BWYDLEN

Timau Microsoft

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gellir defnyddio Timau Microsoft ar gyfer ffrindiau a theuluoedd ar gyfer bywyd bob dydd fel gwneud galwadau sain neu fideo o hyd at 24 awr gyda hyd at 250 o bobl. Sylwch, dim ond fersiwn rhagolwg yw timau at ddefnydd personol.

Logo timau Microsoft

Beth sydd ei angen arna i?

Ap Timau Microsoft a chyfrif Microsoft (cyfeiriad e-bost a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau arni

Gallwch chi lawrlwytho'r app ar gyfer iOS or Android dyfeisiau neu gallwch ddefnyddio'r we a fersiwn bwrdd gwaith. Os oes gennych yr ap eisoes, gallwch apio cyfeiriad e-bost presennol o'r ddewislen Gosodiadau.

1 cam - Mewngofnodi neu gofrestru gyda'ch e-bost cyfrif personol
2 cam - Dilynwch y cyfarwyddiadau i ddechrau. Byddwch chi'n gallu dewis eich enw ar gyfer Timau neu os ydych chi am gysoni'ch cysylltiadau

2

Sut i greu sgwrs grŵp

I ddechrau sgwrs grŵp gyda'ch ffrindiau a'ch teulu:

1 cam – Tapiwch yr eicon Sgwrsio, yna tapiwch yr eicon “Sgwrs Newydd” sydd wedi'i leoli yn y gornel dde uchaf
2 cam – Tap “Sgwrs grŵp newydd”
3 cam - Tynnwch neu ychwanegwch lun, teipiwch “Enw sgwrs grŵp”, yna tapiwch “Nesaf”
4 cam - Yn y llinell To:, teipiwch rifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu enwau'r rhai rydych chi am eu cynnwys yn y grŵp hwn
5 cam - Teipiwch neges a'i hanfon i orffen creu eich grŵp newydd

I addasu eich sgwrs grŵp:

1 cam - Tapiwch enw eich sgwrs grŵp i agor manylion Sgwrsio, lle gallwch chi
2 cam - Ychwanegu neu ddiweddaru'r llun ar gyfer eich sgwrs grŵp
3 cam - Golygu enw'ch grŵp
4 cam - Switch Mute sgwrsio ymlaen neu i ffwrdd
5 cam - Switch Caniatáu ymuno trwy ddolen ymlaen neu i ffwrdd
6 cam - Rhannwch y ddolen i ymuno â'r sgwrs
7 cam - Ychwanegu pobl at y sgwrs
8 cam – Gweld rhestr o Gyfranogwyr yna gadael y sgwrs

1
mt- 1
2
mt- 2
3
mt- 3
3

Ble i reoli hysbysiadau

Mae'r gosodiadau hyn yn cynnwys sut, pryd, a ble mae'ch hysbysiadau'n ymddangos, gosodiadau arfer ar gyfer sianeli a sgwrsio, ymddangosiad a synau, a diffodd negeseuon penodol, ac ati.

I addasu eich hysbysiadau:

1 cam - Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
2 cam - Tap "Gosodiadau"
3 cam - Tap "Hysbysiadau" a dewis y gosodiadau sy'n berthnasol i chi

Os nad yw rhywun eisoes ar Dimau, byddant yn derbyn gwahoddiad i ymuno â Thimau ac ymuno â'r grŵp hwn.

mt- 4
4

Sut i wahodd ffrindiau a theulu

1 cam - Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
Awgrym: Ar y bwrdd gwaith, gallwch glicio Gwahodd Ffrindiau ar waelod y tab Sgwrsio.
2 cam - Tap "Gwahodd ffrindiau"
3 cam - Dewiswch y dull rydych chi am ei ddefnyddio i rannu'r ddolen

O sgwrs:

1 cam – Tapiwch y tab “Sgwrs”.
2 cam - Tap "Sgwrs newydd"
3 cam - Rhowch enw rhywun yn eich llyfr cyfeiriadau, rhif ffôn rhywun rydych chi'n ei adnabod, neu gyfeiriad e-bost rhywun rydych chi'n ei adnabod
4 cam - Tap "Anfon Gwahoddiad"; bydd y ddolen yn cael ei hanfon at y person hwnnw

mt- 5
5

Ble i reoli lleoliad

Gyda Thimau ar gyfer eich bywyd personol, gallwch chi rannu'ch lleoliad gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

I rannu eich lleoliad:

1 cam - Tapiwch y sgwrs lle rydych chi am rannu'ch lleoliad
2 cam – Tapiwch yr eicon plws yn y gornel chwith isaf ac yna tapiwch “Lleoliad”, tapiwch “Caniatáu Mynediad”
3 cam – Tapiwch “Rhannu” eich lleoliad byw neu leoedd a awgrymir, yna dewiswch yr hyd rydych chi am ei rannu naill ai o 30 munud, 1 diwrnod neu bob amser ymlaen

Bydd eich lleoliad yn dangos yn y sgwrs am y cyfnod rydych chi wedi'i ddewis.

I roi'r gorau i rannu'ch lleoliad:

1 cam - O'r tu mewn i'r sgwrs, ewch i'r sgwrs rydych chi'n ei rhannu
2 cam – Tapiwch yr eicon plws yna tapiwch “Lleoliad”
3 cam - Tap "Stop Sharing"

1
mt- 6
6

Sefydlu'n Ddiogel

Yn Safe, gallwch storio'ch gwybodaeth werthfawr a sensitif ar draws unrhyw un o'ch dyfeisiau.

I sefydlu Safe:

1 cam - Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
2 cam - Tap "Settings" a thapio "Safe"

Os ydych chi am reoli'ch prif allwedd eich hun, dewiswch yr Optio allan o gadw fy ngwybodaeth adfer ar flwch gwirio fy nghyfrif Microsoft. Os ydych chi am i Microsoft reoli'ch prif allwedd, gadewch y blwch heb ei wirio.

Cadwch eich allwedd meistr yn ddiogel

1 cam - Tap "Cychwyn Arni"
2 cam - Os dewisoch chi reoli eich prif allwedd eich hun, cofnodwch eich prif allwedd a'i chadw mewn lleoliad diogel. Bydd angen yr allwedd hon arnoch i gael mynediad i'ch holl ddata wedi'i amgryptio
3 cam - Gallwch chi dapio a dal a dewis “Copi” i gopïo'ch prif allwedd i glipfwrdd eich dyfais
4 cam - Gallwch hefyd dapio'r eicon rhannu “Share Teams iOS” i rannu'ch prif allwedd

1
mt- 7
2
mt- 8
3
mt- 9