BWYDLEN

Hunan-niwed digidol - a yw'n gri am help?

Wrth i ddefnydd plant o'r byd ar-lein dyfu, mae materion iechyd meddwl cynyddol fel hunan-niweidio ar ffurf wahanol ar-lein. Mae plant bellach wrthi'n ceisio cam-drin ar-lein fel ffordd i hunan-niweidio. Mae ein harbenigwr yn rhannu mewnwelediad ar y mater hwn a ffyrdd i gefnogi pobl ifanc.

Wrth i ddefnydd plant o'r byd ar-lein dyfu, mae materion iechyd meddwl cynyddol fel hunan-niweidio ar ffurf wahanol ar-lein. Mae plant bellach wrthi'n ceisio cam-drin ar-lein fel ffordd i hunan-niweidio. Mae ein harbenigwr yn rhannu mewnwelediad ar y mater hwn a ffyrdd i gefnogi pobl ifanc.


Dr Tamasine Preece

Pennaeth Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwefan Arbenigol

Mae'n gadarnhaol iawn gweld bod gweithwyr proffesiynol a rhieni yn dechrau meddwl o ddifrif am y berthynas sy'n dod i'r amlwg rhwng pobl ifanc yn eu harddegau a'r byd digidol a'r effaith ddilynol ar iechyd meddwl. Mae'n angenrheidiol, fodd bynnag, archwilio nid yn unig materion fel mynediad at gynnwys problemus a bwlio ar-lein, ond sut mae nifer o bobl ifanc yn gweld eu hunan ar-lein fel estyniad o'u corff ac yn brifo'r enw da ar-lein fel ffordd o niweidio eu corfforol. hunan.

Rwy'n deall yr ymddygiad hwn fel math o hunan-niweidio digidol: gallai plentyn greu cyfrif ffug ac anfon negeseuon ymosodol atynt eu hunain. Gellir gweld hyn fel gwaedd am help, wrth i'r plentyn aros i gael ei achub a'i dawelu gan negeseuon cefnogaeth gan eu cyfoedion. Mae yna ffyrdd mwy cymhleth o edrych ar y ffenomen hon. Gall y negeseuon bwlio neu drolio fod yn amlygiad o sut mae'r plentyn yn teimlo amdano'i hun. Yn yr un modd, gallai rhai plant ysgogi a throseddu ar-lein yn fwriadol yn y gobaith eu bod yn cael y sylw a'r ymateb negyddol y maent yn credu eu bod yn eu haeddu, efallai oherwydd hunan-barch isel neu, unwaith eto, fel gwaedd am help.

Mae'r materion hyn yn anodd ac yn sensitif a dim ond dechrau dod i delerau â rhai o'r agweddau mwy heriol ar ymddygiad ar-lein glasoed yr ydym. Mae'n bwysig cofio, fodd bynnag, y gall glasoed fod yn gyfnod o gythrwfl, ffurfio hunaniaeth a risg. Mae gan bob plentyn yr hawl i dosturi, dealltwriaeth ac arweiniad wrth iddynt geisio llywio'r cyfnod hwn o'u bywydau, a wneir hyd yn oed yn fwy cymhleth fel y mae gan dechnolegau newydd.

Ysgrifennwch y sylw