BWYDLEN

Sky Symudol

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau rhieni ar Sky Mobile yn cael eu troi ymlaen yn awtomatig i rwystro gwefan a chynnwys ar-lein â sgôr 18 + pan fydd eich plentyn wedi'i gysylltu â rhwydwaith Sky Mobile.

Beth sydd ei angen arna i?

I wneud newidiadau i leoliadau rheolaethau rhieni bydd angen ID Sky (enw defnyddiwr a chyfrinair) a cherdyn credyd arnoch chi

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i sky.com/mobile-account a mewngofnodi gyda'ch ID Sky

arwyddo i mewn-1
2

Dewiswch 'Rheoli fy Gosodiadau' o'r opsiynau ar y dudalen

canolbwynt-dudalen-2
3

Sgroliwch i lawr i 'Rheoli'ch Gosodiadau' a dewiswch ymlaen neu i ffwrdd i droi'r rheolyddion rhieni ymlaen ac i ffwrdd.

gosodiadau-1
4

Os hoffech eu diffodd, bydd yn rhaid i chi wirio eich bod dros 18 trwy ddefnyddio'ch cerdyn credyd.

gwirio-oed-2
5

Ar ôl gwneud hyn, fe gewch neges i ddangos bod y rheolaethau rhieni wedi'u diffodd ar eich dyfais.

oed-ddilysu-1-2