BWYDLEN

Google Family Link

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae ap Google Family Link yn helpu i reoli defnyddiwr dyfais sy'n blentyn trwy ganiatáu i rieni osod rheolau digidol a sefydlu dyfeisiau dan oruchwyliaeth. Gallwch reoli mynediad ap, gosod amser sgrin ac amser gwely dyfais o bell i'w helpu i adeiladu arferion diogelwch ar-lein da pan fyddant wedi'u cysylltu â'r rhyngrwyd.

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Google (enw defnyddiwr a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Mynediad Apps
icon Mynediad Porwr
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Dyfeisiau symudol
icon Prynu
icon Amserydd

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Cyn lawrlwytho'r app, gwiriwch fod eich dyfais a dyfais eich plentyn yn gydnaws â'r app. Gwiriwch fod eich ffôn Android yn rhedeg un o'r canlynol fersiwn o Android: Nougat 7.0 + ot Marshmallow 6.0 +.#

I wirio ar eich dyfais, agorwch yr app gosodiadau ar ein dyfais, sgroliwch i'r gwaelod a thapio 'Am ffôn' neu 'Am dabled' i weld rhif eich fersiwn.

screenshot_20180318-202744-1
2
screenshot_20180302-044702-2
3

Ar ôl i chi lawrlwytho'r app, bydd cymerwch hyd at 30 min i'w gael wedi'i sefydlu ar eich dyfeisiau. y cam cyntaf yn cymryd munudau 3 a bydd yn cynnwys darparu eich manylion Gmail a chadarnhau bod gennych chi'r cyfan sydd ei angen arnoch chi i sefydlu'r ap.

screenshot_20180302-045202-1
4

Roedd ail gam fydd i sefydlu cyfrif Google eich plentyn i actifadu'r app. Efallai y bydd yn cymryd munudau 10 a bydd angen cerdyn debyd neu gredyd arnoch i gadarnhau eich caniatâd rhiant.

screenshot_20180302-045346-1
5

Cyfrif Creu Plentyn: Rhowch enw eich plentyn, ei ddyddiad geni a'i ryw.

screenshot_20180302-045414-1
6

Creu eu cyfeiriad e-bost a'u cyfrinair.

screenshot_20180302-045455-1
7

Cadarnhewch eich caniatâd rhiant.

screenshot_20180302-045645-1
8

Y nesaf a cam olaf yw cysylltu dyfais eich plentyn i'r app Family Link. Gall y cam hwn gymryd hyd at 15 - 20 munud.

Os yw dyfais eich plentyn yn gydnaws ni ddylech redeg i mewn i unrhyw fater, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio cyn dechrau. Os yw'n ddyfais a rennir, bydd yn rhaid i chi naill ai greu defnyddiwr newydd neu ddileu defnyddwyr presennol ar y ddyfais i sefydlu'r app.

screenshot_20180302-050403-1
9

Mewngofnodi gydag e-bost a chyfrinair eich plentyn. Dewiswch eich cyfrif i osod caniatâd Rhiant.

screenshot_20180318-210242
10

Dadlwythwch yr ap Family Link i ddyfais eich plentyn.

screenshot_20180318-210435
11

Enwch ddyfais eich plentyn ac adolygwch yr apiau y bydd gan eich plentyn fynediad atynt ar y ddyfais.

screenshot_20180318-210751
12

Ar ôl i chi gwblhau hyn, byddwch nawr yn gallu addasu gosodiadau eich plentyn trwy'r ap eich ffôn.

screenshot_20180318-211057
13

Agorwch yr ap eich ffôn a thapio ar enw eich plentyn ar waelod y sgrin.

screenshot_20180315-135823-1
14

Tap ar 'dewis gosodiadau' i osod rheolyddion a hidlwyr ar draws apiau ar ddyfeisiau eich plentyn

screenshot_20180318-212238-1
15

Tap 'set up' o dan 'Location' i 'Turn on' i weld lleoliad eich plentyn.

screenshot_20180318-212255-1
16

Tap 'set up' o dan 'App Activity' i fonitro pa ap y mae eich plentyn yn ei ddefnyddio a gosod terfynau amser.

screenshot_20180318-212431-1
17

Tap 'Golygu terfynau' i osod Terfyn dyddiol ar gyfer dyfais eich plentyn

screenshot_20180318-215548-1
18

Tap 'Golygu amserlen' i osod amser gwely pan fydd dyfais eich plentyn yn cau

screenshot_20180318-215548-2