Rheolaethau rhieni Roblox

Canllaw cam wrth gam

Un o'r llwyfannau hapchwarae mwyaf poblogaidd, mae Roblox hefyd yn cynnwys ystod o nodweddion diogelwch y gallwch eu sefydlu. O osod PIN Rhiant i guradu cynnwys i reoli gwariant yn y gêm, mae sawl ffordd o gadw plant yn ddiogel ar Roblox.

Beth sydd ei angen arna i?

Manylion cyfrif eich plentyn ar gyfer Roblox a'r system y mae'n chwarae arni

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Sgwrsio
icon Mewn prynu App
icon Cynnwys amhriodol
icon Gemau ar-lein
icon Rhwydweithio cymdeithasol

Sut i sefydlu rheolaethau rhieni Roblox

1

Sut i ychwanegu e-bost rhiant

Gall ychwanegu eich cyfeiriad e-bost at gyfrif Roblox eich plentyn eich helpu i reoli eu diogelwch. Gyda'ch e-bost wedi'i ychwanegu, byddwch yn derbyn diweddariadau ar weithgaredd Roblox eich plentyn.

I ychwanegu e-bost rhiant:

1 cam - Mewngofnodi i'ch cyfrif plentyn a dewiswch y Dotiau 3 yn y ddewislen chwith. Dewiswch Gosodiadau.

2 cam - Dewiswch Gwybodaeth Cyfrif ac yna Ychwanegu E-bost Rhiant. Rhowch eich e-bost a dilynwch y cyfarwyddiadau i wirio.

1
roblox-rhieni-rheolaethau-rhiant-pin-step
2
roblox-rhieni-rheolaethau-rhiant-e-bost-cam
2

Sut i osod PIN Rhiant

Mae PIN Rhieni ar Roblox yn gadael i chi osod rheolaethau rhieni a'u cloi heb y PIN. Mae hyn yn golygu oni bai bod eich plentyn yn gwybod eich PIN, rhaid iddo ofyn i chi newid gosodiadau.

Os ydyn nhw'n gofyn, mae'n werth cael sgwrs am eu rhesymau dros ddod i gytundeb.

I osod PIN Rhiant:

1 cam - Lansio Roblox a Mewngofnodi i gyfrif eich plentyn. O'r prif ddewislen, Dewiswch y Dotiau 3 yn y ddewislen ar yr ochr chwith i gyrraedd Gosodiadau.

2 cam - O'r Gosodiadau dewislen, cliciwch ar Rheolaethau Rhiant. Yna, newidiwch y togl wrth ymyl Mae PIN Rhiant wedi'i alluogi.

Os mai dyma'r tro cyntaf i chi osod PIN, gofynnir i chi nodi a chadarnhau eich PIN 4-digid. O'r pwynt hwnnw, bydd angen i chi nodi'r PIN i wneud unrhyw newidiadau i'r gosodiadau.

1
roblox-rhieni-rheolaethau-rhiant-pin-step
2
roblox-rhieni-rheolaethau-rhiant-pin-cam-2
3

Beth yw Profiadau a Ganiateir ar Roblox?

Mae Profiadau a Ganiateir yn adran o reolaethau rhieni Roblox. Gyda'ch PIN Rhiant, mae'n caniatáu ichi osod terfynau cynnwys yn ôl oedran. Mae hyn yn golygu mai dim ond cynnwys ar Roblox sy'n bodloni'r gofyniad oedran hwnnw y gall eich plentyn ei gyrchu.

I sefydlu Profiadau a Ganiateir:

O Gosodiadau > Rheolaethau Rhiant, sgroliwch i lawr i Profiadau a Ganiateir a dewiswch y oed uchaf mae hynny'n iawn i'ch plentyn.

Er enghraifft, os yw'ch plentyn yn 11 oed, efallai y byddwch chi'n dewis 9+ yn hytrach na 13+.

Yma, gallwch hefyd gyfyngu ar bwy all ymuno â'ch plentyn ar weinyddion preifat.

roblox-rhieni-rheolaethau-caniateir-profiadau-cam
4

Sut alla i reoli gwariant yn Roblox?

Ynghyd â rheolaethau rhieni sy'n benodol i'r consol, y gallwch ddod o hyd iddynt yma, mae Roblox yn cynnig ffyrdd i helpu rhieni i reoli gwariant eu plant yn y gêm.

Rhaid i chwaraewyr brynu arian cyfred yn y gêm o'r enw Robux er mwyn prynu eitemau ar gyfer avatars. Dysgwch fwy am bryniannau yn y gêm yma.

I reoli gwariant ar Roblox:

1 cam - O'r Dewislen Rheolaeth Rhieni, sgroliwch i lawr i Cyfyngiadau Gwariant Misol. Wrth ymyl Mae Cyfyngiadau Gwariant Misol wedi'u hanalluogi, trowch y togl gwyrdd. Yna diweddariad y Terfyn Gwariant.

2 cam - O dan hyn, cliciwch ar y toggle nesaf i Mae Hysbysiadau Gwariant wedi'u hanalluogi/galluogi felly mae'n wyrdd. Yna, addasu y Hysbysiadau byddwch yn cael er mwyn i chi gael gwybod pan fydd eich plentyn yn prynu.

1
roblox-rheolaethau rhieni-cyfyngiadau gwariant-cam-2
2
roblox-rheolaethau rhieni-cyfyngiadau gwariant-cam-3
5

Sut i droi Cyfyngiadau Cyfrif ymlaen

Mae Cyfyngiadau Cyfrif yn galluogi plant i gael mynediad at y profiadau a'r gemau mwyaf diogel yn Roblox yn unig. Mae'r gosodiad hwn hefyd yn cyfyngu ar gyfathrebu testun â chwaraewyr eraill.

