BWYDLEN

Gwe Cyfryngau Virgin yn Ddiogel

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae Virgin Media Web Safe yn eich galluogi i gyfyngu ar rai mathau o wefannau ar bob dyfais sy'n gysylltiedig â band eang eich cartref gyda rheolyddion rhieni. Mae'r rhain yn ddau leoliad – Virus Safe a Child Safe. Ar gyfer cwsmeriaid newydd, mae'r gosodiad Child Safe yn cael ei droi ymlaen yn ddiofyn.

logo cyfryngau gwyryf

Beth sydd ei angen arna i?

Cyfrif Virgin Media (cyfeiriad e-bost / Cyfrinair) Os nad ydych wedi cofrestru, bydd angen enw deiliad y cyfrif, cod post a rhif cyfrif arnoch (sydd i'w gael ar frig eich bil)

Cyfyngiadau y gallwch eu cymhwyso

icon Cyffuriau a Sgiliau Troseddol
icon Rhannu a Hacio Ffeiliau
icon Cynnwys amhriodol
icon Pornograffi ac Oedolion
icon Arfau a Thrais, Gore a Casineb

Sut i sefydlu Virgin Media Web Safe

1

I gyrchu neu sefydlu rheolaethau rhieni Virgin Media, ewch i Fy Nghyfryngau Virgin a dewis Mewngofnodi ar y chwith. Dilynwch y cyfarwyddiadau i Mewngofnodi gyda'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

virgin-media-web-safe-login
2

Ar ôl mewngofnodi, cliciwch ar Lleoliadau cyfrif o dan Eich cyfrif.

virgin-media-web-diogel-dangosfwrdd
3

O'r sgrin gosodiadau Cyfrif, cliciwch ar Diogelwch ar-lein, ail o'r chwith.

virgin-media-gwe-diogel-ar-lein-diogelwch
4

Yma, fe welwch opsiynau a restrir o dan Web Safe. Nesaf at Diogelwch Plant, cliciwch ar y togl dde felly mae'n troi porffor. Bydd hyn yn ychwanegu nodweddion ychwanegol i gadw plant yn ddiogel ar eich band eang.

virgin-media-web-safe-settings
5

Sut i rwystro gwefannau ar Web Safe

Mae gennych 2 opsiwn i rwystro gwefannau ar Web Safe:

Categoriau

Mae adroddiadau tab categorïau yn gadael i chi ddewis y math o gynnwys y gallwch ei gyfyngu. Ticiwch y blwch wrth ymyl pob math o gynnwys yr hoffech ei gyfyngu (neu ddewis pob un). Bydd unrhyw wefannau sy'n cynnwys y cynnwys hwn yn cael eu rhwystro. Cliciwch Cadw'r newidiadau.

Gwefannau

Mae adroddiadau tab gwefan yn gadael i chi ychwanegu gwefannau rydych am eu blocio ar eich band eang â llaw. Llenwch y cyfeiriad gwe a chliciwch ychwanegu i wneud hynny.

Mae'r opsiwn hwn yn dda os ydych chi eisiau mynediad i rai gwefannau o dan gategori ond eisiau rhwystro eraill yn yr un categori. Gallwch hefyd ychwanegu gwefannau a ganiateir yma yn lle hynny.

1
virgin-media-web-safe-categorïau
2
virgin-media-web-safe-blocked-gwefannau
6

Sut i osod amserydd gyda Web Safe

Gyda Web Safe Virgin Media, gallwch ychwanegu cyfyngiadau amser. Mae hyn yn gadael i blant ddefnyddio'r band eang ar adegau penodol o'r dydd.

Cliciwch ar y Gosod amserydd tab a dilynwch y cyfarwyddiadau i osod amseryddion ar gyfer amser gwely, amser cinio neu beth bynnag sydd ei angen ar eich teulu. Cliciwch Cadw'r newidiadau i ychwanegu'r amserydd.

virgin-media-web-safe-timer