Samsung Kids - Rheolaethau rhieni | Materion Rhyngrwyd

Plant Samsung

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gweld sut i osod clo PIN, creu proffil plentyn, a gosod terfynau amser dyddiol ar y Samsung Kids. Mae hwn ar gael ar gyfer tabledi a ffonau smart Samsung sydd ar gael o System Weithredu Android 9.0. Mae'n caniatáu ichi helpu i lunio amgylchedd diogel i'ch plentyn archwilio a chysylltu â'r byd.

Beth sydd ei angen arna i?

Dyfais Samsung a Samsung Kids

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Ffrydio cyfryngau
icon Rheolaeth rhieni
icon Preifatrwydd
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Sut i ddefnyddio'r Panel Cyflym i gael mynediad at Samsung Kids

Cam 1. Tap dwbl neu dewiswch y bar o'r brig a'i lusgo i lawr.

Cam 2. Llusgwch i lawr i agor [Panel cyflym].

Cam 3. Nesaf, llywiwch i'r dudalen nesaf ar y [Panel cyflym] a tap [Plant Samsung].

Cam 4. Tap y [Dechrau] botwm ar y [Plant Samsung] sgrin. Mae Samsung Kids bellach yn barod i'w ddefnyddio.

1
cam1-2-2
2
cam1-6
2

Sut i sefydlu Samsung Kids

Cam 1. agored [Plant Samsung].

2 cam. Creu a chadarnhau PIN 4 digid a chadarnhau i toglo modd rheoli rhieni neu adael yr ap. (Peidiwch â rhannu'ch pin â'ch plentyn.)

1
cam2-1
2
cam2-5
3

Dadlwythwch ap brodorol

Cam 1. Bydd eich dadlwythiad yn cychwyn pan fyddwch chi'n cyffwrdd ag eicon app brodorol.

Cam 2. Mae'r gosodiad wedi'i gwblhau pan fydd yr ap wedi'i lawrlwytho.

Gall eich plentyn ddechrau nawr.

1
lawrlwytho-brodorol-1-2
2
lawrlwytho-brodorol-2-1-2
3
lawrlwytho-brodorol-3-2
4

Lansio modd rheoli rhieni

Cam 1. Tap y [Gosodiadau] bwydlen yng nghornel dde uchaf y [Plant Samsung] sgrin.

Cam 2. Tap [Rheolaeth rhieni] o'r ddewislen.

Cam 3. Rhowch eich PIN i ddatgloi'r [Modd rheoli rhieni].

Nawr gallwch chi ddechrau defnyddio Rheolaeth Rhieni.

samsung-pc
5

Ychwanegwch broffil plentyn

Cam 1. Tap y [Rhowch] botwm.

Cam 2. Rhowch enw a dyddiad geni a thap eich plentyn [Arbedwch].

Mae'r cofrestru bellach wedi'i gwblhau.

cyfrif plentyn-2
6

Gosod amser chwarae dyddiol

Cam 1. Tap dwbl neu dewiswch y bar o'r brig a'i lusgo i lawr.

Cam 2.  Llusgwch i lawr i agor y [Panel cyflym].

Cam 3. Llywiwch i'r dudalen nesaf ar y [Panel cyflym] a tapio'r testun [Plant Samsung].

Cam 4. Dewiswch derfyn amser chwarae dyddiol o'r rhestr o opsiynau amser diofyn, ac yna tapiwch y [Gorffen] botwm pan fyddwch chi'n cael ei wneud.

1
cam1-2-2
2
cam1-6
3
cam-3-3-2
7

Gosod terfynau amser chwarae bob dydd

Cam 1. Tap y [Gosodiadau] bwydlen yng nghornel dde uchaf y [Plant Samsung] sgrin.

Cam 2. dewiswch [Rheolaeth rhieni] o'r ddewislen.

Cam 3. Rhowch eich PIN i ddatgloi'r modd rheoli Rhieni.

Cam 4. Tap [Mwy] yn adran amser chwarae dyddiol benodol y [Rheolaeth rhieni] dudalen.

Cam 5. Llusgwch y bar i'r chwith ac i'r dde i osod terfyn amser chwarae bob dydd.

terfynau amser chwarae bob dydd
8

Sut i ychwanegu cyswllt

Cam 1. Tap [Cysylltiadau] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

Cam 2. Tap [Ychwanegu] botwm.

Cam 3. Dewiswch y cyswllt rydych chi am ei ychwanegu o'r rhestr a thapio [Ychwanegu] i gadarnhau eich dewis.

Bydd eich plentyn nawr yn gallu gosod galwadau llais i'r cyswllt rydych chi wedi'i ychwanegu gan ddefnyddio Samsung Kids.

1
cysylltiadau-1-1-2
2
cysylltiadau-2-1-2
3
ychwanegu-cysylltiadau-3-2
4
ychwanegu-cysylltiadau-4-2
9

Sut i ganiatáu mynediad i'r ap 

Cam 1. Tap [Apiau] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

Cam 2. Tap y [Ychwanegu] botwm.

Cam 3. Dewiswch yr app rydych chi am ei ychwanegu o'r rhestr.

Cam 4. Tap [Ychwanegu] i gadarnhau eich dewis.

Mae'r ap bellach ar gael trwy Samsung Kids.

1
ychwanegu-apps-1-1-2
2
ychwanegu-apps-2-1-2
3
ychwanegu-apps-3-1-2
4
ychwanegu-apps-4-1-2
5
add-apps-5-2
10

Sut i ganiatáu mynediad i ffeil cyfryngau

Cam 1. Tap [Cyfryngau] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

Step2. Tap y [Ychwanegu] botwm.

Cam 3. Dewiswch yr albwm neu'r ffeil rydych chi am ei hychwanegu a gwasgwch y [Ychwanegu] botwm i gadarnhau eich dewis.

1
ychwanegiad-cyfryngau-1-1-1
2
ychwanegiad-cyfryngau-2-1-2
3
ychwanegiad-cyfryngau-3-1-1
11

Sut i ychwanegu ffeil sain 

Cam 1. Tap [Cerddoriaeth] ar waelod y dudalen rheoli rhieni.

Cam 2. Tap y [Ychwanegu] botwm.

Cam 3. Dewiswch y ffeil sain rydych chi am ganiatáu mynediad iddi a tapio'r [Ychwanegu] botwm i gadarnhau.

sain
12

Sut i gau'r app Samsung Kids 

Cam 1. Tap [Gosodiadau] yng nghornel dde uchaf sgrin Samsung Kids.

Cam 2. Tap [Caewch Samsung Kids] o'r ddewislen.

Cam 3. Rhowch eich PIN i roi'r gorau iddi o'r app.

agos-samsung-kids-3
Sgroliwch i Fyny