Mae hwn yn opsiwn da i blant iau na fyddant efallai'n cysylltu â ffrindiau ar Roblox. Fodd bynnag, opsiwn gwell i blant hŷn yw gwneud hynny gosod y sgôr oedran â llaw.

I alluogi Cyfyngiadau Cyfrif:

1 cam - Llywiwch i'r Gosodiadau ddewislen a dewiswch Preifatrwydd.

2 cam - Yn y Dewislen Gosodiadau Preifatrwydd, fe welwch opsiwn i doglo arno Cyfyngiadau Cyfrif. Cliciwch y toggle i'w droi ymlaen. Bydd hyn yn analluogi gosodiadau llaw isod ac yn rhoi mynediad i'ch plentyn i gynnwys sydd ond yn addas ar gyfer pob oedran.

1
roblox-rheolaethau rhieni-cyfyngiadau cyfrif-cam-1
2
roblox-rheolaethau rhieni-cyfyngiadau cyfrif-cam-2
6

Ble alla i reoli gosodiadau cyfathrebu?

Gallwch chi addasu pwy mae'ch plentyn yn cyfathrebu â nhw ar Roblox trwy osodiadau preifatrwydd. Gall hyn eich helpu i sicrhau eu bod yn cyfathrebu â Chyfeillion yn unig ac na all dieithriaid eu hychwanegu at weinyddion preifat.

I reoli gosodiadau cyfathrebu:

O Gosodiadau, mynediad Gosodiadau Preifatrwydd a sgrolio i lawr i Cyfathrebu.

Yma, gallwch chi addasu hidlwyr sgwrsio, pwy all anfon neges at eich plentyn, pwy all sgwrsio â'ch plentyn yn yr app a phwy all gyda nhw. Gallwch hefyd addasu pwy all chwarae gyda'ch plentyn ar draws gweinyddwyr.

roblox-rhieni-rheolaethau-cyfathrebu-cam
7

Sut i riportio defnyddwyr a chynnwys ar Roblox

Er mwyn cadw Roblox yn ddiogel i bob defnyddiwr, mae'n bwysig bod eich plentyn yn gwybod pwysigrwydd riportio a rhwystro defnyddwyr neu gynnwys sy'n amhriodol.

Dangoswch i'r plant sut a phryd i ddefnyddio'r swyddogaethau hyn ar y platfform.

I riportio defnyddwyr yn y gêm:

1 cam - Wrth chwarae, dewiswch y Eicon Roblox yn y gornel chwith uchaf. Bydd hyn yn dangos rhestr o'r holl ddefnyddwyr yn y gêm gyfredol neu lobi o dan Pobl.

2 cam - Dewch o hyd i'r defnyddiwr eich bod am adrodd a chlicio ar y baner wrth ymyl eu henw. Llenwch y wybodaeth ar gyfer pam mae angen rhoi gwybod am y defnyddiwr.

I riportio ffrindiau ar Roblox:

3 cam - O'r prif dudalen ar Roblox, cliciwch ar y delwedd proffil ffrind a dewis Gweld Proffil.

4 cam - Ar y proffil ffrind, dewiswch Riportio Cam-drin ac yna llenwi gwybodaeth am pam rydych chi'n riportio'r defnyddiwr.

I adrodd am gynnwys ar Roblox:

5 cam - O'r prif dudalen ar Roblox, hofran dros y gêm neu brofiad yr ydych am ei adrodd. Dewiswch y Eicon 3 dot > adroddiad.

Ar y dudalen ganlynol, eglurwch pam mae'r cynnwys rydych chi'n ei adrodd yn amhriodol ar gyfer Roblox.

1
roblox-rheolaethau rhieni-adrodd-defnyddiwr-cam-1
2
roblox-rheolaethau rhieni-adrodd-defnyddiwr-cam-2
3
roblox-rheolaethau rhieni-adrodd-defnyddiwr-cam-3
4
roblox-rheolaethau rhieni-adrodd-defnyddiwr-cam-4
5
roblox-rheolaethau rhieni-adrodd-defnyddiwr-cam-5
8

Ble alla i rwystro rhywun ar Roblox?

Anogwch eich plentyn i rwystro defnyddwyr eraill sy'n eu gwneud nhw neu ddefnyddwyr eraill yn anghyfforddus neu'n ddig.

I rwystro defnyddiwr ar Roblox:

Yn y gêm, dewiswch y Eicon Roblox yng nghornel y sgrin i weld rhestr o bobl.

Dewch o hyd i'r person ydych yn dymuno blocio, a chliciwch ar y cylch gyda'r llinell drwyddo.

Gallwch hefyd rwystro defnyddiwr rhag eu proffil.

roblox-rhieni-rheolaethau-bloc-defnyddiwr-cam-1
9

Trowch ar ddilysiad 2 gam

Gall dilysu 2 gam ychwanegu haen ychwanegol o ddiogelwch i gyfrif eich plentyn. Mae hefyd yn golygu y bydd eich plentyn angen i chi gymeradwyo eu defnydd o Roblox, y gallwch chi ei drafod cyn iddo chwarae.

Rhaid bod gennych e-bost wedi'i ddilysu i alluogi'r nodwedd hon.

I droi 2-step verification ymlaen:

1 cam - Mewngofnodwch i'ch cyfrif, yna ewch i'r Cyfrif Gosodiadau. Dewiswch y Tab preifatrwydd.

2 cam - Addaswch y Cysylltwch â Gosodiadau ac Lleoliadau eraill. Dewiswch y Tab diogelwch, yna trowch Gwirio Dau Gam ar.