BWYDLEN

Sky Symudol

Canllaw Rheolaethau a Gosodiadau

Mae rheolaethau rhieni ar Sky Mobile yn cael eu troi ymlaen yn awtomatig i rwystro gwefan â sgôr 18+ a chynnwys ar-lein pan fydd eich plentyn wedi'i gysylltu â rhwydwaith Sky Mobile ar eu dyfais Apple neu Android.

sim symudol awyr

Beth sydd ei angen arna i?

I wneud newidiadau i osodiadau rheolaethau rhieni, bydd angen ID Sky (enw defnyddiwr a chyfrinair) a cherdyn credyd arnoch

Cyfyngiadau y gallwch eu defnyddio

icon Cynnwys amhriodol

Cyfarwyddiadau cam wrth gam

1

Ewch i sky.com/mobile-account a mewngofnodi gyda'ch ID Sky. Gallwch greu ID Sky gyda chyfeiriad e-bost nad yw wedi'i ddefnyddio o'r blaen.

arwyddo i mewn-1
2

Dewiswch 'Rheoli fy Ngosodiadau' o'r opsiynau ar y dudalen.

canolbwynt-dudalen-2
3

Sgroliwch i lawr i 'Rheoli'ch Gosodiadau' a dewiswch ymlaen neu i ffwrdd i droi'r rheolyddion rhieni ymlaen ac i ffwrdd.

gosodiadau-1
4

Os hoffech eu diffodd, bydd yn rhaid i chi wirio eich bod dros 18 trwy ddefnyddio'ch cerdyn credyd.

gwirio-oed-2
5

Ar ôl gwneud hyn, fe gewch neges i ddangos bod y rheolaethau rhieni wedi'u diffodd ar eich dyfais.

Er mwyn rheoli nodweddion eraill fel terfynau amser, rhaid i chi fod yn gysylltiedig â band eang a defnyddio'r Bydi Band Eang Sky.

oed-ddilysu-1-2