu apiau

Cam 4. Pwyswch y botwm Ychwanegu [+] botwm.

Mae plant samsung yn dewis apiau

Cam 5. Dewiswch yr app rydych chi am ei ychwanegu o'r rhestr. A gwasgwch y botwm Ychwanegu [+] i gadarnhau eich dewis.

rhestr apiau plant samsung

Cam 6. Cyffwrdd [Arbedwch] i alluogi mynediad i'r ap ar Samsung Kids.

ebable plant samsung

10

Sut i ganiatáu mynediad i ffeil cyfryngau

Cam 1. Tap [Cyfryngau] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

samsung plant Tudalen rheoli rhieni

Step2. Tap y Ychwanegu [+] botwm.

samsung plant Rhieni ychwanegu cyfryngau

Cam 3. Dewiswch yr albwm neu'r ffeil rydych chi am ei hychwanegu a gwasgwch y [+ Ychwanegu] botwm i gadarnhau eich dewis.

samsung plant Opsiynau cyfryngau rhieni

11

Sut i ychwanegu ffeil sain 

Strep 1 . dewiswch [Cerddoriaeth] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

dewis cyfryngau

Cam 2. Pwyswch y botwm Ychwanegu [+] botwm.

ychwanegu bwydlen newydd

Cam 3. Dewiswch y ffeil sain rydych chi am ganiatáu mynediad iddi a gwasgwch y [+ Ychwanegu] botwm i gadarnhau.

rhestr o'r ffeiliau sain sydd ar gael

 

12

Sut i gau'r app Samsung Kids 

Cam 1. Tap [Gosodiadau] yng nghornel dde uchaf sgrin Samsung Kids.

bwydlen plant samsung

Cam 2. Tap [Caewch Samsung Kids] o'r ddewislen.

dewis cau

Cam 3. Rhowch eich PIN i roi'r gorau iddi o'r app.

sgrin mynediad pin