BWYDLEN

Timau Microsoft

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Gellir defnyddio Timau Microsoft ar gyfer ffrindiau a theuluoedd ar gyfer bywyd bob dydd fel gwneud galwadau sain neu fideo o hyd at 24 awr gyda hyd at 250 o bobl. Sylwch, dim ond fersiwn rhagolwg yw timau at ddefnydd personol.

Logo Timau Microsoft yn fawr

Beth sydd ei angen arna i?

Ap Timau Microsoft a chyfrif Microsoft (cyfeiriad e-bost a chyfrinair)

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Galwadau a Thestunau
icon Sgwrsio
icon Dadlwytho rhannu ffeiliau
icon Rhannu lleoliad
icon Preifatrwydd
icon Rhannu lleoliad
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Dechrau arni
Gallwch chi lawrlwytho'r app ar gyfer iOS or Android dyfeisiau neu gallwch ddefnyddio'r fersiwn we a bwrdd gwaith. Os oes gennych yr ap eisoes, gallwch apio cyfeiriad e-bost sy'n bodoli eisoes o'r Gosodiadau fwydlen.

- Mewngofnodi neu gofrestru gyda'ch e-bost cyfrif personol
- Dilynwch y cyfarwyddiadau i ddechrau. Byddwch chi'n gallu dewis eich enw ar gyfer Timau neu os ydych chi am gysoni'ch cysylltiadau

2

Creu sgwrs grŵp
I ddechrau sgwrs grŵp gyda'ch ffrindiau a'ch teulu:

- Tap y sgwrs eicon, yna tapiwch y “Sgwrs Newydd” eicon wedi'i leoli yn y gornel dde-dde uchaf
- Tap “Sgwrs grŵp newydd”
- Tynnu neu ychwanegu llun, teipiwch a “Enw sgwrs grŵp”, yna tap “Nesaf”
- Yn y llinell To:, teipiwch rifau ffôn, cyfeiriadau e-bost neu enwau'r rhai rydych chi am eu cynnwys yn y grŵp hwn
- Teipiwch neges a'i hanfon i orffen creu eich grŵp newydd

I addasu eich sgwrs grŵp:

- Tapiwch eich enw sgwrsio grŵp i agor Manylion sgwrsio, lle gallwch chi
- Ychwanegu neu ddiweddaru'r llun ar gyfer eich sgwrs grŵp
- Golygu enw'ch grŵp
- Switch Mute sgwrsio ymlaen neu i ffwrdd
- Switch Caniatáu ymuno trwy ddolen ymlaen neu i ffwrdd
- Rhannwch y ddolen i ymuno â'r sgwrs
- Ychwanegu pobl at y sgwrs
- Gweld rhestr o cyfranogwyr yna gadewch y sgwrs

1
ts1
2
ts2
3
3-1 3-
3

Rheoli hysbysiadau
Mae'r gosodiadau hyn yn cynnwys sut, pryd, a ble mae'ch hysbysiadau'n ymddangos, gosodiadau arfer ar gyfer sianeli a sgwrsio, ymddangosiad a synau, a diffodd negeseuon penodol, ac ati.

I addasu eich hysbysiadau:

- Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
- Tap "Gosodiadau"
- Tap “Hysbysiadau” a dewis y gosodiadau sy'n berthnasol i chi

Os nad yw rhywun eisoes ar Dimau, byddant yn derbyn gwahoddiad i ymuno â Thimau ac ymuno â'r grŵp hwn.

ts3-2
4

Gwahoddwch ffrindiau a theulu

- Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
Tip: Ar benbwrdd, gallwch glicio Gwahodd Ffrindiau ar waelod y sgwrs tab.
- Tap “Gwahoddwch ffrindiau”
- Dewiswch y dull rydych chi am ei ddefnyddio i rannu'r ddolen

O sgwrs:

- Tap y “Sgwrsio” tab
- Tap “Sgwrs newydd”
- Rhowch enw rhywun yn eich llyfr cyfeiriadau, rhif ffôn rhywun rydych chi'n ei adnabod, neu gyfeiriad e-bost rhywun rydych chi'n ei adnabod
- Tap “Anfon Gwahoddiad”; anfonir y ddolen at y person hwnnw

ts4
5

Rheoli lleoliad
Gyda Thimau ar gyfer eich bywyd personol, gallwch chi rannu'ch lleoliad gyda'ch ffrindiau a'ch teulu.

I rannu eich lleoliad:
- Tapiwch y sgwrs lle rydych chi am rannu'ch lleoliad
- Tapiwch yr eicon plws yn y gornel chwith isaf yna tapiwch “Lleoliad”, tap “Caniatáu Mynediad”
- Tap “Rhannu” eich lleoliad byw neu lefydd a awgrymir, yna dewiswch yr hyd rydych chi am ei rannu naill ai o 30 munud, 1 diwrnod neu Bob amser

Bydd eich lleoliad yn dangos yn y sgwrs am y cyfnod rydych chi wedi'i ddewis.

I roi'r gorau i rannu'ch lleoliad:

- O'r tu mewn i'r sgwrs, ewch i'r sgwrs rydych chi'n ei rhannu
- Tapiwch yr eicon plws yna tapiwch “Lleoliad”
- Tap “Stopio Rhannu”

1
ts5
6

Sefydlu'n Ddiogel
Yn Safe, gallwch storio'ch gwybodaeth werthfawr a sensitif ar draws unrhyw un o'ch dyfeisiau.
- Tapiwch y ddewislen sydd wedi'i lleoli yn y gornel chwith uchaf
- Tap "Gosodiadau" a tap “Diogel”
Os ydych chi am reoli'ch prif allwedd eich hun, dewiswch y Opt o arbed fy ngwybodaeth adfer ar flwch gwirio fy nghyfrif Microsoft. Os ydych chi am i Microsoft reoli'ch prif allwedd, gadewch y blwch heb ei wirio. Dysgu mwy am amgryptio Diogel
- Tap "Dechrau"
- Os dewisoch chi reoli eich prif allwedd eich hun, cofnodwch eich prif allwedd a'i chadw mewn lleoliad diogel. Bydd angen yr allwedd hon arnoch i gael mynediad i'ch holl ddata wedi'i amgryptio
- Gallwch chi tapio a dal a dewis “Copi” i gopïo'ch prif allwedd i'ch clipfwrdd dyfais
- Gallwch hefyd dapio'r “Rhannu Timau iOS” rhannu eicon i rannu'ch prif allwedd

1
ts6
2
ts6-1
3
ts6-2